Indonesische Spiritualiteit

Weris 2022

De huidige telling is eigenlijk verschoven. Volgens de oude telling is nieuwjaar eigenliojk in maart.
December, deca is 10, maar de 12e maand. November, novem is 9, maar tegenwoordig de 11e maand. Oktober, okto is 8, maar de 10 maand. 21 maart is ook de dag tussen de langste en kortste dag in.
Iederjaar rond 21 maart gaan we mediteren in Weris, de grootste megalite site van Noord Europa...
Niet geheel toevallig, binnen een straal van 10 kilometer is een Boeddhistische en een Hindoe tempel, waar we dan aansluitend gaan eten.