Indonesische Spiritualiteit

De Dukun, de Shamaan

De Indonesische Shamaan, De Dukun


 

 

De Doekoen, is eigenlijk een energetische healer, medium, reiniger en behoeder van de oude  spirituele objecten en tradities. Aangevuld met kennis van de magische tradities als ilmu putih en ilmuh hitam; om het te kunnen bestrijden. Zie filmpje boven aan.

In Nederland bestaat het werk van de Dukun het meeste uit: Onderhoud van pusaka's en dan metname de keris, healing, zuiveren van negatieve energieen, het leiden van selamatans heilige maaltijden en begeleiden van ceremonien.


Er zijn verschillende soorten Indonesische Shamanen:

De Dukun Shakti


De normale Dukun, de Dukun Shakti, is een energetisch werker die via kruiden, batu's, heilige pusaka's en ilmu putih, witte magie mensen helpt met gezondheids problemen, verlossen van negatieve energieën en spiritueel medium. De normale Dukun gebruikt het Shakti, de vrouwelijke energie binnen het Javaanse Hindoe Boeddhisme die de 3 goena's, Brahma, Vishnu en Shiva gebruikt voor de uitvoering. Guna guna heeft dus ook niets met zwarte magie te maken, guna 2 zijn de trimurti: Brahma, Shiva en Vishnu. Net zoals in het westen waar de vrouwelijke shamanen, de Heksen, door de Christennen beschuldigd werden van Zwarte magie. Zo werden de beoefenaars van het Shakti, het Guna guna, ook beoefenaars van zwarte magie genoemd.
Bomoh
Een Bomoh is ook een Dukun. De Bomoh is een term die vooral aan de west kant van de Indonesische archipel word gebruikt. De Bomoh is meer een medicijnman, kenner van kruide, en magieër. De Bomoh is een iets ander type Shamaan als de Pawang. De Pwang houd zich iets meer bezig met rituelen en is meer gericht op de natuur. Een Bomoh werkt vooral met geesten en goden.

Dukun Beranak


De Dukun Beranak is iemand, meestal een vrouw, die vrouwen helpt om te bevallen, vooral in landelijke dorpen. Deze sjamanen erven hun capaciteiten van generatie op generatie, en mensen vertrouwen eerder op Shaman Beranak dan op een verloskundige of arts. Dukun Beranak heeft ook de mogelijkheid om bepaalde kruidengeneesmiddelen te maken die het herstel van moeders na de bevalling versnellen.

Orang Pienter


Grof vertaald betekent 'slimme persoon’. Dit zou wijzen op een persoon met hoge opleiding, maar er word een persoon met paranormale gave mee bedoeld. Het zijn eenvoudigweg degenen die bovennatuurlijke of religieuze vaardigheden bezitten. Meestal gaa Indonesiërs naar een orang pinter wanneer ze bepaalde hulp nodig hebben, zoals alternatieve geneeswijzen of wanneer ze hun huis willen beschermen tegen boze geest. Sommige mensen vragen een orang pienter om 'heilig water' om te drinken, zodat ze geluk hebben.

PawangOude foto uit 1920 van een Pawang uit de Zuid-Molukken. Een Pawang werkt met hantu, enthiteiten. Alles in de natuur is bezield, mensen, dieren planten en zelfs stenen. Een Pawang staat erg dicht bij de natuur en is bezig met het oud Indonesische annimisme en voorouder verering. Zo zijn er ook Pawangs die in kontakt met de geesten wereld komen van dieren en bescherming geven tegen aanvallen van dieren zoals de Pawang Harimau die beschermd tegen aanvallen van de tijger of de Pawang Buaya die beschermd tegen aanvallen van krokodillen. De Pawang gebruikt deze hantu, enthiteiten in de vorm van "gidsen" en kan daardoor via de geesten mensen healen,vermiste mensen terug vinden, onderzoeken waarom iemand pech heeft en zelfs ziekte veroorzaken of mensen onderwerpen.

Pawang Hujan


Deze persoon met 'buitengewone' krachten is verantwoordelijk voor het krijgen van goed weer. Meestal huren Indonesiërs hen in wanneer ze een buitenevenement organiseren om ervoor te zorgen dat de dag zonnig en helder is. Een van de methoden die de Rain Handler gebruikt, is spiesjes uienen en rode chili en deze op de locatie van het evenement plaatsen. Soms zullen ze ook een soort spreuken en gebeden uitspreken.

Dukun Santet


Een ander soort sjamaan dat mensen tot nu toe vaak gebruiken is de Dukun Santet. Hun werk wordt vaak in verband gebracht met zwarte magie, waarbij ze op verzoek het doelwit van 'martelen' met behulp van mediums zoals foto's, haarlokken of ondergoed van het doelwit. Gewoonlijk wordt het slachtoffer plotseling ziek, vindt het rare dingen in zijn lichaam (slakken, naalden, draden) of zelfs een plotselinge dood. De praktijk van Santet is vergelijkbaar met zwarte magie of ook wel ilmu hitam. De extreemste vorm is het Kesetanan, het spiritueel aanroepen van satanische krachten...

Badut Mampang.


We weten dat Mampang de naam is van een gebied in Jakarta. Deze clown draagt vaak een super groot masker dat lijkt op stripfiguren zoals Dora The Explorer of de Maleisische cartoon Upin & Ipin. Ze dansen op dangdutmuziek die door hun collega wordt gespeeld op kruispunten of in dorpen rond Jakarta. Deze clowns lijken eigenlijk zo eng, vooral vanwege de vormen van de maskers.

Kuncen


"Kuncen" is een Sundaans woord voor "verzorger" of verzorger. Slot verwijst meestal naar bewakers van speciale plaatsen zoals een berg, begraafplaats of heilige plaatsen zoals tempels. Deze bewakers bezitten meestal ook een bovennatuurlijk vermogen om de plaatsen te beschermen tegen boze geesten, of communiceren met de 'ongeziene bewoners' van de plaatsen.

Babaylan

De Babaylan is een Shamaan uit het noordelijke gebied en de Filipijnen. Deze veelal vrouwelijke Shamanen, waren specialisten in het werken met geesten van de doden en animistische natuur geesten. De Babaylan maakt gebruik van gidsen om in kontakt te komen met geesten en goden. De Babaylan zijn vooral mediums die zich ook bezig houden met healing. Door hun kontakt met de geesten hebben de Baylans ook goede resultaten bij het opheffen van zwarte magie. Door hun uitgebreide kennis van kruiden konden ze ook via kruiden drankjes mensen genezen van zietkes.


Dukun Tengger


Tengerezen zijn Hindu's uit Oost Java, de afstammelingen van de prinsen van Majapahit. De Tengerezen volgen het Hinduisme en hun Dukuns, de Resi Pujangga doen aan Guna Guna, het aanbidden van Brahma Vischnu en Shiva. Ze werken met vele geesten zoals de Cikal Bahal, de oude stads geesten, de Roh Bahurekso de stads bewakers en de Roh Leluhur de geesten van de voorouders. Deze geesten worden aanbeden via kleine stoffen poppetjes die ze ook voeden met offers.


De Tangerezen werken ook met verschillende offers zoals het Sajenan voor de bewakers van de stad, bedoeld voor zegening van bijvoorbeeld een huwelijk. Saguhan, de offers voor de voorouders. Het Tamping, de offersvoor de negatieve enthiteiten bestaand uit bloedoffers met rijst en bananen gewikkeld in bladeren.


Wat fraaie Dukun foto's


Deze tradities komen uit het Javaanse Hindoe-Boeddhisme en het Animisme, het Kejawen. Met name de Madurese Doekoens zijn gevreesd voor hun kennis van magie. Een Doekoen word meestal geraadpleegd wanneer een  probleem bovennatuurlijke en paranormale assosiatisch heeft. Ook bij vraagstukken die een link hebben met de oude Hindoe Boeddhistische tradities.

Onderhoud en het werken met pusaka’s en met name van de keris, vallen ook binnen het werkvlak van de Doekoen.

In het oude Indonesië was de Tok Batin de Doekoen en Tuan besar of Wedono, dorpshoofd distrikts hoofd en healer in een. Inweiding als erfgenaam heeft de hoogste waardering in Indonesië. Typisch is de lange initiatie met als afsluiting meditatie in een grot, op een berg of op een begraafplek.


Het dukun-schap is nu nog steeds erg populair ook gezien de poster van de film Dukun...


De taken van een Dukun omvatten:

-1 Als eerste en belangrijkste taak is het healen van mensen. Dit gebeurd vooral door behandeling met kruiden etc., het Jampi; het energetisch werken met spirits, Mantra’s, gebruik van heilige voorwerpen zoals de Ghenta, de Keris, Vajra’s, Gada’s Batu’s en het Sajen.

-2 Als tweede behoud en onderhoud van de pusaka’s en met name de keris. Dit houd in niet alleen het onderhouden, reinigen en laden van een keris, maar ook de kunst om te communiseren met de keris.

-3 Uitdrijvingen van negatieve energieën uit personen als wel ook uit huizen. Een Doekoen staat door vasten, Mutih en meditatie in direct kontakt met de Dewa’s en de Buta’s. De legende wil dat geesten de Doekoen niet kunnen tegenwerken omdat een Doekoen kan communiseren met de geesten wereld.

-4 Een Doekoen werkt door zijn kontakt met de geesten wereld ook veel als medium. Een Doekoen gebruikt een geest, Isi, Jinn als gids of hulp bij zijn dagelijkse werk.

-5 Een Doekoen word ook veel gevraagd bij het zegennen / beschermen van mensen, objecten, bedrijven of relaties. Dit word gedaan door de negatieve energieën, geesten of Buta’s weg te houden.

 

 

De Stroming

Er zijn vele stromingen binnen het Kejawen. De stroming die ik beoefen komt uit Oost Java. Raden Mas Setjo di Redjo was een prins van Bezoeki in Oost Java. In Oost Java werden de Hindoe Boeddhistische tradities nog steeds in ere gehouden, ook te zien aan de kleding kleur van de Oost Javaanse Prinsen, wit.


Raden Mas Setjo di Redjo was een Doktor Jawa, een Indonesische heelmeester die tegelijkertijd zijn mediche studie in Nederland heeft gevolgd.

Zijn eerste krantenknipsel komt uit 1890 waarbij hij zich zelf in de kijker plaatste door een voor die tijd nogal zette. 8/12/1890

Daarna volgde promotie tot waarnemer van de civiel geneeskundige dienst en opzichter over de vaccinaties. 25/5/1893. In

Op 23/7/1900 werd hij benoemd tot Prins.

Daarna volgde een hele rits overplaatsingen waarbij hij werkelijk over heel Java heeft gewerkt

In 1909 werd hij benoemd tot Wedono van Prajekan, een provincie in Oost Java en werd hij dus officieel Tok Batin.

In 1915 is hij gestopt als healer en geneesheer en werd eervol ontslagen.

 

De Drie Fases

Naar aanloop van de Initiatie, die op een afgelegen plek moet plaatsvinden, doorloopt de student 3 fases:

- 1 Kanuragan, de lichamelijke fase.

- 2 Kasepuhan, de healing fase.

- 3 Kasunyatan, de ware kennis fase.

Deze 3 fases duren ongeveer 5 jaar. Als afsluiting word er 2 dagen gefasten volgens Mutih, het leven op enkel water en witte rijst om in een geestelijke toestand te komen en word de laatste 24 uur gemediteerd op een afgelegen plaats zoals berg, begraafplaats of grot.

Kanuragan, de lichamelijke fase.

In deze fase word het lichaam getraint. Ons lichaam is de tempel van onze ziel en het gereedschap tijdens het werk. De training bestaat globaal uit Bloem meditatie, Autogene training en opwekken van de oer energie, de Kundalini energie.

De basis is de buik ademhaling, het onderkontrole krijgen van ons denken en ontwikkellen van de rechter hersenhelft, het gevoels deel en ons spiritueel deel. Dit gebeurd via de 20 woord beelden.

Tijdens het opwekken van de Kundalini, de oer energie, word veel ademhaling getrained, en bleek de gong ageng, ook een pusaka, een perfect hulpmiddel te zijn in de training.

Budi Pekerti, het moraal leven via de oerip sejati meditatie. De Oerip Sejati meditatie zal iedere dag, een paar minuutjes moeten plaats vinden waarin je probeerd de afgelopen 24 uur terug te kijken, te zien of je je ego genoeg op de achtergrond hebt gesteld, en de knoopoppunten van de dag hebt doorlopen om te komen tot een puurdere ik. Het ware leven... Bedoeling is om leeg en ontspannen te gaan slapen.

In deze fase word de basis kennis van het gebruik en hantering van de keris behandeld zodat dit in de volgende fase kan worden toegepast. Uitgangspunt is de Nawa Sanga, het Indonesisch spiritueel kompas. De Nawa Sangan kent 5 elementen, Ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Deze zitten in de oneidige cirkel van energie. Dit is een natuurwet die terug komt in de natuur, in mensen, in de liefde etc. etc. Dit vormt de basis voor de spirituele bedanering van de keris.

Kasepuhan, de healing fase.

In de healing fase word begonnen met het healen van mensen. De eerste techniek die gebruikt word is het visualiseren. Bij het visualiseren stuur je je energie naar de plek van een een persoon.

Basis kennis van de energie banen word behandeld. Het hele lichaam is met elkaar verbonden via meridianen. Deze meridianen zijn belangrijk voor het goed laten doorstromen van de energie. oefenningen zijn dan vooral ook gericht op het voor je zien van het probleem en het laten wegvloeien van de negatieve energie.

Klankmiddellen tijdens het healing proces. Klankmiddellen zijn een heel effectief middel om de meridianen en de chakra's weer te laten stromen. Oefeningen bestaan uit het technisch werken met een klankschaal en kennis van de meridianen.

Wierook en olieën die het healing proces versterken.

Zuiveringen in lichaam en ruimtes. Dit gaat van het simpel reinigen met salie, het gebruik van de keris tot het gebruik van extremere middellen zoals necromanie.

Het in kontakt komen met de geesten wereld, dit ook weer met hulp van de keris.

Basis kennis van de verschillende keris soorten via de Nawa Sanga en het leren werken met de type kerissen. Volgens de Nawa Sanga heb je 5 elementen. Er zijn dan ook 5 verschillende type kerissen correspenderend met de 5 elementen. Een Aarde keris heeft een heel ander effect dan een lucht keris. Als er soms vreemde dingen met een keris gebeuren kan het zijn dat de keris niet past, verschillende carracters, maar het kan ook zijn dat je een keris verkeerd gebruikt. Een keris probeerd dan toch te doen wat je vraagd maar is voor een anderdoel gemaakt waardoor de keris soms onvoorspelbaar word.

Kawaskitan, het kunnen “zien” het kunnen “voorspellen”. Dit vooral via de keris en ontwikkeling van je mata tiga. Dit is een eigenschap waarmee je word geboren, maar wat heel goed trainbaar en ontwikkelbaar is. Via oeffeningen leer je je verstand uit teschakkellen en via gevoel deze eigenschap vergroten.


Kasunyatan, de ware kennis fase.


In deze fase komen kennis en kunden samen. Belangrijk is kennis van magie, niet om dit toe te passen, maar eerder om een gepast antwoord te geven als iemand hulp vraagt tegen negatieve energieën.

In de Kasunyatan fase word de theorie in praktijk gebracht en worden een paar princiepes behandeld die veel voorkomen in de praktijk:

-          Penyembuhan, healing. Healing gaat volgens de volgende fases:

eerst lichamelijke klachten, dan cognitief de problemen oplossen en als laatste het geestelijke deel, het spirituele deel.

-          Selamatan Metik, een ceremonie aan Dewi Sri, een offer voor een goed leven.


-          Bescherming tegen ilmu Hitam via vasten, amuletten, baden en mantra’s


-          Aji Pangasihan Jaran Goyanga, ceremonie om je aantrekkingskracht te vergroten.


-          Slamatan, via de Tumpek Landep. Het kompleet kunnen leiden van een Slamatan, het sturen van het eten, het maken van de voedsel en bloemen offer, het schoonmaken van de keris, het laden van de keris, het offer vcan de Ayam Cemani als bescherming tegen de Buta’s.


-          Jengges: Bij Jenges worden spirituele offers neer gelegd om de goden op te roepen. Er worden dan visuele objecten in de tempel geplaatst die visueel in het slachtoffer worden geplaatst. Dit kan zowel positief als negatief zijn.


-          Gendam: Het Gendam is eigenlijk een geestelijke boodschap in het hoofd van iemand zetten door middel van meditatie en visualistaie. Dit kan een positieve of negatieve boodschap zijn, de persoon blijft deze gedachte via een brainloop herhalen in zijn hoofd.


-          Naruga: Bij het Naruga leg je een emotie in het hoofd van iemand. Deze emotie kan zowel een boodschap van liefde als ook een boodschap van haat zijn. Deze boodschap van haat heeft in Indonesië wel gegeven dat een persoon via een Nagura iemand heeft vermoord!

-          Santet: Santet is eigenlijk een ziekte in iemand plaatsen, dat kan een hoofdpijn / migraine zijn, een buikgriep of zware buikpijn.


-          Sirep: Sirep is het in slaap brengen van een persoon. Deze slaap is bijna comatueus.


-          Tenung: Tenung is het oproepen van negatieve energieën in de tempel waardoor het

slachtoffer zwaar ziek word. Dit uit zich via zware hoofdpijn, braken. Deze vloek kan alleen door een andere Doekoen verholpen worden.


Susuk


-          Susuk: Bij het Susuk word een naald betoverd en visueel in een persoon gebracht met als doelde persoon te beschermen of aantrekkelijker te maken voor andere mensen. Dit word ook veel gebruikt als iemand een liefde wil aantrekken.Er' kan ook een negatieve boodschap in de naald gezet worden.


-          Door hun kennis van Magie word de Doekoen ook veel gevraagd bij het opheffen van vloeken, fétes en bezweringen.

-          Pengasihan, het Pengasihan is de kennis van liefdes magie, het veroveren van man of vrouw  veelal via meditatie zoals bijvoorbeeld het Aji Pangasihan Jaran Goyanga ceremonie. Daarbij ga je 7 dagen vasten volgens het Mutih, iedere avond mediteer je. Legt een koperen munt op je altaar die je in de zak van de te veroveren persoon stopt en dan chant je de mantra:

"Ingsun amatak ajiku si Jaran Goyang, Tetegar tengahing pasar,

Gagamane cumeti, sada lanang saking swarga,

sun sabetake gunung gugur, segara asat,

bumi bengkah,

sun sabetake langit butul kang langit sap pitu,

sun sabetake atine si jabangbayi ............(de naam) teka welas teka asih andeleng badan sliraku,

manut miturut sakarepku."-Bescherming tegen zwarte magie

Binnen het Kejawen volg je eerst de drie stappen voordat je begint aan zwarte magie.

Een mens is een drieeenheid: cognitief, affectief en motorisch of tewel je hebt verstand, gevoel en een lichaam. Eerst los je eventuele lichamelijke klachten op, ziektes, lichamelijke klachten of klachten van psychische aard. dan cognitief, gebruik je verstand door die dingen op te lossen die hje moet oplossen. Verwacht niet dat pech in eens verdwijnt, daar moet je aktief aandacht aan besteden!

Dan als laatste begin je pas aan de werkelijke uitdrijving van negatieve enthiteiten.


Mocht je het idee hebben dat er een vloek over je is uitgesproken dan kun je jezelf beschermen via een keris of andere amulet, vasten, een spiritueel bad en een mantra. Voor dit doel is een keris met wengkon belangrijk of een keris met pamor Rejek Besi. Ook een ring met een steen, een Tapak Jalak word vaak gebruikt als amulet.Of een Akar Bahar armband.


Ga eerst 40 dagen op een zoutloos dieet. Daarna 3 dagen en 3 nachten Mutih, een dieet van witte rijst en water. Daarna 24 uur Patigeni, totaale onthouding van eten, drinken en seks. Dit doe je mediterend in een donkere kamer te beginnen op donderdag 18u jumat kliwon.

Dan roep je de mantra:


"Ohm kreem kalikaya namoh namaha"


Mutih
-Bij de hogere machten of zwaardere enthiteiten is er de volgende ceremonie.

Door loop eerst weer de driestappen, lichaam, verstand, gevoel: eerst lichamelijke medische klachten oplossen, dan los de dingen op die je kunt oplossen, ruim je pech op of breek met de persoon waar de negatieviteit vandaan komt. dan pas beginnen met deze zware ceremonie...


De ceremonie begint met een uitdrijving van de negatieve enthiteit door gebruik te maken van hogere enthiteiten.Dit gebeurd door te beschermen met oude bescherm geesten.


"Ingsun kawulaning Batara Guru, kang matek saka suryakumara, 

bukiyadi angambah jagad walikan,

langgeng tan kenaning owah, huyayu, huyayu, huyayu, salalahu ngalaihi wasalam,

dating suci ing sahudaya, ratuning sadatulah.

Ingsun lanang sejati, kang tan pasah sakehing tumumpang,

ampang ngalumpruk kadi tibaning kapuk, yahu jabardas,

bar tan tedhas ing keris suleman lan sakehing gagaman kabeh"


1- Als amulet heb je een Akar bahar armband nodig die je links draagt, of een kleine lingam steen


2- Dan doe je 7 dagen en nachten aan Mutih, het eten van witte ongekruide rijst te beginnen op  zaterdag kliwon. Daarna Patigeni voor 24 uur. Patigeni houdt in streng vasten, geen eten of drinken en geen seks, in totale afzondering in een donkere kamer.

Sta voor zonsopgang op met een glas gewoon water. Dan mediteer je en ziet hoe de "witte energie, licht" in je hoofd komt en de negatieve energie naar de aarde gaat.

Iedere ochtend voor zonsopgang spreek je de volgende mantra 108 uit, een mantra aan Kali:


"Ohm kreem kalikaye namoh mamaha"


Je concentreert je op de mantra en ademt na de mantra over het glas met water en drinkt het water dan.

Degene die het ongeluk in zijn leven heeft moet het glas met water drinken. Uiterste concentratie en fixatie is tijdens de mantra noodzakelijk. 
Kali is een van de vrouwen van Shiva. Godin 

Phurba van Kali

3a-Tegelijkertijd begin je met een spirituele wassing voor 30 dagen. De tijd dat alle cellen van je lichaam zich vernieuwd hebben. Je doet ongeveer een centimeter van de vloeistof in een tijl met water, en wast je om de 5 dagen. Dus begin je op zaterdag dan is de volgende dag donderdag, de volgende dag dinsdag enz..

Je wast eerst je handen, voor al het slechte dat je hebt aangeraakt. Dan je hoofd en je oren voor het slechte wat je hebt gehoord, dan je mond voor het slechte wat je hebt gesproken, je neus voor het slechte wat je hebt geroken en je ogen voor het slechte wat je hebt gezien en als laatste je voeten.
Dan gebruik je de rest om je hele lijf the wassen.

Vergeet niet de amuletten af te doen en deze ook weer te spoelen voordat je ze opzet!
3b-Soms moet ook een huis gereinigd worden. ;Als Salie niet helpt dan is Butterfly een sterker alternatief. Butterfly verjaagd alle negatievitiet, maar vergeet niet! Het goed overwint het kwaad altijd, maar het kwaad ligt altijd op de loer en zal ook altijd proberen weer terug te komen...

4a- Als laatste krijg je een amulet ter bescherming. Dat kan in de vorm van Akar Bahar, een steen of van Graveyard Dust. Graveyard dust of dirt is de ultieme bescherming tegen negatieve enthiteiten en vervloekingen en is gemaakt van het zand van 7 verschillende graven. Necromatie is de beste beschermer tegen negatieve enthiteiten. 4b-Graveyarddust word ook gebruikt om ingangen en ramen te "sluiten" voor "spirituele inbrekers". Strooi wat Graveyarddust op de grond en maak een spirituele blokkade tegen vloeken en negatieve enthiteiten. Ik gebruik zelf zand van verschillende graven voor verschillende doeleinden.
Kali en zwarte Magie


-Shiva heeft 3 vrouwen, Parvati, de helper van Shiva en moeder van 2 van zijn zonen, Gnesha en Skanda. Zij vertegenwoordigd de vrouwelijke energie, de Shakti, in het energie deel van de kosmos.

-Dan Durga, de meest geofferde godin van Java, de moeder godin en uitingsvorm van het Shakti. De godin die staat voor de woede van de goden en is de onoverwinnelijke godin van de strijd.

-Dan de godin Kali, die tijdens de woede van Durga uit haar derde oog komt. Kali is de godin die vecht tegen de demonen. De afbeelding van haar met een ketting van demonen is het verhaal van het gevecht tegen de demoon Mahish:

Op een dag dreigde de verschrikkelijke demon Mahish alle goden te vernietigen. Om deze demon te verslaan, offerden alle goden hun glans en kracht aan één godin: Durga. Op haar moedige leeuw, vocht zij een gigantische strijd met Mahish en zij versloeg hem vele malen. Maar er was een groot probleem: uit elke druppel van zijn bloed die de grond raakte, ontsproot een nieuwe kloon van Mahish. In korte tijd vocht Durga met duizenden demonen, en haar kansen werden kleiner met elke succesvolle aanval. Haar woede werd groter en groter, en ze ontstak in pure razernij, totdat er een moment kwam waarop er absoluut geen enkele hoop meer was.

Toen, uit haar derde oog, ontsproot Kali.

Kali ging onmiddellijk verder met het slachten van de demonen. Maar elke keer als ze er één versloeg, likte  ze met haar lange tong zijn bloed op: vóórdat het de grond raakte en zou veranderen in weer een nieuwe demon.

Kali’s overwinning was totaal. Het slagveld was absoluut stil toen ze klaar was met haar strijd.


De mantra "Ohm kreem kalikaye namoh mamaha" is het oproepen van de godin die de zwaarste demoon heeft kunnen verslaan, de alles overwinnelijke. Het 108 x uitspreken van de mantra over een glas met water geeft dat de mantra zich in het water vastzet en het drinken geeft de hoogste bescherming. 

Nu is pas sinds nog niet zolang bewezen dat water een geheugen heeft en een klankboodschap kan vasthouden. Dit is bewezen door de al met een Nobel prijs onderscheiden professor Luc Montagnier. Hier onder de link naar de film waarin hij bewijst dat water een geheugen geeft, en deze boodschap kan doorgeven aan andere aanliggen de water molekulen:


https://youtu.be/R8VyUsVOic0
-De Selamatan Metik.


De Metik offer ceremonie is een hele oude ceremonie waarbij je eigenlijk offert aan de oude Javaanse godin Dewi Sri.
Het is eigenlijk een vruchtbaarheidsceremonie, geen vruchtbaarheid voor mensen maar voor een goede oogst, lees een voorspoedig leven.
De achtergrond van deze ceremonie is de volgende:

Het gaat over het verhaal van Tisnawati en Djakasunda. Tisnawati, de dochter van de Batara Guru, Shiva, de koning van alle godeeronder de film met zijn bewijs dat water geheugen heeft:

"Ohm kreem kalikaye namoh mamaha"n, werd verliefd op Djakasunda, een normale sterveling.

Shiva was daar niet blij mee en in een woedeaanval veranderde hij Tisnawti in een rijstkaf.
Djakasunda was daar heel verdrietig over. Terwijl hij vol verdriet naar het rijstkaf zat te kijken veranderde Shiva hem ook in een rijstkaf. Bij de Metik ceremonie herdenk je eigenlijk het huwelijk tussen Tisnawati en Djakasunda.
De Ceremonie begint eerst met een dag Mutih. (lees pagina de Keris onderaan.) Vasten waarbij alleen witte etenswaren gegeten mogen worden, rijst en water.
De volgende dag, vroeg in de morgen voordat de zon opkomt, maak je de offers klaar voor de ceremonie, en de selamatan, de offermaaltijd voor het gezin en de gasten.
De deelnemers lopen dan over het rijstveld met rijstkoren in hun hand als aandenken aan Dewi Sri, zoals op de beeltenis hieronder.
Daarna word de ceremonie afgesloten met een gemeeenschappelijke maaltijd , de selamatan.


Godin van de rijst, Dewi Sri 


-Een van de oudste Indonesische mantra's is gericht aan Nji Blorong en heet de: Aji Ngirup mantra
De Aji Ngirup mantra is voor het vergroten van aards rijkdom, materieel of geld. Hiervoor gebruik je liefst een spirituele keris of een keris uit de Rejeki groep of beter nog een keris Nji Blorong.
Je houdt 7 dagen en 7 nachten Mutih, het eten van witte ongekruide etenswaren....rijst en water. Je begint op vrijdag.
Om 12 uur 's nachts steek je wierook op, belt met de Ghanta, neem je de keris ter hand en vraagt naar Nji Blorong.
Dan spreek je de volgende mantra uit:
Ingsum amatak ajiku si Nji Blorong,
Nji Blorong dak tempuhake anyukupi sandang pangan kang agung,
amboyonga kasugihane Sri Sadana wadhahana ing gedhong arajabrana,
sakehing pangan lebokna ing lumbung gumuling,
aja esat ing salawase 


-De grote keris mantra van Gaja Mada

Deze mantra uit de 13e tot 15e eeuw roept de kosmische energieën op en geeft veel doorzettongsvermogen. Je gaat eerst vasten volgens Mutih, enkel witte rijst en water. Dan ga je iedere avond mediteren in een rustige donkere kamer en zet een keris van het Sinkir of Rajah groep berdiri en chant dan de volgende mantra:
Kinanthenan tekad teguh Kanti tekad sayeti
Ingsun asesanti Ingsun madhep, mantep nedya
amangun kekuwataning jiwa kalis ing sagung
godha lan rubeda amrih bisa angayomi
maring sesami sunaring cahaya
kekuwataningsun senadyan lebur tanpa wekas
wus bakal makarti lan wus makarti utawane
tumpes tanpa tapis madhangi kang lagi
mandang pepeteng Ingsun ora bakal gigrig
mencorong sumilak tansah madhep mantep
ing pangudi ndayani marang sapadha-padha
marang gegayuhan margining warih wilujeng
wilujeng wilujeng kuat kuat kuat.


-De keris pusaka als healing bij ziektes.
Een healing keris is altijd een Rajah keris, een heilige keris van het element ether, de geest...
De werking van een healing keris versterkt het eigen vermogen om te herstellen. Verwacht dus geen wonderen van deze kerissen zoals genezing van ongeneeslijke ziektes of zo, dat kan niet!

Het is dus een hulpmiddel netzoals: massage, accupunctuur, klankschaal therapie etc.
Een echte healing keris, ook andere kerissen kunnen mensen healen, heeft altijd een Lam Alip op het blad staan.
Een lam alip geeft de volgende magische kracht aan een keris:

Ik heb het zelf gebruikt voor mijn dochter. Haar kaak was op beide kanten gebroken

Een offer neergelegd voor de Rajah keris

10 dagen later was ze op tv en kon al rond uit praten

Na 14 dagen kwam ze bij de dokter die niet begreep dat ze zo snel kon herstellen...


-Nasi Kangkang

Nasi Kangkang word gebruikt door een vrouw om een man te onderwerpen. De vrouw staat boven een pan rijst, denkt sterk aan de man die ze wil onderwerpen en laat haar zweet en vaginale vocht op de rijst druppellen. Deze rijst geeft ze dan een de man die ze wil veroveren.
-          Kennis van de heilige boeken de Mahabarata en de Ramayana:

1. Er is goed en kwaad, aan het einde zal het goede winnen. Maar op elk moment zal het kwaad opnieuw proberen te overwinnen.

2. Volg de voorbeelden van Pandawa en andere Satrias (vechters, krijgers), ze hebben een nobel karakter, oprechtheid, beleefdheid. Ze vechten voor de waarheid, voor het welzijn van de mensen en het land. Ze leren serieus om te gaan met de geesten, ze gebruiken hun bovennatuurlijke kracht om een​​ nobel doel te bereiken. Satria - een vechter / persoon met een nobel karakter.

3. Volg niet de daden van Kaurawa en hun trawanten. Ze zijn niet oprecht, hebzuchtig naar macht en materiële rijkdom, ruw en onbeleefd. Ze kijken alleen naar het vervullen van hun lust. Raksasa - reus, in het Javaans = Buto betekent blind, een persoon die geen verschil ziet tussen goed en slecht, correct en fout.

4. De bewoners in het universum zijn niet alleen mensen en dieren. Er zijn andere wezens zoals geesten (slechte en goede) of in de volksmond bekend als "mahluk alus" ongeziene geesten (mahluk = wezens, alus = ongezien). De goden en godinnen die in hun domein van Kahyangan (de verblijfplaats van Goden) leven. De machtshouder van het universum is de Allerhoogste God.

5. Het leven van een persoon, zijn plaats en zijn lot zijn voorbestemd door bovennatuurlijke macht behoren God toe.

6. Een mens is verplicht God dankbaar te zijn, omdat hij / zij de gelegenheid heeft gekregen om op aarde te leven en Hem te aanbidden. Klaag niet tegen Hem als je lijdt, maar sta dicht bij Hem, en probeer te berusten in je lot. Karma en ballans zijn princiepes die de tij doen keren.Rituelen bij het overlijden
Bij het overlijden van een familielid wordt traditiegetrouw een aantal dagen in ere gehouden. Het zijn de 7de, de 40ste en de 100ste dag na het overlijden (en tegenwoordig in Indonesië ook de 1000ste dag). Op de 40ste dag wordt een selamatan gehouden.

De zevende dag is de belangrijkste, want dan verlaat de geest van de overledene voorgoed het huis.
De 40ste en de 100ste dag staan meer in het teken van gedenken.
Zo kan men een dierbare overledene duidelijk maken dat hij of zij nog steeds in de eigen gedachten voortleeft.
Op de 40ste dag wordt een selamatan gegeven voor familie en vrienden.
De maaltijd wordt voorbereid en gekookt volgens de voorschriften die er gelden.
Alle gerechten moeten zonder vooraf te proeven in één keer goed bereid zijn.
De maaltijd wordt geserveerd op een grote schaal met in het midden een hoge toren van nasi koening (gele gekruide rijst).
Om de toren heen worden de gerechten gerangschikt, zoals sambal goreng telor (ei), tempeh, gebraden kippenstukjes, enz.
Een voorganger leidt de gebedsdienst vóór en ná het eten.
Een lege plaats aan tafel is ingeruimd voor de overledene en bij diens foto staat een brandende kaars op tafel.
Ook op verjaardagen wordt de overledene herdacht met wat rijst en koekjes of andere lekkernijen op een bord en altijd staat er een glas met zijn lievelingsdrank naast.
Indonesische waarden en Normen

De 5 belangrijkste dingen voor een Javaanse man: Zijn vrouw, zijn huis, zijn paard, zijn vogel en zijn keris.


Dit is een opsomming van een aantal normen en waarden komende uit de Adat. Ik heb mijn beste gegeven om het oude boek: “Adat” te vertalen. Dit boek is al meerdere malen beschreven en ik ben het ook al op meerdere websites tegen gekomen. Het geeft een goed overzicht van de Adat, met de Indonesische benamingen erbij.  Ik ben uitgegaan van de oude geschriften om het te behouden, vraag is dus of bepaalde tradities nog van deze tijd zijn....

Respect tonen

Ouders, oudere mensen, leraren, voorouders, enz. Het betekent niet dat jongere mensen niet moeten worden gerespecteerd, de jongere moet ook met respect worden behandeld, dezelfde behandeling word gegeven aan personen met een hogere en lagere positie.

Dit is ook Tata Susila (ethiek):

• Eerlijk te zijn, niet vals te spelen, klaar om anderen te helpen.

Zich goed gedragen door mo limo te vermijden (5 slechte gedragingen in de Javaanse taal beginnend met mo); Hoofd - gokken; Mevrouw - pleeg overspel; Mabuk - overmatig alcoholgebruik; Madat - gebruik van opium, verdovende middelen, enz .; Maling - stelen. Onnodig te zeggen dat moorden en wreedheid ook moeten worden vermeden.

• Om correct gedrag te tonen en verkeerde handelingen te vermijden om een ​​goede reputatie te beschermen, zodat iemand zich niet schuldig voelt (zich schamen). "Isin" voelen als gevolg van slecht gedrag voor een Javaan is beschamend, het geft eer verliest.

• Om goed met mensen te kunnen omgaan (rukun), vrij van conflicten in het gezin, de buurt, het dorp, het land en de wereld. De harmonieuze relatie tussen mannen - is belangrijk. Feitelijk wanneer er een ondergang in het leven van mensen is, is het te wijten aan onverantwoordelijke mensen. Slechts een zeer klein deel was te wijten aan verstoring door dieren en / of geesten.

Een populair spreekwoord zegt:

Rukun agawe santoso betekent dat rukun ons sterk maakt. (rukun = het goed kunnen opschieten met mensen)

• Geduldig zijn (sabar), in staat zijn om zelfbeheersing te doen.

• Bewust zijn lot accepteren en niet jaloers zijn op het succes van de ander (nrimo)

• Wees niet egoïstisch, handel alleen voor zijn eigen belang. Sepi ing pamrih (vrij van eigenbelang). Sepi ing pamrih, rame 'ing gawe, wat in bredere zin betekent: vrij van eigenbelang, wees altijd klaar om hard te werken voor de samenleving en het welzijn van de wereld.

Slamatan

De slamatan is een beschermende spirituele maaltijd. Het is een heel belangrijk traditioneel ritueel. Een Slamatan bijgewoond door buren en / of familieleden en / of een aantal goede vrienden in de vorm van een eenvoudige ceremoniële maaltijd & het aanbieden van rijstkegel (tumpeng) & andere gerechten, wat fruit, betelbladeren, bloemblad van bloemen, enz.

Slamatan van het woord "slamet" heeft als hoofddoel veiligheid, veiligheid in het leven, op het werk, in het huwelijk, bij het bevallen van kinderen, enz.

Gotong Royong

Wederzijdse samenwerking helpt bewust en bewust elkaar, vooral in de buurt of in het dorp. Onder andere: het dorp schoonmaken, de buurtweg repareren of de veiligheid van de buurt of van het dorp bewaken, vrijwillig of verplicht helpen als een buurman overlijdt.

Cipta Tunggal

Cipta - de voorgrond of het hoofd van rasa (gevoel). In het Javaans: Pengarepe rasa.

Tunggal - een; gericht op één object.

Waarschijnlijk kan het worden vertaald als, De concentratie van cipta.

1. Cipta, Karsa (wens) en Pakarti (daad) zijn altijd actief zolang een mens leeft. Pakarti kan een fysieke of niet-fysieke daad zijn. Je kunt iemand helpen zijn / haar probleem op te lossen door hem of haar advies te geven nadat je je cipta of rasa hebt geraadpleegd. Het is raadzaam om alleen goede cipta te hebben, dus je moet ook goede karsa (wens) hebben en daarom moet je goede pakarti hebben, wat gunstig is voor jou en anderen.

2. Je moet altijd oefeningen doen om het bovenstaande te oefenen, je moet altijd geduldig / sabar zijn. Concentreer je cipta om geduldig te zijn. Je zou makarti (om pakarti te doen) goed kunnen doen, als de wens van de ziel en vijf zintuigen (lahir) buitenkant en batin (binnenkant) bij elkaar passen. Onthoud dat ziel en lichaam altijd worden beïnvloed door de kracht van vuur, wind, land en water.

3. Houd uw fysieke lichaam gezond, onder andere door:

a. Drink vroeg in de ochtend, overdag en 's avonds voor het slapengaan een glas koud water. Het koele water is goed voor de spieren en andere lichaamsdelen die makarti hebben gedaan.

b. Houd je lichaam schoon en gezond. Neem regelmatig een bad, in de tropische landen twee keer per dag.

c. Rook niet te veel.

d. Eet meer groenten en fruit en minder vlees. Je moet weten dat vlees en vlees van geslachte dieren die je lichaam binnendringen niet zo goed zijn. Vegetariër zijn is een positieve stap.

e. Beheers je verlangen, wees altijd sabar / patiënt, Narima / dankbaar, accepteer het lot bewust, Eling (onthoud, wees niet verstrooid). Doe geen overmatige geslachtsgemeenschap. Waarschijnlijk is een of twee keer per week genoeg.

4. Doe oefeningen om uw cipta sterker te maken. Concentreer cipta, beheers de vijf zintuigen. Kalmeer het lichaam (eneng), heldere en vredige cipta (ening). Als uw cipta kan worden geconcentreerd en op één object kan worden gericht, is het goed. De cipta begint macht te krijgen, hij kan worden gefunctioneerd om een​​goede wens te vervullen of op zijn minst te regelen.

5. Maak een kleine zwarte of blauwe punt op de muur (•) Je zit dwars op de vloer tegenover de muur, zie / staar naar de zwarte vlek zonder je ogen een tijdje te knipperen. Concentreer je cipta. Beheers de vijf zintuigen, cipta en helder denken gericht op de zwarte vlek. Denk aan niets anders.

•---------------------------75cm---------------------------- • zet de zwarte punt op 75 cm afstand, doe het ontspannen.

6. Doe tweemaal per dag ademhalingsoefeningen. 'S Morgens na het nemen van een bad,' s middags / 's avonds voordat u een bad neemt. Adem rustig in en adem rustig uit.

7. Doe regelmatig aan yoga (lichamelijke oefeningen) en meditatie om u gezond te houden en uw ademhalings- en concentratieoefeningen te ondersteunen.

8. Trek in je lichaam de essentie van Trimurti, vroeg in de ochtend voor zonsopgang goed is, de lucht is nog steeds zuiver.

Adem in, adem uit, adem in totaal uit

10 seconden 10 seconden 10 seconden 30 seconden; 1e week 3 keer.

15 seconden 10 seconden 15 seconden 40 seconden; 2e week 3 keer.

20 seconden 10 seconden 20 seconden 50 seconden; 3e week 3 keer.

26 seconden 8 seconden 26 seconden 60 seconden; 4e week 3 keer.

9. Om uw hersenen te versterken, inhaleer met uw linkerzijde van de neus door de rechterzijde van de neus met uw vinger te sluiten, adem te houden, adem dan uit met uw rechter neus, bedek de linker neus met een vinger.

Inademen ademhaling totaal uitademen

4 seconden 8 seconden 4 seconden 16 seconden; 1e week 7 keer.

10 seconden 7 seconden 10 seconden 27 seconden; 2e week 7 keer.

10 seconden 10 seconden 10 seconden 30 seconden; 3e week 7 keer.

20 seconden 20 seconden 20 seconden 60 seconden; 5e week 7 keer.

10. Je Karsa moet worden vervuld als je alle adviezen correct uitvoert. Oefen de samadi 's nachts / het beste is om middernacht in een goede kamer. Beheers je vijf zintuigen. Sluit je negen gaten van het lichaam. Ga ontspannen zitten. Richt je zicht op de top van je neus.

Adem in, houd de adem in en adem rustig, ontspannen uit. Concentreer je cipta. Luister aandachtig naar de stem van je ademhaling. Eerst moet je zoiets vredigs voelen. Wanneer de tijd komt, moet u zich in een positie bevinden van de harmonieuze relatie tussen dienaar en meester.

11. Probeer het volgende te doen:

a. Vergeet alles gedurende 12 seconden.

b. Onthoud en concentreer uw cipta gedurende 140 seconden uitsluitend tot de allerhoogste substantie.

c. Wis je denken gedurende 1 uur, 2 uur of 3 uur (inclusief je meditatie door te ademen / inademen, adem te houden en uit te ademen, gedurende 1 uur)

12. 7 soorten tapa raga; tapa-ascese en raga-lichaam (lichamelijke ascese) om te beoefenen:

a. Tapa van ogen, minder van slaap, stellen geen eigenbelang bloot

b. Tapa van oren, minder van lust, luister niet naar slechte wensen.

c. Tapa van neus, minder van drank, geven niet de schuld van de ander.

d. Tapa van lippen, minder van eten, praten niet over slecht gedrag van andere mensen.

e. Tapa van handen, niet stelen, niet gemakkelijk anderen verslaan

f. Tapa van seksueel orgaan, minder van liefde bedrijven, begaan niet volwassen.

g. Tapa van benen, minder van lopen, maak geen fouten

13. 7 soorten tapa jiwa (ziel / spirituele ascese) om te beoefenen:

a. Tapa van lichaam, laag profiel, doet alleen maar goed.

b. Tapa van hart, dankbaar, niet verdenkend dat anderen iets verkeerds doen.

c. Tapa van lust, niet afgunst op andermans succes, nooit mopperen, geduldig in de lijdende tijd.

d. Tapa van ziel, loyaal, lieg nooit, blijf weg van andermans zaken.

e. Tapa van gevoel, kalm, sterk in Panalongso.

f. Tapa van licht, nobel, om helder te denken.

g. Tapa van het leven, alert, om te onthouden.

14. Het uitkomen van een wens.

a. Aarzel niet.

b. Heb vertrouwen. Als je je zelfvertrouwen verliest, is het alsof een erfstuk zijn yoni / kracht verliest.

15. Respecteer andere mensen, ongeacht hun geslacht, positie, etnische afkomst, natie, geloof en religie. Alle menselijke wezens zijn precies hetzelfde: ik ben ook jij, tat twan asi (sanskriet). Dat is gemeen, als je goede dingen doet voor anderen, is het ook goed voor jou. Als je anderen pijn doet, doe je jezelf ook pijn.

16. De vier broers / sedulur papat. (sedulur-broers, relatief; papat-vier)

In het oude Java geloofde men dat het bestaan ​​van sedulur papat u vergezelt waar u ook bent, zolang u in deze wereld leeft. Ze worden toegewezen door de kracht van de natuur om u te helpen, als trouwe en behulpzame metgezellen. Ze hebben geen fysieke lichamen, maar ze bestaan ​​wel, het is ook een realiteit.

Het is beter als je ze kent. Je moet ook een harmonieuze relatie met hen hebben, ze zijn: een. Kakang kawah, oudere broer kawah, in de vorm van water van foetaal membraan. Hij komt voor je uit de baarmoeder. Zijn plaats is oost, zijn kleur is wit.

b. Adi ari-ari, jongere broer ari-ari, in de vorm van placenta. Hij komt uit je moeders baarmoeder na jou. Zijn plaats is in het westen, zijn kleur is geel.

c. Getih, bloed dat uit de baarmoeder komt. De plaats ligt op het zuiden, de kleur is rood.

d. Puser, navel, die werd gesneden na je geboorte. De plaats is noordelijk, de kleur is zwart.

Behalve de bovenstaande sedulur papat, de andere is kalima pancer (kalima-de vijfde), de vijfde pancer is je fysieke lichaam. Dus je noemt ze = sedulur papat kalima pancer. Ze bestaan​​omdat jij bestaat !! Sommigen noemen ze = keblat papat, lima tengah. (De vier richtingen, de vijfde is in het midden). Bovenstaande vijf zijn door moeder geboren, er zijn anderen die niet door moeders baarmoeder bestaan.

Ze zijn mar en marti in de vorm van hawa / lucht. Mar is de lucht, de strijd van de moeder om de baby te bevrijden. Marti is de lucht, het gevoel van de moeder nadat de baby met succes is bevallen en de baby veilig is geboren. Mystiek is de kleur van mar marti wit en geel. Je kunt hulp vragen aan Mar Marti, alleen nadat je Tapa Brata hebt gedaan (serieus ascetisch leven)

17. De niveaus van sembah

Sembah betekent respecteren (voor ouders, koningen, God enz.) Op een speciale traditionele manier: respectvolle groet, gemaakt met palmen samen, vingertoppen omhoog, de twee duimen die lippen of neus raken.

De sembah tot God de almachtige, behalve hem respecteren, aanbidt ook en bidt tot hem. De andere term is Puja Brata. Sommige goeroes zeggen dat je geen Puja brata mag doen, voordat je Tapa brata passeert.

o Sembah Rogo. (Rogo; fysiek lichaam)

Dit is een tapa (ascetische oefening) van het fysieke lichaam. Je weet dat dat lichaam alleen gehoorzaamt aan de volgorde van je batin (binnenkant) en je verlangen. Het lichaam wil zich vermaken, zich zonder enige beperking geweldig voelen. Vanaf vandaag moet het lichaam de wens van cipta gehoorzamen = 's ochtends wakker worden, een bad nemen, niet lui zijn, als een normaal mens moet het werken. Eet minder voedsel en slaap minder, d.w.z. Eet wanneer je al honger hebt, drink als je al dorst hebt, en slaap als je al slaperig bent.

Leer nuttige nobele kennis ten behoeve van uzelf en andere mensen.

o Sembah Cipta

1. Je moet je denken naar de realiteit oefenen, de dienaar kent God.

2. Je hoeft alleen maar goede en correcte dingen te doen, je lust volledig te beheersen. Versla hebzucht.

Je rasa moet scherper zijn. Je begint de realiteit te zien.

De volgende tips helpen om je Cipta te trainen:

 Doe het regelmatig om middernacht, op een juiste plaats.

 Concentreer u op uw gevoel

 Forceer het vermogen van uw lichaam niet, doe het gewoon ontspannen.

 Uw wens is duidelijk, focus erop.

 Wen er maar aan, totdat je het gevoel hebt dat wat je doet iets is dat je echt moet doen, het is helemaal geen last!

Je bent op weg naar de echte realiteit. Je voelt je eenzaam, alsof je je niets herinnert. Alsof het lichaam, astrale en mentale niet functioneren, vergeet je maar de ziel 'eling' (bewust), het is de situatie van eneng (kalm lichaam), ening (vreedzame cipta) en eling (het bewustzijn van het ware gevoel)

Degenen, die vastbesloten zijn om de realiteit te zien, moeten het resultaat zien.

o Sembah Jiwo, (Jiwo-soul)

Sembah jiwa aan God de Almachtige. Voel diep gebruik van jiwa / suksma wat je hebt gevonden tijdens eneng, ening en eling. Het is een sembah van batin (binnenkant) zonder lahir (buitenkant). Als je een heel helder licht ziet maar niet schittert, is dit een teken dat je de wereld van de realiteit opent. Het licht is je eigen Pramana / allerhoogste substantie. Je moet een zeker gevoel hebben, dat je terwijl je samadi doet en het licht elkaar beschermen.

o Sembah Roso, (Roso-gevoel, hier is echt gevoel; roso sejati)

 Je moet perfect begrijpen, waarom je bent gemaakt en wat je taak is.

 Je moet de realiteit van alle levende wezens perfect begrijpen. Via samadi, zie je Sangkan Paraning Dumadi. De harmonie tussen dienaar en meester is als het zweet van honing en de honing, ondeelbaar.

Tri-Darma

Een man met een nobel karakter is vastbesloten zijn plicht tot leven te doen. Darma is een geschenk van hart voor de mensheid, zonder enige interesse voor zichzelf. Deze wereld met veel duisternis en obstakels heeft het darma van een nobele heilige nodig om alle moeilijkheden en gevaarlijke problemen op te lossen.

Je moet weten, dat vanuit het gezichtspunt van God, de Almachtige nooit iemand straft. De gestrafte man ontvangt het resultaat van wat hij heeft gedaan. Een man met een nobel karakter is zich bewust van zijn plicht in de samenleving, hij durft de waarheid, gerechtigheid en heiligheid te verdedigen.

Zolang een mens leeft, moet hij / zij ook makarti (om iets te doen, fysiek of onfysisch) ten behoeve van de mensheid. De Schepper zou de situatie op deze aarde niet veranderen, de wezens moeten het doen. Het zou goed moeten zijn voor het leven en de veiligheid van de mensheid, als er in deze wereld meer mensen zijn met goede cipta dan mensen met slechte cipta. Hieronder zijn drie soorten darma (Tri Darma) als goede voorbeelden.

Pandito Utomo van Darmane

De darma van een nobele heilige. In wayang wordt Arjuna Begawan Mintaraga, Cipta Ening. Mintaraga wil zijn hele leven wijden aan de maker, cipta ening: heldere en heilige cipta. Hij vraagt​​God Guru, zijn broers Pendawa zouden moeten winnen in Baratayuda, omdat ze aan de rechterkant staan. Cipta ening werd bepaald in zijn verzoek. Elke vorm van tempatie, inclusief de prachtige godinnen, kon Arjuna's meditatie niet stoppen voordat zijn verzoek werd ingewilligd. Het was een darma van een nobele priester / pandito.

Darmane Ratu Binatara

De darma van een grote koning. Koning Kresna van het koninkrijk Dwarawati was de incarnatie van Wisnu. Hij werd toegewezen om de wereld te behouden. Hij had twee krachtige erfstukken.

1. De bloem van Wijaya Kusuma

Het betekent dat de essentie van nobel gedrag, hij was wijs, wist wat er zou gebeuren.

2. Cakra

Een krachtig wapen om het kwaad, het kwaad van de wereld en het kwaad in het hart van de mens te vernietigen, om de wereld te behouden.

Kresna was een grote koning die altijd alles deed in overeenstemming met de juiste cipta, rasa en karsa, in dat geval was hij in staat om zijn darma perfect te vervullen. Zelfs hij was een grote koning, hij was niet wreed, hij beschermde zijn volk, hij vergat nooit alleen goede en rechtvaardige dingen te doen. Als heerser hield hij de principes van "het scheiden van pamrih rame ing gawe" - vrij van eigenbelang, altijd klaar om hard te werken voor de samenleving en het welzijn van de wereld.

Hij hield zich altijd aan zijn belofte; Sabda Pandita Ratu.

Darmane 'Satria Wiratama

De darma van een ridder / krijger

Een satria moet een darma hebben om waarheid, gerechtigheid en heiligheid te verdedigen. Indien nodig moet hij zijn leven opofferen. In wayang had Patih Suwanda of Sumantri zijn koning, Arjuna Sasrabahu uit het koninkrijk Maespati, getrouw gediend. Het is goed voor een zoeker naar ware kennis, als hij de bovenstaande Tri-Darma volgt.

De weg naar het perfecte leven

Ajisaka - De hoofdregel van het leven

Als voorwaarde voor de weg naar perfect leven is een mens verplicht drie dingen te bereiken:

1. Almachtig tot God bidden met totale toewijding

2. Alleen mengen met goede mensen.

3. Doe fatsoenlijk werk.

Er zijn vier soorten gebeden / sembahyang:

1. Sembahyang Cilik - een klein gebed

Een gebed bidt alleen in geval van nood. Bijvoorbeeld door slametan, een ceremoniële maaltijd bijgewoond door buren of geeft sommige offers.

2. Sembahyang Tulus - een oprecht gebed

Het moet elke dag worden gedaan, 's nachts of overdag. Het zou beter zijn om het op hetzelfde reguliere uur te doen. Voordat je gaat bidden, moeten sommige delen van het lichaam die gemakkelijk vuil worden, worden gewassen met water, zoals voeten, handen, gezicht. In geval van nood is een bad nemen beter. Tijdens het baden moet een gebed worden gezegd: "Heer, zegen mij alstublieft mijn lichaam en ziel te reinigen, dus mijn gebed is oprecht".

Zeg dan je gebed op een schone plaats. Het kan worden gezegd in welke taal dan ook, het belangrijkste, het moet oprecht en oprecht worden gezegd. De vertaling uit het Javaans:

een. Ik kom naar je toe Gusti (Heer), ik respecteer je plechtig.

b. Dag en nacht vraag ik altijd om uw bescherming, Gusti.

c. Ik ben dankbaar voor alle troost die je me hebt gegeven.

d. Ik verzoek u om al mijn fouten te vergeven.

e. Ik verzoek uw zegen om mijn logische redenering te openen.

f. Rahayu, rahayu, rahayu *

Zoals gewenst door Gusti.

* Rahayu: Rah betekent letterlijk bloed, hier betekent leven; Ayu betekent mooi, goed. In bredere zin betekent het goed en veilig zijn. Gewoonlijk zou in een traditionele Javaanse bijeenkomst een spreker 'Rahayu' tegen het publiek moeten zeggen als een openende en afsluitende groet, een wens van een goed en veilig leven voor het publiek en ook voor de spreker.

3. Sembahyang Gede - een groot gebed

Het moet na middernacht worden gedaan. Iemand met een zeer belangrijke of grote wens voor God.

a. Hij / zij moet jiwo rogo (de ziel en het lichaam) voorbereiden, zodat zijn / haar gebed zou worden verleend door de liefhebbende God. Hij / zij moet eraan gewend zijn 'Sembahyang Tulus' te beoefenen.

b. Hij / zij moet een bad nemen, haar / zijn haar grondig wassen / 7 keer wassen.

c. Neem een ​​bloemenbad. Doe wat bloemen in het bad, meng ze met water. De favoriete bloemen die werden gebruikt:

 Rozen, melati (jasmijn) en cananga, of  Jasmijn, cananga's en magnolia.

d. 24 uur vasten, eet niets, het beste is om wakker te blijven tijdens het vasten.

Hij / zij eet tenminste alleen witte rijst en drinkt water (mutih) of eet alleen wat fruit en drinkt water (geen suiker, geen zout).

Vraag de zegen van de Heer en zeg je gebed oprecht in je eigen duidelijke (niet te lange) woorden.

4. Sembahyang Wutuh - een compleet gebed

Een gebed van iemand die de realiteit (kasunyatan) heeft bereikt, de harmonieuze relatie tussen dienaar en meester. Alles is duidelijk, geen geheim meer in dit leven.

Het bovenstaande is de weg naar perfectie volgens de spirituele leer van Aji Saka, de hoofdregel van het leven. Aji betekent koning of heerser; saka betekent pijlers van het Javaanse huis, in bredere zin betekent het de hoofdregel van het leven.

Dus, Aji Saka, de heerser van Medang Kamulan, (een plaats waar mensen de Schepper aanbidden die het begin van het leven heeft gecreëerd). Een oud koninkrijk van Java, de uitvinder van Javaanse letters 'Hanacaraka' of Denta Wiyanjana is geen Indiase prins. Het was bedoeld om een ​​lokaal geloof aan te duiden dat bijna 2000 jaar geleden op Java bestond.

Wat hier wordt uitgelegd, wordt gezien vanuit het oogpunt van ware kennis. De waarheid, de realiteit. Waarschijnlijk zou het moeten verschillen met de inhoud van verhalen die in de samenleving worden verspreid. Zoals eerder is verteld, moet je echt voorzichtig zijn om de juiste conclusie te trekken wanneer je de verhalen van onze voorouders leest of hoort. Er zijn tal van symbolische betekenissen die je nodig hebt om je zesde zintuig te gebruiken of als je nog niet in staat bent, schaam je niet om een ​​piyayi sepuh (een oude wijze man) te raadplegen om de symbolen te decoderen. Maar je moet weten dat een Javaanse piyayi sepuh er niet van houdt om, als je naar hem / haar komt, door je eigen argumentatie te verdedigen, hij / zij niet zal argumenteren, zijn / haar onopvallende of verfijnde karakter zou geen hart om je te mishagen. Dus je moet deze specifieke situatie begrijpen. U wordt gevraagd "Javaans te zijn" voordat u een publiek maakt met een Javaanse piyayi sepuh.

Een piyayi sepuh, hij / zij zou het niveau van je Kennis moeten kennen (in spiritisme). Het is niet aan te raden om jezelf op te scheppen. Wees beleefd en oprecht. Spiritualisme is niet voor discussies. Volgens ware kennis (kawruh sejati) of realiteit (kasunyatan) moet Gusti / Lord True Kawruh onthullen. Gusti vindt het altijd nodig voor zijn schepsels.

Op aarde zouden de wijze mensen verschillende goddelijke openbaringen moeten zien. De een is niet in tegenspraak met de ander, het is gemaakt om de mensen van hun Gusti te herinneren en ze moeten zich correct en oprecht gedragen als een teken van respect en aanbidding voor Gusti. Iemand die echte kennis heeft bereikt, is iemand die de realiteit in het leven ziet. Hij / zij ziet alleen de waarheid. Verschillende Javaanse piyayi sepuh die dit geheim zien, vertellen ons de echte betekenis van Ajisaka-onderwijs in verband met Hanacaraka-brieven.

Hoewel deze nobele leer is ontstaan ​​in Java, maar het is een universele leer, wat betekent dat het door iedereen kan worden beoefend. Waarschijnlijk moet u zich afvragen: als de spirituele leer goddelijk is, waarom zijn er dan in godsnaam verschillende leringen? Ja, omdat de verspreiding van de leer alleen van mond tot mond plaatsvond, van de ene persoon op de andere. Het was op een zeer voorbeeldige manier.

Je moet weten dat Java ook een slim / wijs persoon betekent. Een persoon die zijn leven en respect oprecht aan Gusti wijdt, wordt altijd beschermd door Gusti. Geen wonder dat veel plaatsen op Java een sterke natuurlijke / magische kracht hebben. Het is een goddelijk geschenk.

De essentie van Aji saka, leert:

1. Aji saka is Gusti

2. 2 uitingsvormen van Aji saka, Dora (slechte manier) en Sembodo (goede manier) zijn mensen, het schepsel van Gusti, die goede en slechte manieren hebben.

3. Java - een persoon die zijn leven en respect oprecht aan Gusti wijdt, wordt altijd beschermd door Gusti

4. Pusako - erfstuk. Het zijn heilige woorden, als het geschreven is, zou het een heilig boek moeten zijn.

De openbaring van het Heilige Boek wordt uitsluitend bepaald door Gusti. Aji Saka zei voordat hij naar Java vertrok zijn 2 dienaren om voor de pusoko te zorgen, niemand behalve hij mag deze pusoko nemen. De symbolische betekenis van Dentawiyanjana (de 20 letters)

Hancaraka: Er zijn gezanten (een paar - een man en een vrouw van God de Schepper)

Datasawala: Ze moeten alles doen op zijn instructie.

Padajayanya: Beide zijn de winnaars met dezelfde status, ze leven in harmonie met elkaar.

Magabatanga: Ze dienen volledig de wil van God. Hun zielen en lichamen voor God (Sumarah)

Dit symboliseerde het begin van het bestaan ​​van het menselijk leven, alles was zo heilig. Dingen beginnen te veranderen wanneer extra letters van I, e, u, o etc werden geïntroduceerd. Die letters worden in het Javaans "sandangan" (kleding) genoemd.

De kinderen werden volwassenen, ze beginnen de plezierige aanraking van huid op huid te voelen (seksuele relatie). Het verkeerde - doen, bedriegen, doen alsof, lust, hebzucht, wreedheid die ziekte en rampspoed met zich meebrengen, worden een gangbare praktijk. Veel mensen ontwikkelen alleen een ruw gevoel van vijf-zintuigen via ogen, neus, mond, oren en huid. Ze vergeten het pure leven, dus het licht van het leven wordt vervaagd, niet transparant. De mensen leven op een plaats waar koud en warm weer is, waar droefheid en geluk is. Om verdere zonden en calamiteiten te voorkomen, werd de levensregel (Paugeraning urip) ingevoerd. Zodat mensen zijn Schepper moeten onthouden en zich dienovereenkomstig gedragen. Onder andere was de huwelijksregel, gezinsverantwoordelijkheid, menselijke relaties etc.

Een man moet tot God bidden, dat betekent dat hij God moet aanbidden en dat hij de vijf zintuigen moet bevelen.

Een man moet soms vasten, het is Gods bevel, dat betekent dat hij de vijf zintuigen moet beheersen.

Het verlangen van de vijf zintuigen moet erop gericht zijn alleen positieve dingen te doen voor de man zelf en andere mensen.

De 'sandangan' (kleding) van Dentawiyanjana verbeelden de kwade verleiding.

Het zou voor een man die op zoek is naar levenszuivering gemakkelijker moeten zijn als hij de 'sandangan', dat wil zeggen vrij van kwade verleiding, zou kunnen weggooien. De Javaanse terminologie voor deze filosofie is 'Ngracut-Busono' (ngracut = opstijgen; busono = kleding).

Opmerking: in het schrijfboek zijn de Javaanse letters van links naar rechts geschreven onder de regels (niet boven). Dit symboliseert dat Javaanse mensen onopvallende mensen zijn.

Werken is een plicht

Een mens heeft veel nodig in zijn / haar leven. De belangrijkste zijn 3 dingen: 1. Kleding, 2. Eten, 3. Huis. Als een volwassen persoon niet in zijn / haar eigen behoefte voorziet, is dit tegen zijn / haar plicht. Het is een nobele plicht van Gusti. Hoewel een werk een plicht is, maar het moet een fatsoenlijk werk zijn. Alleen een fatsoenlijk werk wordt gewaardeerd door Gusti.

Het resultaat van het werk moet goed zijn voor de werknemer en andere mensen. Dit is nobel! Volgens het arbeidsrecht van Aji Saka moeten alle werken worden uitgevoerd met de basis van Gotong Royong, wederzijdse samenwerking. Het betekent dat man en vrouw gelijk zijn, dus oud en jong, meester en dienaar, eigenaar en werkers.

De beloning van werk moet gelukkig door elk individu worden aanvaard. Alle partijen moeten akkoord gaan met de beloning. Onderhandeling en overeenstemming zijn belangrijk. Iedereen moet werken, zijn plicht doen om zijn / haar behoefte te dekken en anderen te helpen. Als iedereen zijn / haar plicht kent, hoeft een mens zijn plicht in dit leven alleen maar te vervullen. Een ideale samenleving van adil en makmur (rechtvaardig en welvarend), tata tentrem kerta raharja (orde, vrede, veiligheid en welvaart) moet worden bereikt. Denk nooit dat je jaloers bent op degenen die rijk worden, je werkt gewoon, het is je plicht.

Familie

Volgens de kennis van Ajisaka bestaat de basis van het gezin uit: 1. Vader 2. Moeder 3. Kinderen. Ze hebben gelijk recht. De vader en de moeder zijn verplicht om voor de kinderen te zorgen en de kinderen weten dat ze door hun ouders worden verzorgd.

Er is geen ouder die niet van hun kinderen houdt, behalve degenen die niet normaal zijn. De zorg voor de regel is om van elkaar te houden. Er is geen verschil tussen het liefhebben van familieleden en het liefhebben van een ander volk. In werkelijkheid is er geen mens die een baby kan produceren. De baby is te danken aan de wens en creatie van Gusti. Door zijn voorbestemde manier, de moeder en de vader. Het verzorgen van de kinderen voor ouders is een plicht. Maar als de ouder niet goed zorgt, zouden ze straf van Gusti krijgen. Het is normaal als iedereen dicht bij Gusti wil zijn, om te weten waar Gusti is. Degenen die Gusti kennen, moeten het andere mensen vertellen. Als je Gusti zoekt, moet je tenminste sembahyang gede oefenen.

Relatie tussen vrouw en man

Vrouw en man, ze hebben gelijk recht, omdat ze allebei uit dezelfde bron komen, Gusti. In de twintig letters van de Dentawiyanjana kun je lezen da, ta, sa, wa, la dat betekent dat beide partijen (de vrouw en de man) zijn overeengekomen om een ​​relatie op te bouwen, de liefde is de wens van beide partijen. Het is onmogelijk alleen van één partij. Het is duidelijk dat liefdesrelatie wordt bepaald door een man en een vrouw, niet door hun ouders!

De romantische illustratie in Dentawiyanjana is als volgt:

1. Ha, na, ca, ra, ka.

Het zijn twee personen, houden van elkaar, een vrouw en een man.

2. Da, ta, sa, wa, la

Ze hebben overeenstemming bereikt en zijn bereid om de liefde te bedrijven.

3. Pa, dha, ja, ya, nya.

Ze maken een amoureuze relatie warm en gepassioneerd.

4. Ma, ga, ba, tha, nga.

Ze hebben de liefde bedreven, ze zijn uitgeput, maar het gevoel van plezier blijft (het wordt beschouwd als een ruw genot; een echt plezier wordt alleen bereikt tijdens een groot gebed / sembahyang gede of een compleet gebed (sembahyang wutuh of samadi)

Het echtpaar moet in harmonie leven, ze moeten een goed gedrag hebben in de familierelatie. De plicht van de ouders is om het huwelijk te ondersteunen. De ouders moeten actief deelnemen aan de voorbereiding en de huwelijksceremonie. De belangrijkste vereisten voor een huwelijksceremonie zijn:

1. Tussen een vrouw en een man

2. Beide partijen zijn het erover eens.

3. Het is perfect, als het huwelijk volledig wordt ondersteund door de ouders van beide partijen.

De ouders zijn belangrijke getuigen. Het echtpaar is geen broer en zus. Incest is niet toegestaan, daarom zijn er naast de ouders ook getuigen nodig. In de oude tijd was er geen laag voor echtscheiding. Het betekent niet dat er geen scheiding was. Echtscheiding gebeurde vanwege:

1. De dood van een echtgenoot of echtgenote

2. Een van hen kon niet seksueel functioneren.

3. Of een andere reden.

Als een man en een vrouw scheiden, is meestal een advies van een specialist of huwelijksconsulent nodig. In de oudheid was er geen schriftelijke overeenkomst van huwelijk, aangezien een teken van officieel huwelijk het bestaan ​​van Gagar Mayang (kembar Mayang) was, bevat een speciaal soort boeket veel symbolische adviezen. Als ze een kind / kinderen hebben, moeten zij / zij of hun ouders een geluk kunnen geven, het wordt beschouwd als een buitenzijde (lahir) geluk. (zie het concept van lahir en batin (binnenkant) in artikel: exposing the universe, point 48)

Voor kinderen zorgen

De kinderen, de vader en moeder, moeten hun plicht in het leven doen. Je moet een gezegde onthouden: "Je moet van elkaar houden". Het is moeilijk voor iemand om het bovenstaande te oefenen advies om van iemand anders te houden. Om dit probleem op te lossen, wordt een wezen genaamd mens gecreëerd. De status van de mens is kind / kinderen, die dichtbij en verzorgd worden door de vader en de moeder. Nu is er geen probleem om het spreekwoord te oefenen voor degenen die kinderen hebben, ze zouden van andere mensen kunnen houden. Voor degenen die geen kinderen hebben, kunnen ze van andere mensen houden? Kinderen krijgen of niet, er is geen reden om niet in staat te zijn anderen lief te hebben!

Een kind voeden

Wat betekend voeden in de realiteit? Als bestaand mens, was hij eerder gepland om te bestaan ​​uit niet-bestaan. Van niet-bestaan ​​naar een bestaand mens-zijn is het eerste voeden van Gusti.

Alleen Gusti kent het plan van het bestaan ​​van een mens, gecreëerd door Gusti tijdens een zwangerschap. Een foetus / baby in moeders baarmoeder, is het symbool van Dewata Cengkar, een koning van Medang Kamulan in de legende van Ajisaka. Dewatacengkar was een koning die graag vers mensenvlees at. Een foetus / baby die zich in de baarmoeder bevindt, is volledig afhankelijk van de moeder, hij / zij consumeert de essentie van voedsel rechtstreeks van de moeder via zijn / haar navel.

Een menselijke gewoonte als Dewatacengkar begint als een foetus / baby in de baarmoeder tot de leeftijd van 20 jaar oud. Al haar / zijn behoefte werd voorbereid door de ouders. Het is een ouder, plicht. Na de leeftijd van 21 moet een man / een vrouw voor zichzelf zorgen.

Er zijn 4 soorten voeden/opvoeden in de wereld:

1. Eerste voeding, toen de baby bijna werd geboren.

2. Tweede voeding, baby tot 18-20 maanden oud.

3. Laatste voeding, vanaf 21 jaar oud tot zijn / haar terugkeer naar Gusti.

Nyidam / het begin van de zwangerschap.

In het begin van de zwangerschap voelt de moeder soms zich ongemakkelijk. Dat is het geheim van Nyidam, ze heeft de indruk dat ze geheim is voor Gusti. Ze kan veel vragen of wensen. De foetus moet wijselijk door de ouder worden verzorgd, anders wordt hij / zij een minder nobel persoon. De ouder moet Gusti veel bidden voor de veiligheid en adel van de nieuwe mens.

Mitoni / Tingkeban / de ceremonie van de zevende maand zwangerschap

Het is een traditionele ceremonie of een gebed waarin Gusti wordt verzocht de veiligheid van de baby te beschermen, de nieuwe mens te zegenen om veilig te worden geboren en in adel te leven. Klik voor details op het artikel van Mitoni - Een ritueel voor de 7e zwangerschapsmond)

Jagong Bayi / een gebed voor de pasgeboren baby

De ouder moet een jagong bayi-feest organiseren. Wanneer een baby 's avonds wordt geboren, moet de ouder enkele buren, vrienden, families uitnodigen om een ​​bijeenkomst te houden met voorstellen om Gusti om veiligheid en zegen te vragen.

Het gebed moet de adel van zijn / haar leven vragen. Het is een herinnering dat de nieuwe baby in feite van Gusti was. De ouders zorgen alleen voor de pasgeboren mens. Gusti wordt gevraagd het bestaan ​​van Gusti's nieuwe zoon of dochter te erkennen. Dus zij / hij zou in adel moeten leven. Herinner je je niet dat alleen Gusti de enige is die autoriteit heeft om een ​​nieuw leven te creëren?

Slametan(ceremoniële maaltijd) en Sajen (offers)

In de oudheid waren slametan en sajen het middel om met Gusti te communiceren, om onze wens met Gusti te verenigen. Maar tegenwoordig gebruiken sommige mensen helaas deze hulpmiddelen om offers te brengen aan geesten die geen recht hebben op ontvangen. Voor het echte doel van slametan en sajen, zou het beter zijn om een ​​specialist te raadplegen en echte kennis te beheersen.

Dus de wens van de mensen die slametan en sajen doen, moet gezegend worden door Gusti. Zoals jij al doet weet dat het belangrijkste belangrijke aspect van de openbaring van Ajisaka zijn: 1. Gebed 2. Relatie met mensen 3. Werk. Ajisaka is ook verbonden met het Javaanse huis, de vier pijlers in het midden van pendapa (open hal) genaamd Saka Guru betekent dat Ajisaka Guru is. Aan wie? Aan alle mensen!

De onthulling van Ajisaka daalde bijna 2000 jaar geleden, moest vandaag opnieuw worden verklaard. De gebeden zijn nog steeds geldig en goed. In de dorpsreinigingsceremonie zouden de dorpelingen bijvoorbeeld, naast slametan, een andere activiteit ten behoeve van iedereen kunnen hebben, zoals sociale activiteiten om de toestand van het dorp te verbeteren, het uitvoeren van traditionele kunst en cultuur enz.

Het begrip van de onthulling van Ajisaka is niet dogmatisch. Het is niet alleen geldig in Java en voor de Javanen. Het is universeel. De manier waarop een westerse wetenschapper penicilline ontdekte, een krachtig medicijn, was ook een zegen van Gusti voor een mens die hard heeft gewerkt om andere mensen te helpen. Hij had een nobel doel, hij was vastbesloten in zijn wens. Als bij toeval vervulde Gusti zijn wens. Een mens zou goddelijke openbaring moeten ontvangen, vanwege zijn nobele gedrag.

Dharma, het leren en blijven leren.

Zolang een mens leeft, moet hij / zij leren en oefeningen doen. Er is geen grens, geen limiet, van geboorte tot dood. In de oudheid werden kinderen fysiek vooral getraind door moeders dan vaders. In die tijd leerden veel mensen spirituele of psychologische dingen. Psychologische oefeningen zijn nauw verwant en hebben een sterke invloed op het lichaam. Een verkeerde oefening is bijvoorbeeld gevaarlijk: een spirituele oefening om andere mensen te laten lijden (zoals zwarte magie: santet en tenung)

Gusti beveelt de mens alleen om goed gedrag te verrichten en slechte daden te vermijden. Gusti heeft alles, een mens kan alles van Gusti vragen. Het is noodzakelijk om een ​​goed en krachtig verzoek te hebben.

Wat als u een slecht verzoek indient? Het kan worden verleend, maar wanneer de tijd komt, moet u terugbetalen. U wordt geadviseerd om geen slecht verzoek te vragen. Het is jouw plicht als mens om goede dingen te doen, zich correct te gedragen en regelmatig en oprecht te bidden. Je zou echt troost moeten ontvangen. Sembahyang gede (een groot gebed) is ook een oefening. In plaats van niets te doen, kunt u 24 uur wandelen, niet slapen, geen eten, geen woord (van tijd tot tijd rusten is OK). Als je een sterke, vastberaden oefening doet, moet je een beloning van Gusti ontvangen.

De vijf elementen

De vijf elementen volgens de Nawa Sanga zijn: ruimte of ether, lucht, vuur, water en aarde. Er zijn heel belangrijk. De wereld van de mensheid bestaat dankzij deze vier elementen. Je moet niet stoppen om de 5 elementen te kennen, je moet deze 5 elementen gebruiken voor het nobele leven van de mensheid en jezelf. Je moet oefeningen doen. Doe het totdat je je heilige doel bereikt. Je moet het meerdere keren doen, waarschijnlijk veel, slechts één oefening is niet voldoende. Je moet in ieder geval regelmatig het grote gebed doen.

Wayang

De figuren van de Javaanse wayang die nauw verwant zijn aan het geloof van Gusti zijn: Betara Guru, Semar en Togog. Betara Guru, zijn domein is Jonggring Salaka, de koning van de goden. Hij regeert de top van de wereld, onder Sanghyang Wenang. De naam van zijn kind was Sanghyang Manik Maya, de zoon van Sanghyang Tunggal. Hij werd gemaakt van het witte deel van een ei, gegooid door zijn vader.

Semar (of Nayantaka), de loyale dienaar van een nobele satria (ridder, krijger, een goed persoon), zijn domein ligt in het dorp Klampisireng of Karang Kedhempel. Alle satrias die Semar diende, werden aan het einde nobele satrias. Semar in de wayang-aflevering wordt altijd vergezeld door Gareng, Petruk en Bagong.

Togog (of Tejomantri) diende altijd de reuzen of Buta, de slechte figuren.

Hij wordt altijd vergezeld door Bilung of Sarawita. Guru, Semar en Togog zijn de zonen van Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal had een zoon in de vorm van een ei. Hij gooide het ei. Het was in drie delen verdeeld. De schaal van het ei voelde als snavel van een vogel die lange tijd ascese deed. De vogel wilde een mens zijn. Nadat hij de schaal van het ei had ingeslikt, werd hij een mens, zijn naam is Togog. De dooier van het ei werd Semar en het witte gedeelte werd Guru.

Volgens Kejawen heeft dit verhaal een symbolische betekenis, met Javaans geloof. Togog is een mens onder invloed van het uiterlijke fysieke lichaam. Het uiterlijke brein, als mens toen hij werd geboren, werd beïnvloed door het vermogen van buitenaf. Het komt van vuile kracht, is een evenwicht van schone kracht. Semar, hij brengt het vermogen gegeven door Gusti. Aangezien een baby, een mens groeit, behoudt hij zijn vermogen. Het is een nobel erfgoed.

Batara Guru. Het symbool van een mens die het vermogen heeft van extra leren, nadat een mens zich hiervan bewust is. Een les heeft een zeer belangrijke invloed. Als het vermogen / de kennis die de mens heeft geleerd het symbool is van Togog, dan moet hij / zij een persoon met slecht gedrag zijn.

Als iemand op het land het vermogen / de kennis van Semar, de kennis van Gusti, leert, moet hij / zij een nobel persoon zijn.

Javaanse kalender en de betekenis ervan voor het mystieke leven

Een Javaanse kalender, net als elke andere kalender, geeft jaren, maanden, datums, dagen van een bepaalde periode aan. In de Javaanse kalender zijn er naast de zeven dagen (zondag tot zaterdag) de 5 Pasaran-dagen: Kliwon, Legi, Paing, Pon en Wage.

In Java worden beide soorten dagen gecombineerd om bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen te onthouden: iemand werd geboren in Sunday Kliwon of Sunday Wage etc; iemand was overleden in vrijdag Legi of vrijdag Pon. De beroemde Sultan Agung, een krachtige koning van het 2e Mataram-koninkrijk werd geboren en stierf op vrijdag Legi.

Hij wordt aanbeden als een wijze koning van Java. De proclamatie van de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 was op vrijdag Legi. Een traditionele Javaan moet niet trouwen of belangrijke evenementen organiseren op een 'slechte dag', d.w.z. de dagen van de dood van zijn / haar moeder en vader.

Symbolen van de cirkel van het leven

De Javaanse kalender geeft de levenskring van mensen aan, een leven geschapen door Gusti, de Schepper van het Universum, God de Almachtige.

De jaren

Er zijn 8 jaarnamen. Dit internationale jaar van 1999 is gelijk aan het Javaanse jaar: Ehe, 1932, vanaf de maand Sura, de eerste maand.

De volledige namen van het jaar zijn:

1. Purwana / Alip betekent: ada-ada (een wens / initiatief starten)

2. Karyana / Ehe betekent: Tumandang (merk)

3. Anama / Jemawal betekent: gawe (werk)

4. Lalana / Je betekent: lelakon (proces, lot)

5. Ngawanga / Dal betekent: Urip (leven)

6. Pawaka / Be betekent: bola-bali (altijd terug)

7. Wasana / Wawu betekent: Marang (in de richting)

8. Swasana / Jimakir betekent: Suwung (nietig)

De 8 jaar componeren een zin: ada-ada tumandang gawe lelakon urip bola-bali marang suwung betekent: het begint met het maken van activiteiten voor het proces van het leven, het keert altijd leeg. Het woord jaar in het Javaanse Tahun betekent zaad (wiji in het Javaans). De 8 jaar verklaren het proces van wiji, keer altijd terug naar ongeldig (suwung) d.w.z. geboren - gestorven. Geboren-gestorven, altijd roterend.

De maanden

Een jaar bestaat uit 12 maanden; geeft sangkan pararing dumadi aan (waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat). Er zijn 12 processen (de namen van de maanden die niveaus van elk proces zijn)

1. Warana / Sura betekent Rijal

2. Wadana / Sapar betekent wiwit

3. Wijanga / Mulud betekent kanda

4. Wiyana / Bakda Mulud betekent Ambuka

5. Widada / Jumadi Awal betekent wiwara

6. Widarpa / Jumadi Akhir betekent rahsa

7. Wilapa / Rejeb betekent Purwa

8. Wahana / Ruwah betekent Dumadi

9. Wanana / Pasa betekent Madya

10. Wurana / Sawal betekent wujud

11. Wujana / Sela betekent wusana

12. Wujala / Besar betekent suwung

Elk bestaan ​​van een nieuw menselijk leven begint altijd met Rijal (het levenslicht gecreëerd door mystieke kracht van God / Gusti). Een menselijke cirkel van het leven is van Rijal terug naar Rijal opnieuw door suwung (leegte). Van de 1e tot de 9e maand bevindt de nieuwe mens zich in de baarmoeder van de moeder om een ​​perfecte levende baby te zijn, klaar om geboren te worden, vanaf de 10e maand wordt een mens die in deze wereld leeft. De 11e maand symboliseert het einde van zijn / haar bestaan ​​in de wereld, d.w.z. wusana betekent achteraf. De laatste is suwung betekent nietig, het leven gaat terug naar waar hij / zij vandaan kwam.

Met de wens van Gusti zal dit leven weer Rijal zijn. Het draait om het leven, omdat het leven eeuwig is. Soms geeft een oude wijze een advies dat iedereen moet de essentie kennen van sangkan paraning dumadi of purwa, Madya, Wusana, zodat hij / zij een goed en correct gedrag en daad moet hebben terwijl hij de kans krijgt om in de wereld te leven.

De zeven dagen (Dina Pitu, dina-dag; pitu-7)

De namen van de dagen zijn verbonden met het maan-aarde-systeem. De bewegingen (solah) van de maan naar de aarde zijn namen van de zeven dagen.

1. Adite - Sunday - Minggu, symboliseert stilstand (Meneng)

2. Soma - Maandag - Senin, symboliseert vooruit (Maju)

3. Hanggara - dinsdag - Selasa, symboliseert achteruit (mundur)

4. Buda - woensdag - Rebo, symboliseert beweging naar links (mangiwa)

5. Respati - donderdag - Kemis, symboliseert rechts verplaatsen (manengen)

6. Sukra - vrijdag - Jemuah, symboliseert omhoog bewegen (munggah)

7. Tumpak - zaterdag - Setu, symboliseert neerwaartse beweging (temurun)

De vijf Pasaran-dagen (Pasaran Lima - Pasaran Five)

De dagen van Pasaran zijn de posities (patrap) van maan.

1. Kliwon of Asih symboliseert stand-up (jumeneng)

2. Legi of manis symboliseert retraite (mungkur)

3. Paing of Pait symboliseert om onder ogen te zien of vóór (madep) te verschijnen

4. Pon of Petak symboliseert slaap (sare)

5. Wage of Cemeng symboliseert zitten (lenggah)

De data

De data geven de bewegingen van de maan aan die het leven van een mens in de wereld symboliseren.

• De eerste datum van een Javaanse maand, de maan is erg klein, net als een lijn. Het kan worden vergeleken als een pasgeboren baby, nacht na nacht wordt het groter en helderder.

• De 14e datum van een Javaanse maand, het wordt Purnama Sidhi genoemd, de volle maan, symbool voor een volwassene die een vrouw / echtgenoot heeft.

• De 15e datum van een Javaanse maand, het wordt Purnama genoemd, het is volle maan, maar er is een teken om de grootte en helderheid te verminderen.

• De 20e datum van een Javaanse maand, het wordt Panglong genoemd, een mens begint het geheugen te verliezen.

• De 25e datum van een Javaanse maand, het heet Sumurup, een mens moet worden verzorgd zoals toen hij / zij een klein kind / baby was.

• De 26e datum van een Javaanse maand, het wordt Manjing genoemd, het leven van een mens keert terug naar waar hij / zij weer terugkwam als een Rijal.

• De rest van de dagen (4 of 5 dagen meer) symboliseert de periode waarin Rijal opnieuw zal worden geboren als een nieuw leven in de wereld.

Dit levensdraaiende proces wordt Cakra Manggilingan (Cakra - een wiel met scherpe tandwielen, manggilingan - altijd rollend) of Heru Cakra genoemd.

Een mens met goed en correct gedrag, altijd het ware pad gevolgd dat is toegestaan ​​door Gusti, God de Almachtige, hij / zij moet de Sangkan paraning dumadi kennen (je kwam uit heiligheid, hier op aarde leef je in heiligheid, ga je terug naar heiligheid nogmaals), mens met slechte moraal, hij / zij moet zwaar worden gestraft "na hun dood". (zie: de ervaring van R.M. Binaji - de wereld van de geesten - de niet-perfecte geesten - pagina 2 & 3)

Het is duidelijk dat de maan erg belangrijk is in het Javaanse mystieke leven. Rond middernacht tijdens de volle maan geven het licht van maan en sterren een natuurlijke kracht aan mensen (vooral hun hersenen & gevoel), die buiten onder de nachtelijke hemel blijven. Het is een geschikt moment om olah rasa (gevoelsoefening) of samadi te doen.

Voor een zoeker naar ware kennis zijn de bewegingen (Solah) en posities (Patrap) van de maan ook belangrijk. Hij / zij moet het meest geschikte moment voor gebed of meditatie kunnen kiezen om zijn / haar doel te bereiken. Sommigen gebruiken ook solah en stuk maan om belangrijke zaken te bereiken.

Dino Mulyo(nobele dagen)

Dino betekent dag: Mulyo betekent nobel. De kejawen-conserven hebben 5 belangrijkste nobele dagen in een jaar. Sommige mensen herdenken deze dagen nog steeds door plechtig te aanbidden tot Gusti, de Schepper van leven en universum. De "Dino Mulyo" zijn:

1. 1e van Sura / Warana

Het is de eerste dag van de Javaanse kalender, het nieuwe jaar. In de oudheid hadden Javaanse voorouders de eerste datum bepaald op basis van hun observatie van de posities van maan en zon - de 1e van de maand Sura, in het jaar van Purwana / Alip. Voor zover bekend, wordt het beschouwd als een heilige dag, het begin van het leven, gecreëerd door Gusti.

Veel mensen zuiveren zichzelf door te baden in de rivieren, bronnen, zeeën, oceanen of in hun eigen bewoners en blijven de hele nacht wakker. Sommigen kijken naar de prestaties van Wayang Kulit / Leather-pop. Sommigen bezoeken heilige plaatsen voor zelfintrospectie en meditatie.

De maand Sura is ook een geschikt moment voor het schoonmaken van erfstukken zoals Keris, Tumbak (speren) enz. (Vriendelijk klikken - het artikel 'herdenking van 1e Suro' voor details)

2. Aboge

Het is een afkorting van:

A - alip, het eerste jaar of Purwana

Bo - Rebo, woensdag of Buda

Ge - Wage, de laatste dag van Pasaran 5 dagen

In het jaar van alip / purwana, op woensdag, Wage, was de tijd waarin Gusti 'Wahyu Manuswa of Maningrat' onthulde aan de Javaanse voorouder. Manu betekent schaamte; swa betekent dier, een mens begon schaamte te voelen, anders dan dier.

3. Daltugi

Het is een afkorting van:

Dal - het jaar van Dal, het vijfde jaar.

Tu - setu, zaterdag of Tumpak

Gi - Legi, de tweede dag van Pasaran 5 dagen

In het jaar van Dal / Ngawanga, in zaterdag Legi, was de goddelijke onthulling van 'Wahyu Suryaningrat' of 'Wahyu Jalma', ter herdenking van het bestaan ​​van mannelijke mensen.

4. Hanggara Asih

Het is dinsdag Kliwon (Hanggara-dinsdag, Asih-Kliwon) of Selasa Kliwon. Het is de afstamming van 'Wahyu Cakraningrat' of 'Wahyu Jatmika' op Java.

Iemand begon orde in de wereld te regelen. In het Javaans, Nata - om de orde te regelen, wordt de persoon die schikt Sang Nata - Koning / Koningin genoemd. Het begin van het bestaan ​​van Sang Nata / koning / koningin op Java was Hanggara Asih / dinsdag Kliwon. Om een ​​koning / koningin te worden, moest iemand vroeger 'Wahyu Cakraningrat / Jatmika' ontvangen (openbaring Cakraningrat / Jatmika)

5. Jemuah Legi / Sukra Manis

Het is vrijdag Legi, ook wel Dino Purnomo genoemd - Purnomo-dag, het betekent intact of compleet. In de wereld zijn het vrouwelijke en mannelijke mensen. De vrouwen begonnen met het baren van baby's: jongens en meisjes.

Mamayu Hayuning Bawono

Zoals al is uitgelegd, is het concept van 'mamayu hayuning bawono' dat tot op de dag van vandaag heerst een van de belangrijkste pijlers in Kejawen.

Het is onmogelijk om Kejawen te begrijpen en te oefenen zonder dit principe te implementeren. Kortom, de betekenis ervan: de wereld beschermen voor het welzijn of het welzijn van de mensheid.

Sommige Javanen die de traditionele manier van leven behouden, zouden bij juiste gelegenheden zeggen dat het menselijk leven altijd in goede, veilige en welvarende staat moet zijn als iedereen het principe van 'mamayu hayuning bawono' met hart en ziel beoefent.

In Java zijn deze woorden erg populair en herhaaldelijk ontmaskerd door leiders uit het officiële en traditionele domein, evenals door pinisepuh (wijze ouderen).

Om de essentie van de juiste betekenis te begrijpen, volgt hieronder de verklaring.

'Mamayu hayuning bawono' verlicht betekent het behoud van de schoonheid van de wereld, het kan worden geïnterpreteerd als: goed doen om het welzijn van de wereld te maken met al zijn inhoud.

Let op de woorden: hayuning bawono (hayu-ayu- beautiful; bawono-world). Javaanse perceptie dat de wereld mooi is, de wereld zelf als een natuur goed is, gunstig voor menselijke en andere levende wezens. Het moet op de beste manier worden behandeld, geconserveerd en beschermd.

Door wie? Natuurlijk door de mens als de meest verantwoordelijke inwoners, die veel dingen uit de vriendelijke wereld hebben ontvangen. De mens moet nooit vergeten dat hun bestaan​​onafscheidelijk is met het bestaan ​​van de wereld.

De milieuactivisten hebben gelijk als ze zeggen: "Als je de wereld, het milieu schade toebrengt, doe je jezelf schade aan". Menselijke wezens zijn de centrale factor om de wereld in goede staat te houden. Bepaalde regels moeten worden aangenomen om het beste bestaan ​​van de wereld met al zijn inhoud te garanderen.

Iedereen moet zich bewust zijn, als onderdeel van 'Bawono' (wereld), moet een goede, bewuste moraal hebben om de wereld te beschermen ten behoeve van de mensheid. het is een conditue sine qua non om het bestaan ​​van het leven zelf in het universum te beschermen. De vooruitzichten van Kejawen stellen dat niemand behalve de Schepper van het leven, de Schepper van het Universum, God de Almachtige of Gusti in staat is om leven te scheppen. Een mens moet haar / zijn Schepper respecteren, aanbidden. Dit is een verticale relatie tussen mens en God. Een mens moet goed samenwerken met een andere mens. Dit is een horizontale relatie tussen mensen. Een mens moet de aard kennen met de juiste houding.

Hij / zij moet het nut van de natuur en de kracht van de natuur kennen. Elk deel van de natuur heeft zijn specifieke karakter en bruikbaarheid. Daarom mediteert een zoeker naar ware kennis (ngelmu sejati) soms op verschillende plaatsen om nobele wensen te zoeken.

Een mens met een nobel karakter (satrio) moet klaarstaan ​​om de behoeftigen te helpen. Een satrio (een verantwoordelijke ruimdenkende persoon met eerlijke geest) moet weten zijn / haar taken te vervullen o.a. door:

1. Het geven van een goed voorbeeld van zijn actie om voordelig te zijn voor anderen en voor het land.

2. Om een ​​goede beschermer van de behoeftigen te zijn

3. De behoeftigen helpen

4. Verstandig om de fouten van anderen te vergeven

Een satrio is een gelovige, in het aanbidden van God, gebruikt hij 'olah roso' door het ware gevoel te oefenen. Het ware gevoel (spiritueel) is roso sejati, dat kan worden bereikt via het proces van samadi. Mediteren om middernacht buiten het huis gedurende enkele minuten, midden in de natuur blijven, is erg handig om een ​​echt gevoel te krijgen. Het is een effectieve manier om de vier elementen van het leven te tekenen: wind, water, vuur en land.

Anderen helpen is nobel, maar voordat iemand anderen kan helpen, moet hij / zij regelmatig spirituele oefeningen doen om spiritueel sterk te worden, het beste als hij / zij een mens kan zijn die een harmonieuze relatie met God heeft.

Pangastuti

Pangastuti betekent het aanbidden van Gusti, het is een klassiek Javaans verfijnd woord, de synonims die vaak in het dagelijks leven worden gebruikt zijn sembah, sujud of memuji. Pangastuti kan worden gezegd als de belangrijkste essentie van Kejawen. De plaats bevindt zich in het midden van het hart, in het ware gevoel, in het innerlijke zelf. Hieronder is een beknopte spirituele analyse van Pangastuti:

Als je je bewust bent van het bestaan ​​van God / Gusti en je gelooft in God en je kent God. Je moet je geen zorgen maken, wees stevig in je geloof. Door naar de schepselen te kijken - de dienaren van God, getuigen de mensen van het bestaan ​​van God en zij noemen Hem, God. Alleen de wijze mens door zijn / haar ware gevoel, diep van hart, kan de realiteit van Gusti voelen.

Als je Gusti doorzoekt, Gusti vindt via je ware gevoel (roso sejati), dan kan het worden begrepen als sommige wijze Javanen zeggen: De eenheid tussen dienaar en meester (manunggaling kawulo Gusti). Het is slechts een parabel, de waarheid is: Gusti is Gusti en Kawulo is Kawulo. Maar een wijs persoon met een waar gevoel moet zich in een harmonieuze relatie met Gusti bevinden. Hij moet alles weten aan de hand van de vergunning van Gusti en zijn ware wensen moeten door Gusti worden vervuld. Natuurlijk zijn de wensen goed en correct om de naam van Gusti te verheerlijken en ten behoeve van de hele mensheid 'mamayu hayuning bawono' (zie gerelateerd artikel)

Integendeel, kwaadaardige wensen, slechte daden, oneerlijkheid die schadelijk zijn voor de mensheid mogen nooit door Gusti worden toegestaan ​​en vervuld. Het is een vergissing die koste wat kost moet worden vermeden.

Degenen die bewust fouten durven maken, moeten op een dag voor hun eigen actie moeten betalen, soms in de toekomst of in het 'na het leven'. De straf is te wijten aan hun eigen fouten, slecht gedrag. Gusti is rechtvaardig en weet alles. Wie zou het ware gevoel moeten kunnen gebruiken om een ​​harmonieuze relatie met Gusti te hebben? Degenen met heilige harten die de realiteit van het leven (Kasunyatan) willen zien.

Dit kunnen jonge en oude mensen zijn, mannen en vrouwen, mensen met een laag inkomen en mensen met een hoge positie. Er is geen verschil. Daarom moeten alle lagen van mensen in harmonie leven (rukun). Er is geen verschil tussen kleine mensen met rijke mensen voor Gusti. Het verschil tussen mensen met een lage en een hoge rang, gewone mensen en mensen met blauw bloed is slechts een wereldlijke regel die door mensen wordt bepaald. Iedereen moet zeker etiquettes volgen.

Voor degenen die ware kennis kennen (ngelmu sejati) en in een staat van harmonieuze relatie met Gusti, wordt 'lage klasse' mens en 'hoge klasse' mens gemeten door de heiligheid van het hart. Iemand is rijk en heeft een hoge positie en macht, maar hij / zij is oneerlijk en heeft slecht gedrag, hij / zij behoort tot de 'lage klasse'. Integendeel, een klein volk, arm maar heeft oprechtheid, goed hart, hij / zij behoort tot de 'hoge klasse', tegenover Gusti. Dus daarom is een wijs volk, hoewel hij / zij materieel arm is, hij / zij altijd dankbaar aan Gusti.

Terwijl je in deze wereld leeft, volg je niet altijd het leven van lichaam, budi (denken) en lust. Omdat de levens van lichaam, budi en lust niet eeuwig zijn. Wanneer het lichaam niet meer bestaat (dood), verdwenen ook de levens van lichaam, budy en lust. Het is wijs, als je van het leven van de ziel houdt, het leven in echt gevoel (urip ing roso jati), het leven van licht (cahyo) en het leven van atma (plaats van leven) die eeuwig zijn.

Heb alle mensen en andere levende wezens in deze wereld lief, omdat ze allemaal leven ontvangen van Gusti, hetzelfde als je fysieke lichaam. Wanneer u lijdt, moet u zich ervan bewust zijn dat dit het resultaat is uit eigen daad. Je hoeft er niet over te klagen. Leg de verschillende slechte gevoelens die je hebt opzij, neem ze niet in je hart op.

Houd in je diepste gedachten dat het slechts een beproeving is voor je fysieke lichaam. Heb vertrouwen dat dit een test is om je naar het hoogste niveau van leven te brengen, d.w.z. naar een perfect leven (kasampurnan). De meeste mensen zouden alles moeten doen om een ​​einde te maken aan het lijden. Maar voor degenen die zich bewust zijn van het ware leven (urip sejati), is de juiste oplossing om de oorzaak van het lijden te achterhalen. Als de oorzaak wordt ontdekt, vermijd dan fouten, zodat u niet moet lijden.

De manier om het leven te perfectioneren, is niet genoeg door alleen kennis met je hersenen te beheersen. Je hebt echt gevoel (roso sejati) nodig door regelmatige oefeningen, gebaseerd op goede moraliteit, goed gedrag en heilig hart. De bovenstaande spirituele oefeningen kunnen niet worden vermeden om ware kennis te bereiken, anders zou je kennis hebben die je leven in de duisternis maakt, je zou gemakkelijk opscheppen (sesongaran), je zou ver weg moeten zijn van het ware leven.

In dit leven zijn er 3 niveaus van wensen:

1. Kadonyan

Een wereldse wens om een ​​goed leven te hebben, gemeten aan materiële rijkdom

2. Drajad

Een wens om een ​​goede hoge positie te hebben. Hoewel je 'drajad' hebt, maak je je soms zorgen, je hebt geen vredig hart. Het betekent dat het geen echte wens is.

3. Kasunyatan

Dit is de realiteit, een echte perfectie. Wanneer je 'kasunyatan' bereikt, is je leven perfect, je leven is niet te scheiden met de bron van het leven, Gusti, God de Almachtige. Wie kan je naar Kasunyatan brengen? Je ware leven!

Let op je fysieke lichaam, beveel het om steeds beter te worden door slechte wensen en daden te vermijden. Beveel je denken en geest om alleen goede en correcte wensen te hebben, vermijd slechte verleidingen. Als je helemaal klaar bent, fysiek en spiritueel, doe dan spirituele oefeningen. Je lichaam is kalm (Heneng), je geest is schoon, concentreer je grondig (Hening), vraag in heiligheid om leiding van Gusti, de liefhebbende God. Je mediteert door je ademhaling vredig aan te passen. Kalm, regelmatig. Wees comfortabel totdat u zich in een staat van stille vrede voelt.

Wanneer je je op het juiste ware pad bevindt, kan je ware leven je de weg wijzen, dus je moet ware perfectie (kasampurnan sejati) bereiken, d.w.z. kasunyatan (realiteit). De Javaanse oude mannen zeggen: "Als mens leven is gemakkelijk en moeilijk". Eenvoudig, als het licht van het ware leven het licht van het fysieke lichaam heeft gedimd. Moeilijk, als het licht van het ware leven wordt vervaagd door het licht van het fysieke lichaam.

Het recht op leven is er maar één, d.w.z. je bent in staat je leven te verenigen met je ware leven - het eeuwige leven, dat nu gevangen zit in je fysieke lichaam. Dit is je ware plicht! Een groot obstakel bij het zoeken naar perfectie is dat als je je verlangen niet kunt beheersen, je je verlangen niet volledig kunt wissen, omdat er geen levend mens is zonder verlangen. Maar je moet je verlangen op een positieve manier gebruiken. Je moet vastbesloten zijn om je verlangen te overwinnen en alleen je fysieke lichaam te behagen. Nadat je verlangen je overgeeft, d.w.z. je niet meer zou kunnen verleiden, zorg je goed voor je fysieke lichaam, omdat het fysieke lichaam een ​​handig hulpmiddel is om je doel van perfect leven te bereiken.

Je moet een perfect leven bereiken als je fysieke lichaam nog gezond is, in goede staat, anders zou je te laat komen. Het meest nobele doel is om je leven te perfectioneren voordat je fysieke lichaam is beschadigd. Waar komt je leven vandaan? Absoluut komt het van het heilige leven. Dus het is duidelijk. Het is uw plicht om een ​​juiste manier te vinden, om het leven terug te brengen naar waar het hoort. Maar zoek geen manier om te sterven, dat is verkeerd. Zoek in plaats daarvan nu een juiste spirituele inspanning (laku batin), niet morgen, dus je hebt een echt gevoel in het eeuwige leven (urip langgeng), je maakt je geen zorgen over 'verdriet' en 'vreugde', je maakt je geen zorgen over welke situatie dan ook stuiten op. Je moet een echt gevoel hebben: samenleven met de Schepper van het leven, die je leven geeft.

Je moet altijd onthouden dat je leven eeuwig is, je begint niet en je stopt het niet. Nogmaals, onthoud altijd tot het moment komt: ik leef. Maak je geen zorgen. Omdat als je je nog steeds zorgen maakt over het gevoel van verdrietig, blij, bang, spijt, vreugdevol enz., Dit aangeeft dat je niet leeft, het is het leven van de lusten van je fysieke lichaam. Je leven heeft dat soort dingen niet nodig. Je leven moet verenigd zijn met het eeuwige leven, er is geen verandering (tan owah gingsir)

Vanuit het oogpunt van ware kennis (kawruh sejati), betekent wanneer een mens sterft, dat het ruwe lichaam sterft, maar het leven leeft. Daarom, wees niet bang om 'te sterven' en wees niet verdrietig als sommige van je families sterven. Heb vertrouwen dat ze met het eeuwige leven leven, omdat het leven nooit sterft.

Er is niemand ter wereld die je naar kasunyatan (perfect leven) kan brengen, zelfs geen heilige of grote goeroe, behalve jijzelf, geleid door je goeroe Sejati (ware goeroe) in je ware gevoel.

Het menselijk leven in de wereld is de wens van Gusti. Je moet altijd dankbaar zijn en aanbidden (mangastuti) alleen voor Gusti, God de Almachtige.

Yatno Moyo

Een mens moet niet tevreden zijn en zich opgelucht voelen voordat hij echte kennis beheerst (Kawruh Sejati). Iemand die deze waarheid vasthoudt, moet altijd nobele daden volbrengen. In feite is het een zware taak, omdat zijn / haar zorgen alleen de veiligheid en het welzijn van de wereld zijn met al zijn inhoud en ware perfectie (Kasampurnan sejati)

Yatno betekent onthouden; Moyo betekent helder, (spiritueel betekent helderheid van het ware leven, alleen ervaren door degenen die een harmonieuze relatie met Gusti hebben) iemand met kennis van de waarheid moet altijd onthouden wat hij / zij moet doen om het perfecte leven te bereiken. Wat zijn de nobele daden (langkah kautaman)? Er zijn 3 soorten: Gentur, Suci en Legawa.

Gentur

Een consistente en sterke vastberaden wens en daad om alleen goede dingen voor zichzelf en voor anderen te doen en op de juiste weg gezegend door Gusti te zijn, aanbid Gusti altijd met toewijding. Gewoonlijk ontkent een persoon zichzelf voor een bepaalde periode: 3 of 7 of 30 dagen vasten, minder slaap, minder voedsel enz. Of hij / zij helpt anderen door van tijd tot tijd iets te doneren. Er zijn inderdaad heel goed spirituele oefeningen, maar 'Gentur' is sterker. Het heeft een sterker effect bij het zoeken naar spiritueel doel. Iemand met 'Gentur-gedrag' is vastbesloten een nobel leven te bereiken (urip luhur)

Suci / Holy

Aanbid Gusti altijd oprecht. Zonder eigenbelang voor zichzelf. Haar hele hart, verstand, daad zijn alleen voor adel.

Legawa

• Een goede en correcte houding handhaven.

• Zich volledig overgeven aan de wens van Gusti (Pasrah en Sumarah)

• Om slechte daden te voorkomen

• Om anderen eerlijk te helpen, denkt niet aan verlies en winst en wereldse materiële rijkdom.

Met 'Gentur, Suci, Legawa' is het leven nobel, de daad is gebaseerd op helder denken en denken. Iemand die deze principes in praktijk brengt, is op de juiste weg naar de waarheid van het leven. Met consistentie en toewijding zou hij / zij een succesvolle zoeker naar ware kennis moeten zijn.

Veel mensen hebben gemeenschappelijke wensen zoals:

1. Om een ​​hoge positie te hebben

2. Om rijk te zijn

3. Beroemd zijn

4. Macht hebben

5. Superieur zijn

De wensen zijn normaal voor gewone mensen. Ze zouden trots zijn als ze ze konden bereiken. Maar voor een zoeker naar ware kennis, zijn die wensen obstakels die de concentratie van geest zouden moeten afwijken om een ​​perfect leven te bereiken.

1. om een ​​uitweg, adviezen, spirituele daad etc. te vinden

Hij / zij moet altijd morele verplichtingen hebben ten opzichte van de behoeftigen. Hoe kan hij / zij een hart hebben om te genieten, terwijl veel van het leven lijden. Hij / zij moet morele solidariteit met hen hebben. Ten minste elke nacht moet hij / zij Gusti verzoeken om oprecht te bidden voor gerechtigheid, welzijn en goed leven voor iedereen, met name degenen die lijden. Het wordt 'Makarti' genoemd in spirituele Javanen.

2. Een wens om toe te geven (niat ngalah)

Hij / zij moet moedig zijn om in zijn eigen belang te geven omwille van het goede leven van de samenleving.

3. Een wens om geduldig te zijn (niat sabar)

Hij / zij moet bewust altijd geduldig zijn.

4. Een wens om te geven (niat weweh)

Met hart en ziel geeft hij / zij iets aan de behoeftigen.

5. Een wens om te helpen (niat tetulung)

Hij / zij moet het oprecht doen door anderen te helpen hun problemen op te lossen.

6. Niet hebzuchtig voor materiële rijkdom (ora melikan)

Hij / zij mag geen eigenbelang hebben.

7. Vermijd lof (ora aleman)

Hij / zij doet zijn plichten, hij hoeft niet geprezen te worden.

8. Vermijd trots (ora Kemlungkung; ora umuk)

Hij / zij moet altijd onopvallend en beleefd zijn.

Een zoeker naar ware kennis, die de bovenstaande manier van leven beoefent en alleen nobele daden doet, is een echte mens van voorbeeld, die in staat is om de wereld te verfraaien, een kostbare aanwinst voor de wereld en de mensheid.

Enkele voorbeelden van de onderwijsimplementaties zijn als volgt:

1. Twee personen hebben hetzelfde belang om eenzelfde kostbaar bezit te bezitten, zoals land of gebouw enz. Meestal moeten zij vechten door anderen te verslaan om het bezit te grijpen. De winnaar moet tevreden zijn, terwijl de verliezer verdrietig moet zijn. In een beter geval bereiken beide minnelijke oplossingen, de eigenschap is gelijk verdeeld, dus beiden zijn blij. Het is een goede oplossing voor gewone mensen. Een zoeker naar ware kennis, hij / zij moet het hele bezit aan de andere persoon geven. Door dit te doen, geeft hij / zij een volledige voldoening aan de ander om echt gelukkig te zijn. Een zoeker naar ware kennis is niet in staat haar / zijn gevoel met materiële zaken te bevredigen. Wat hij / zij voelt is slechts nobele daad (Roso Kautaman). Dit is de essentie van voelen (Sari Roso)

2. Elkaar helpen is positief.

Een zoeker naar ware kennis, die nobele daden uitvoert, wil alleen maar helpen. Als hij / zij iemand helpt, wil hij / zij niet worden beantwoord.

3. Als een persoon door iemand wordt beledigd, moet hij / zij terugkomen als een wederkerigheid, zelfs op een meer bittere manier. Maar een mens met nobele daad, mag niet beantwoorden. Hij / zij zou zich meteen moeten voelen, heeft enkele fouten gemaakt. Hij / zij moet dankbaar zijn dat iemand hem / haar eraan heeft herinnerd zich op de juiste manier te gedragen.

Als hij / zij door iemand anders wordt gerespecteerd dan moet hij / zij een veel groter respect hebben voor de ander. Hetzelfde als hij / zij een goede behandeling kreeg, hulp kreeg of iets van anderen kreeg, zou hij / zij meer moeten beantwoorden. Een mens die niets doet behalve nobele daad met oprechtheid en bewustzijn, hij / zij is een mens van hoge morele kwaliteit, de Javaanse spirituele terminologie is 'ngambar gondo arum' verlicht. betekent een geuraroma verspreiden.

Haar / zijn concentratie van Cipta-voorhoede van gevoel (Cipta pamelenging) is scherp. Haar / zijn 'concentratie van Cipta' kon worden gerealiseerd. Hij / zij zou geliefd zijn bij anderen, hij / zij heeft een sterke cipta (prabawaning cipta)

Uit haar / hem zouden wonderen kunnen groeien met toestemming van Gusti. Alsof al haar / zijn verzoeken door cipta zouden moeten worden ingewilligd door Gusti, God de Almachtige. Hij / zij door 'Yatno Moyo' van harte te oefenen, verschilt van veel andere mensen.

De Kosmos

1. Voor degenen die kennis van het leven zoeken, moet je Sangkan Paraning Dumadi (de oorsprong en bestemming van wezens) kennen in bredere zin betekent: je oorsprong is heiligheid, hier op deze aarde moet je in heiligheid leven, en je moet weer in heiligheid kunnen terugkeren. Daardoor word je een perfect mens.

2. Er zijn miljoenen mensen, vrouwen en mannen met verschillende kleuren huid en culturele achtergrond, gemaakt om samen te leven in de wereld. Ze leven in overeenstemming met hun bestemming, ze bewegen actief vanwege hun eigen wil, met behulp van hun toestemming en vijf zintuigen, bouwen ze hun welzijn op om de wereld te behouden. Iedereen bouwt zijn natie op om Tata Tentrem Kerta Raharja (orde, vrede, veiligheid, welvaart) in de wereld te bereiken voor een harmonieuze bevrediging van de mensheid.

3. Iedereen moet weten dat alle soorten dieren, kleine en grote, zoals kleine insecten, vogels, slangen, olifanten, miljoenen van hen, worden gemaakt in overeenstemming met hun bestemming, bewegend door hun instinct te gebruiken om voedsel te zoeken.

4. Alle soorten planten en bomen, het gras, de Banyan-bomen, de struiken, er zijn nuttig voor de mensheid, verschillende soorten mooie, geurige en kleurrijke bloemen, de aantrekkelijke groene bladeren zijn gemaakt om in de wereld te groeien, in overeenstemming met hun bestemming.

5. Alle soorten vissen leven in het meer, de rivier en de oceaan. Sommigen van hen leven van mossen, de grotere vissen eten de kleinere. Dat is hun bestemming.

6. De maan, de sterren en andere planeten aan de hemel schijnen prachtig 's nachts.

7. De wind waait fris in de ochtend, alle wezens inhaleren het nut ervan.

8. Het vuur en de hitte van de zon zijn nuttig voor alle wezens.

9. Degenen die de kennis van het leven zoeken, moeten zich ervan bewust zijn dat alle wezens het resultaat waren van de mix van de essentie van Trimurti: Fire (geni), Water (banyu) & Wind (angin). Vanwege goddelijke mystieke kracht dringen ze door in Pratiwi (land, aarde) en geven ze het bestaan ​​van allerlei soorten kleine en grote dieren, planten en verschillende wezens in deze wereld.

10. De sedimenten van Trimurti's essentie, geven het uiterlijk van Hasta Retna (acht kleuren) van kostbare stoffen, namelijk: edelsteen, goud, zilver, tin, koper, ijzer / staal, zout en zwavel.

11. Er zijn 5 soorten mystiek licht (cahya ginaib), zeer helder, helder maar niet verblindend, namelijk:

a. Pulung: de eenheid tussen de sedimenten van edelsteen, goud en tin, de kleur is helderblauw en heldergroen. Het is op zoek naar een gezegende, eerlijke en wijze persoon die graag helpt en grote zorg voor anderen heeft.

b. Wahyu: de eenheid tussen de sedimenten van edelsteen, zilver en tin, de kleur is wit en helder geelachtig. Het is op zoek naar een gezegende, eerlijke en wijze persoon met een zeer sterk karakter van Rila (wees nooit teleurgesteld en jaloers op anderen) en Legawa (doe altijd een goede zaak en trouw) en houd altijd zijn / haar belofte.

c. Daru: de eenheid tussen de sedimenten van goud, zilver en ijzer, de kleur is helder kurkuma geel zo groot als een kokosnoot. Het is op zoek naar een gezegende, eerlijke en wijze persoon die erg geduldig is en grote zorg voor anderen heeft, die gemakkelijk de fout van anderen kan vergeven.

d. Teluh: de eenheid tussen de sedimenten van tin, koper en ijzer, de kleur is roodachtig violet. Het is op zoek naar een persoon met een slechte moraal, houdt ervan anderen te storen, ziet niet wat goed en fout is.

e. Guntur: de eenheid tussen de sedimenten van ijzer, zout en zwavel, de kleur is helder violet. Het is op zoek naar een persoon die altijd zijn / haar lust volgt, hebzuchtig en niet graag andermans fouten vergeven.

Je moet weten dat het bovengenoemde onderwerp Kawruh Kasunyatan is, de kennis van de ware realiteit. Het is echt zichtbaar in het universum, een mens moet zich bewust zijn van de kracht van de Schepper van alle wezens.

12. De zon, de koning Surya, heeft overeenkomstig de kracht van de natuur of Gods wil de plicht alle schepselen leven te geven.

13. De maan, de koningin Chandra en alle sterren aan de hemel, in de nacht, schijnen hun rustgevende licht, nuttig voor alle wezens.

14. 's Nachts slapen bijna alle levende wezens. Ze herinneren zich niets. In de ochtend, tijdens zonsopgang, worden ze wakker. Dat is de kracht van de natuur. Rond middernacht tijdens de volle maan geven het licht van de maan en de sterren een natuurlijke kracht aan mensen, die buiten onder de nachtelijke hemel blijven.

15. Je moet weten dat je de meest perfecte wezens ter wereld bent, vanwege een perfecte eenheid van de drie stoffen en een perfecter nobel karakter. Je bent verplicht je humanisme te begrijpen, je innerlijke wezen / ware zelf (kejatenira) te kennen, je moet Sangkan Paraning Dumadi kennen.

16. Een mens is anders dan een dier. Dier heeft alleen instinct, niet budi (helder denken). Een man zonder budi, die alleen zijn passie / nafsu volgt, kan worden gezegd dat hij zijn bestaan​​als mens verliest. Hij had een laag karakter.

17. De vier factoren aarde, vuur, wind en water beïnvloeden zowel je fysieke lichaam, de micro-kosmos als de macro-kosmos.

18. De beweging van de aarde als gevolg van de actieve beweging van de hete substanties in de aarde, miljoenen jaren lang gesloten door de aardelementen, gaf aanleiding tot verschillende vulkanen. De aardbevingen kunnen het leven van mensen en anderen beschadigen.

19. Het vuur is aangenaam en nuttig, maar het kan ook schadelijk zijn voor mensen, dieren en planten. Dat soort vuur heeft tegen zijn functie gehandeld of door menselijke fouten in het gebruik ervan.

20. De enge vloed, grote regen in het verkeerde seizoen, waarschijnlijk waren ze te wijten aan menselijke fouten bij het kappen van veel bomen in het bos. Het kan ook vreselijke orkanen maken.

21. De aarde (Bumi), het is duidelijk, het land, de bodem. In de mens kan het worden gezien in het fysieke lichaam (badan jasmani), de huid en het vlees, ze kunnen worden beschadigd.

22. Je moet goed voor je lichaam zorgen. Neem regelmatig een bad, eet voedsel van goede kwaliteit, dus het is sterk en gezond. Het zal uw gedachte ook gezond maken.

23. Het fysieke lichaam volgt de wil van de geest. Doe niets boven het vermogen van het lichaam.

24. Het vuur (geni) is een hete vlam. Het is onder andere nuttig om voedsel enz. Te koken. Als het vuur iets onevenredig doet, kan het worden tegengegaan door de kracht van water en wind.

25. De fysieke substantie van vuur in het lichaam is Pramana, de vlam van de allerhoogste substantie, dat is het licht dat jouw licht maakt (cahyanira). Daar zijn de spieren en de botten.

26. De deur van het vuur zijn de oren. Als de oren naar iets luisteren, moet er iets verlangen.

27. Het water (banyu) is een koele vloeistof, gevonden in de meren, rivieren en zeeën.

28. Het water wordt mystiek ook Tirtamarta Kamandanu genoemd, het is water dat leven geeft aan ons fysieke lichaam. Water kan kracht geven aan menselijke lichamen.

29. Je leven is gemaakt van water met de namen wadi, madi, mani en maningkem.

Wadi: De plaats is in onze retraite, ons bloed is rood (geheim).

Madi: De kleur is groen.

Mani: Het is onze kracht. De plaats is in het geslachtsorgaan (sperma).

Maningkem: het is ons licht / cahya, de kleur is geel.

30. Het bloed en het merg zijn de substanties van water in ons lichaam.

31. De deur van water zijn de ogen. Een persoon ziet graag iets aantrekkelijks, moois, dat lust zal ontstaan.

32. Zonder wind (angin) kan een mens niet leven.

33. Het leven van mensen komt ook uit de wind. Zodat een mens napas (adem), anpas, tannapas en nupus heeft.

Napas: de levensverbinding, de zielsverbinding.

Anpas: de plaats van de ziel.

Tannapas: de oren van de ziel.

Nupus: de ogen van de ziel.

1. Het simpele bewijs van wind in mensen is dat een mens ademt.

2. De deur van de wind is de neus.

Het karakter van de neus voor een wijze man is geduldig, verlangend om te mediteren of zijn geest te concentreren ten behoeve van de mensheid.

3. Je moet weten dat alles in deze kleine wereld en grote wereld afkomstig is van de kracht van de natuur, van een allerhoogste substantie, die eeuwig en permanent is. U bent verplicht van harte te eren. Je moet altijd bewust zijn en een gemoedsrust hebben, diep toegewijd (analongso) aan het leven dat leven geeft. Je humanisme is dus nobel, je kent Sangka

34. Het simpele bewijs van wind in mensen is dat een mens ademt.

35. De ingang van de wind is de neus.

Het karakter van de neus voor een wijze man is geduldig, verlangend om te mediteren of zijn geest te concentreren ten behoeve van de mensheid.

36. Je moet weten dat alles in deze kleine wereld en grote wereld afkomstig is van de kracht van de natuur, van een allerhoogste substantie, die eeuwig en permanent is. U bent verplicht van harte te eren. Je moet altijd bewust zijn en een gemoedsrust hebben, diep toegewijd (analongso) aan het leven dat leven geeft. Je humanisme is dus nobel, je kent Sangkan Paran.

37. Uit de allerhoogste substantie, God de Almachtige, heeft een mens:

Meneer: een wens (niat), een fantasie (angan-angan)

Budi: helder denken, een stap van innerlijk (batin)

Cipta: de voorhoede van het gevoel (rasa)

Rasa: gevoel

38. Mijnheer, budi, cipta en rasa staan ​​onder de macht van ons leven, om op de juiste manier te worden gebruikt om ons leven te vervolmaken, ten behoeve van de mensheid om door God te worden verzorgd. Het fysieke lichaam gehoorzaamt alleen hun bestelling.

39. Mijnheer: een wens of een fantasie moet naar behoren handelen.

Budi: het heldere denken, om de juiste wens te bereiken die goed is voor de man zelf en anderen. De invloed van budi is erg sterk. De slechte of de goede wens zou vroeg of laat moeten plaatsvinden. Zorg dus goed voor de actie van Budi.

Budi geeft cipta een teken, doe je best om alleen een nobele cipta te hebben. Budi heeft invloed op rasa / gevoel. Heb een rasa die niemand anders teleurstelt.

40. Je weet dat een mens vijf zintuigen (Pancadriya) heeft als de deur van je lust / verlangen / passie (nafsu), bestaande uit: zien, ruiken, horen, voelen en proeven.

Als de actie van de innerlijke cipta (de voorhoede van het gevoel) door de vijf zintuigen niet juist is, alleen het uiterlijke gevoel volgt dat als nobel wordt beschouwd, maar in feite doorstuurt naar pech of ongeluk, moet dit worden vermeden. Anders zou je in de problemen moeten komen, gedegradeerd moeten zijn, je menselijke karakter laag, teleurgesteld worden, en je zou in een staat van Panalongso moeten zijn (een behoorlijk lange tijd lijden, voordat je het bewustzijn bereikt van totale toewijding aan al liefhebbende God)

(Panalongso is een sterk obstakel is om de ware kennis te bereiken. Het is een moeilijk onderzoek van het leven). De analogie is: wees een goede ruiter die het paard volledig kan besturen. Laat de kracht van uiterlijke verschijning ontvangen door de vijf zintuigen de wens van cipta voor nobele daad of prestatie niet verslaan.

41. Wat je ook doet, het gaat om 3 dingen: cipta, rasa en karsa (wish). Controleer voordat je iets doet met duidelijke cipta en voel vervolgens (rasa) of het OK is. Als het OK is, begint de Karsa (wens) te doen.

42. Pancadriya (de vijf zintuigen) speelt een grote rol in uw gedrag. De aanblik staat altijd te popelen om iets moois te zien, zoals het hoort. Het is prima als het niet tegen de regel van goed gedrag is.

43. De hoorzitting moet luisteren naar mooie stemmen en gamelan muziek. Luister niet naar iets dat je lust opwekt. De geur of de neus heeft een geurige geur nodig. Vermijd elke actie die anderen neerhaalt. Hetzelfde moet je doen met het gevoel en de smaak.

Als je je cipta kalm en helder kunt houden, moet je ook de vijf zintuigen onder controle kunnen houden. Het is goed voor je.

44. Er zijn 4 soorten lust (nafsu):

a. Aluamah, de kleur is zwart. De plaats is in de maag, de deur is de lip. Je fysieke lichaam wil veel eten. Wanneer je teruggaat naar de eeuwigheid, volg dan niet het zwarte licht, het zal veranderen in een reptiel, je fysieke lichaam moet een gendruwo zijn, een zeer slechte geest, een criminele geest die altijd graag mensen wil storen.

b. Amarah, de kleur is rood.

De plaats is in de gal, de deur is in de oren. Het fysieke lichaam wil graag de lust vervullen en is gemakkelijk boos te zijn. Wanneer u teruggaat naar de eeuwigheid, volg dan niet het rode licht. Het zal veranderen in een dier, je fysieke lichaam zal een Banaspati zijn, een zeer slechte geest met brandend vuur op het hoofd.

c. Supiyah, de kleur is geel

De plaats is in de milt. Het fysieke lichaam staat te popelen om iets goeds en moois te bezitten. Wanneer je teruggaat naar de eeuwigheid, volg dan niet het gele licht, het zal veranderen in een vliegend dier, je fysieke lichaam zal een Kemamang zijn - een zeer slechte geest, het brandende hoofd.

d. Mutmainah, de kleur is wit.

De plaats zit in de botten, de deur zit in de neus. Het fysieke lichaam staat altijd te popelen om iets goeds te doen, om ascetisme te doen (tapa brata).

Wanneer je teruggaat naar de eeuwigheid, volg dan niet het witte licht, het zal veranderen in een vis, je fysieke lichaam zal een wedhon zijn, een geest die graag mensen vroeg in de ochtend vóór zonsopgang stoort.

45. U moet altijd onthouden dat u uw begeerte van hebzucht kunt beheersen die brandt als een vlam, anders wordt uw fysieke lichaam in de diepte van vernedering geworpen.

46. ​​Er zijn 4 soorten hart / ati, namelijk:

a. Ati Sanubari - De machtige van het gevoel

De perfecte speech.

b. Ati Maknawi - De houder van het gevoel

Het perfecte gehoor.

c. Ati Siri - Het perfecte gevoel

De perfecte geur.

d. Ati Puat - Het verdwijnen van het gevoel

Het perfecte zicht.

47. Mensen met goed gedrag

Iedereen zou gelukkig moeten zijn als alle mensen op de wereld goed gedrag vertonen. Dit is een vraag hoe je een goede baby kunt 'produceren'.

Het zaad van het leven is van vader, van cipta (het hoofd van het gevoel) tot Pramana (allerhoogste substantie) en dan door het gevoel van vader tijdens geslachtsgemeenschap, valt het zaad van het leven in de baarmoeder. De cipta van de vader is belangrijk omdat deze het basiskarakter van het pasgeboren kind zou moeten zijn.

Het beste, als een paar de liefde zou kunnen bedrijven wanneer de cipta / geest van de vader vredig en heilig is (in het Javaanse Lejar). De kleur van het zaad van het leven in de vlam van de allerhoogste substantie is heldergroen. Het kind moet een goed karakter hebben en hij / zij moet altijd gretig zijn om God te aanbidden. De tijd van geslachtsgemeenschap is ook belangrijk, het beste is ergens na middernacht tot vóór zonsopgang. Het is raadzaam om je ziel te zuiveren en te bidden voordat de liefde bedrijven.

Janaloka, de wereld op een lager niveau (jagad ngisor). In het centrum van liefde-instrumenten, in het onderste deel van het lichaam. De naam van het domein is Nguntara segara.

Triloka staat onder controle van Sang Hyang Wisesa Tunggal.

48. Het leven (gesang of urip) van een mens.

Nadat je de verdeling van je lichaam kent, zou je ook je leven moeten kennen, voortkomend uit de kracht van de natuur of Gods wil als volgt:

 . Eeuwige absolute substantie, trekt het

a. Gesang / leven of atmo, het trekt.

b. Nur / light - cahya => nur cahya - het licht van het hart - vredige geest, trekt het.

c. Meneer, gevoel, het trekt.

d. Nyawa, soul of roh of suksma, trekt het.

e. Nafsu, lust / verlangen, trekt het.

f. Akal betekent budi, het heldere denken, het trekt.

g. Jagad, fysiek lichaam.

Je moet de bovenstaande 8 dingen weten. Het is het bestaan ​​van je lichaam totdat het een compleet mens wordt. Sommigen zeggen: curigo manjing warangka. Curigo-a keris; manjing = in warangka = schede

Het betekent: curigo (keris) is het binnenste deel, de ziel. Warangka is het buitenste deel, het lichaam.

Keris in de schede is hetzelfde als een ziel in het lichaam.

49. Wie moet je respecteren / aanbidden (ngabekti)?

God de Almachtige die alle wezens en alles in het universum heeft geschapen. De Javanen noemen hem Gusti of Pangeran.

Gusti kang Murbeng Dumadi - Heer, de Schepper van alle wezens.

Gusti kang Maha Kuasa - God, de Almachtige

Gusti kang Maha Asih - God die alles liefheeft

Pangeran kang Maha Agung - God, de grootste.

Pangeran kang Maha Wikan - God die alles weet.

Diep in je hart ben je verplicht Hem te aanbidden. Midden in de nacht, wanneer veel mensen slapen, aanbid je Hem plechtig. Alleen in een schone kamer / plaats, je lichaam is schoon, je geest is helder en vredig, je zit op een mat / vloer, in kleermakerszit, sluit de negen gaten van je lichaam door concentratie van geest, vergeet iets anders, je aandacht is alleen voor Hem.

Mediteer plechtig, beheers uw ademhaling door rustig in te ademen en uit te ademen. Je ziet de top van je neus. Geef je volledig over aan Hem. U moet dit regelmatig om middernacht doen gedurende minimaal een uur.

Hopelijk zou er een mystiek signaal of bericht (sasmita gaib) zijn. Dat is gemeen, het begint, dienaar kent Heer en Heer kent dienaar. Het is het gevoel van je ware leven.

b. Moeder en vader.

Via hen ben je in deze wereld geboren. Je moet ze diep respecteren, zelfs als ze al zijn overleden. Denk aan hen, bid voor hen. Zorg goed voor hun graven, bezoek ze af en toe, maak ze schoon. Ook moet je je oma en opa respecteren, door hen werd je ouder geboren en bijgevolg ook aan je voorouders, zelfs zij zijn overleden.

c. Moeder en schoonvader

Je bent met hun dochter of zoon getrouwd, wees dankbaar met het huwelijk, je zou je plicht kunnen vervullen om kinderen te krijgen, dat is gemeen om het voortbestaan ​​van het leven voort te zetten.

d. Als je ouders zijn overleden, respecteer dan de oudere families.

Zei die de weg hebben gewezen naar ware kennis van het leven.

50. Het concept van lahir (buitenkant) en batin (binnenkant)

Er zijn twee kanten in mensen, d.w.z. de buitenkant (lahir) en de binnenkant (batin). Een man wordt gezien vanuit zijn uiterlijke wezen (lichaam, spraak, bewegingen enz.), Maar in feite heeft hij zijn innerlijke kant (batin), d.w.z. het innerlijke leven.

Het is een realiteit. Lahir en batin beïnvloeden elkaar. Dus lahir en batin moeten bij elkaar passen (in de Javaanse term is keplok-hand klappen).

De lahir moet karakter hebben van:

Rila: niet jaloers op het succes van anderen, nooit mopperen

Nrima: dankbaar, bewust het lot aanvaarden

Temen: loyaal, nooit liegen, ook in batin

Sabar: geduld hebben.

Budi luhur: nobel karakter

51. De batin moet:

Eling: weet goed en slecht, goed en fout

Percaya: geloof oprecht in God

Mituhu: volg de wens van het leven zoals bepaald door God

52. Het bovenstaande moet worden uitgevoerd door een man die op zoek is naar het pad van de ware realiteit.

53. De zoekers van echte kennis moeten het advies van oudere mensen kennen die zeggen dat elke man heeft: 1. Een baan te hebben 2. Fysiek gezond te zijn 3. Een heilige budi te hebben (helder denken).

Iedereen moet 2 dingen onthouden:

Verandering van de siruatie. De verandering van situatie of tijd (zaman) -owahing zaman (owah-verandering; zaman-tijd, situatie). Vergeet nooit dat elk moment zaman kan zijn. Het kan voor sommige mensen problemen opleveren. Degenen die een goede baan hebben, verliezen ze.

Deze mensen worden verdrietig, bovendien als ze gezinnen (vrouw en kinderen) hebben. Voor degenen die niet mentaal goed voorbereid zijn, kunnen ze iets slechts doen.

Pech ongeluk hebben.

Een slecht lot of apen. Alsof er geen manier is om zijn / haar leven een beetje te verbeteren. Een werkloze die geen baan kan vinden, ondanks zijn zware inspanning om die te vinden. Thuis is er geen eten, hij heeft niets te verkopen, niemand wil hem geld lenen. Niemand vertrouwt hem. Niemand wil hem helpen. Niemand opent de deur als hij iemand wil bezoeken.

Dit is het ergste van het ergste. Gelukkig is er een leer die zegt:

Het ongeluk is een weg naar geluk. Dit is een zeer hoog niveau van onderwijs, heel dicht bij het pad van de adel (kautaman). Men moet niet altijd lijden, er is een einde aan. Je weet dat een kind niet voor altijd kind zal zijn, hij zou een volwassene zijn en oud worden en op een dag zou hij sterven.

Deze les wil zeggen:

Voel je niet overdreven gelukkig als je een goede positie hebt, klaag niet te veel als je lijdt. Je moet altijd dankbaar zijn voor Lord, d.w.z. Panarimo, die bewust je manier van leven accepteert.

Kijk en leer een deel van de manier van leven van onze voorouders, onderdrukt, veel lijdend, gevangengenomen, maar ze hebben hun leven voortgezet met zware vastberadenheid, uiteindelijk werden ze nobele en succesvolle personen.

54. We willen dat mensen over de hele wereld in 'rukun' (harmonie) leven. Maar waarom gebeurden er veel conflicten of gevechten op veel plaatsen?

Omdat het niveau van budi (helder denken) bij mensen verschillend is. Daarom maken ze ruzie om rijkdom, waardigheid en superioriteit. Ze weten het nog niet die winnen en die verliezen en hoe de winnaars zich gelukkig moeten voelen en de verliezers zich verdrietig voelen.

55. Sommigen vragen, is de toestand nu beter of slechter. Het feit zien dat velen in goede staat verkeren, maar ook velen lijden.

56. Sommigen moeten blij zijn als hun orders worden opgevolgd, maar waarom ze anderen niet willen volgen.

57. Sommigen accepteren graag een geschenk, waarom ze geen geschenk willen geven.

58. Je houdt van je geliefden, je helpt aan de 'haves', je geeft aan rijke mensen, je looft sterke mensen, dus je wordt door hen geprezen.

Als je nu van je vijand houdt, help je mensen in moeilijkheden, steun je de zwakken, geef je aan arme mensen. Heeft het geen betekenis voor jou?

Vertel de waarheid, om het beste te bereiken, wat is je keuze?

Kort gezegd zouden de bovenstaande adviezen willen zeggen:

Een groep zeer arme mensen en een groep zeer rijke mensen zijn zeer gevaarlijk. De armen willen het huis / de winkel binnenlopen om aan hun behoefte te voldoen, maar de rijken bewaken de deur van het huis / de winkel. Als beide partijen geen verstandige overeenkomst konden bereiken, zou dit gevaarlijk kunnen zijn voor één of beide partijen.

59. Sommige mensen leren magie, het is een van de manieren om in contact te komen met wezens uit de mystieke wereld of vanuit een andere dimensie van deze wereld.

Er zijn 2 soorten magie: witte magie wordt gebruikt voor bescherming ten behoeve van de mensheid, terwijl zwarte magie bedoeld is om andere mensen te laten lijden o.a. maak de ontvanger ziek, leeg / negatief van gedachten, dood etc.

Hopelijk, als mensen over magie leren, leer dan de witte, die niet schadelijk is voor anderen.

60. Sommige mensen oefenen de berekening uit van goede of slechte dagen, datum, maanden enz. (Petungan). Het is een overgeërfde kennis van Javanen die bijvoorbeeld wordt gebruikt wanneer iemand een huwelijksceremonie gaat organiseren, wat het goede moment is voor het feest en voor het toekomstige leven van het paar. Ook om een ​​goed moment te kiezen om een ​​huis te bouwen, naar een andere plaats te gaan etc.

61. Er zijn mensen die graag hypnotisme, magnitisme, astrologie, de mantra's (mystieke woorden) etc. beoefenen

62. Het belangrijkste voor mensen is de implementatie van kennis die wordt gebruikt om anderen te beschermen, ten behoeve van alle mensen, gericht aan Karahayon. (van het woord Rahayu => rah-leven; ayu-mooi, goed; voor het goede leven van mensen).

63. Je moet je ervan bewust zijn dat het leven rolt als het cakra-wapen (cakra is het krachtige wapen van Kresna) - Cakra Manggilingan, soms is het 'omhoog' en een andere keer 'omlaag' in overeenstemming met je darma (goede daad) en karma . Volgens de karmawet zou je beloond worden in overeenstemming met wat je hebt gedaan. Misschien is de beloning nu niet, maar soms later, direct of indirect.

Onthoud elke dag voordat je gaat slapen. Heb je iets goeds gedaan? Als je iets slechts hebt gedaan vanwege slechte cipta, moet je het bekennen. Zet jezelf in de positie van

Panalongso, (het bewustzijn van totale toewijding aan de almachtige God) Morgen moet je betere dingen doen.

64. Als je in de positie van eneng (in totale kalmte) en ening (glashelder van denken) kunt zitten, hou je van je Pangeran (Master), moet je beginnen met een open cipta (tinarbuko), die begint te zien 'het duplicaat' van je lichaam vaag. (Kejatenira).

Door geduldig en vroom regelmatig te oefenen, moet uw cipta, geest gedachte, steeds 'scherper' zijn. Ongemerkt door jezelf groeit je heldere gezichtsvermogen (Waskita), ook alertheid (waspada) en wijsheid (wicaksana). Je zou mystieke tekenen moeten beginnen te zien, als je droomt, zal het uitkomen.

Het Javaans schrift, de Hanacaraka hanacaraka

De Mythe van Aji Saka. Nadat de goden Java hadden vast gemaakt op de bodem van de oceaan konden mensen wonen op Indonesië. Het eerste koninkrijk was het koninkrijk van Medang Kamulan met koning Dewata Cengkar, een reus die leefde van het vlees van zijn eigen dienaren.Op een dag kwam de jonge intelligente, uit India afkomstige (Jambudwipa, Shaka) Aji Saka om het gevecht aan te gaan met Dewata Cengkar.Op een dag vertelde hij zijn twee bedienden Dora en Sembodo dat hij naar Java zou gaan. Hij vertelde hen dat, terwijl hij weg was, beiden hun erfstuk (Pusoko) moesten bewaken. Na aankomst op Java verhuisde Aji Saka het binnenland naar het koninkrijk Medang Kamulan. In een gevecht duwde Aji Saka Dewata Cengkar de Zuidzee in. Dewata Cengkar stierf niet, maar werd in plaats daarvan een Bajul Putih (witte krokodil). Aji Saka werd een heerser van Medang Kamulan.

Ondertussen vond een vrouw uit het dorp Dadapan een ei. Ze legde het ei in haar Lumbung (rijstschuur). Na een bepaalde periode verdween het ei, vervangen door een slang. De dorpelingen wilden de slang doden, maar de slang zei: "Ik ben de zoon van Aji Saka, breng mij naar hem". Aji Saka vertelde de slang dat hij zou worden herkend als zijn zoon, als hij de Bajul Putih in de Zuidzee kon doden. Na een lange, stormachtige strijd waarin beide partijen kracht en vaardigheid vertoonden, doodde de slang Bajul Putih. Zoals beloofd werd de slang herkend als de zoon van Aji Saka en kreeg hij de naam Jaka Linglung (een domme jongen). In het paleis at Jaka Linglung hebzuchtig de huisdieren van het paleis. Hij werd gestraft door de koning en verdreef hem om te leven in de jungle van Pesanga. Hij had een strak touw totdat hij zijn hoofd niet kon bewegen. Hij kreeg alleen de opdracht dingen te eten die in zijn mond vallen. Op een dag speelde een groep van negen dorpsjongens in die jungle. Plots regende het hevig. Ze vonden onderdak in een grot. Slechts acht jongens gingen naar binnen, terwijl de negende, die aan huidziekte leed, buiten moest blijven. Plots viel de grot uit elkaar en verdwenen de acht jongens. Alleen degene die buiten bleef was veilig. De grot was eigenlijk de mond van Jaka Linglung. Nadat hij het koninkrijk Medang Kamulan had geregeerd, stuurde Aji Saka een boodschapper om zijn trouwe dienaren te informeren om de pusoko bij hem te brengen. Dora kwam naar Sembodo en vertelde hem dat Aji Saka hen vroeg om de pusoko naar Java te brengen. Sembodo weigerde, omdat hij zich duidelijk het bevel van Aji Saka herinnerde: niemand behalve Aji Saka mocht de pusako nemen. Dora en Sembodo wantrouwden elkaar en vermoedden dat de ander de pusako probeerde te stelen. Ze vochten tot de dood. Aji Saka werd nieuwsgierig waarom het zo lang duurde, kwam alleen thuis om de lichamen van zijn twee trouwe dienaren en het vreselijke misverstand tussen hen te ontdekken. Aji Saka componeerde een gedicht dat later de oorsprong werd van het Javaanse script van Hanacaraka. Het Javaanse alfabet zelf vormt een gedicht en een perfect pangram, waarvan de regel-voor-regel vertaling als volgt is.

Hana Caraka  -  er waren twee boodschappers

Data Sawala  -  zij waren vijandig tegenover elkaar

Padha Jayanya  -  maar waren even sterk in gevecht

Maga Bathanga  -  hier zijn de lijkenVolgens het kejawen is de wereld onder te verdelen in 3 werelden De Swah, de Bwah en de Bhur.


Eigenlijk is onze wereld het spanningsveld tussen de hemel en de aarde. We offeren daarom voor de goden en de demonen om rust te hebben hier in de tussen wereld de Bwah.


Kennis van de verschillende geesten is een vereiste als Dukun. Met deze kennis kan een Dukun werken met alle vertschillende soorten enthiteiten. In Indonesië heb je de volgende geesten:

a-Bajang, Een Bajang is een kinder geest van een dood geboren en net begraven kind. Een Bajang neemt de vorm van een Sivet kat aan en kan Stuiptrekkingen, een dilirium of zelfs bewusteloosheid veroorzaken.


b-Lang Suir. Lang Suir is de geest van een moeder die gestorevn is tijdens de bevalling. Door het intense verdriet veranderd de moeder in een soort van vliegende spook. De Lang Suir verschijn als een mooie vrouw met lange nagels, lang haar tot aan de enkels en een groen gewaad.Je temt de Lang Suir door haar nagels te knippen en haar haren in een knot te zetten.


c-Pontianak, De Pontianak is de geest van een doodgeboren meisje. De verscheining van de Pontianak is meestal een lelijke vrouw met lange nagels en een witte jurk of in de vorm van een vogel waarbij je de typische kreet hoord zoals "kek-kek-kek". Als ze verschijnt dan ruikt het naar de zoete geur van bloemen. Ze staat meestal naast een boom naast een weg en valt vooral mannen aan en drinkt hun bloed.De Pontianak valt soms ook vrouwen aan die nog maagd zijn. De Pointianak word vooral gebruikt voor zwarte magie, een bezwering uit zich vaak door bloed uit het geslachtsdeel. 


d-Penanggal. De Penanggal is een vrouwelijke vampier die vooral op bloed van pasgeboren kinderen af gaat. Ze lijkt op een vrouwen hoofd met de darmen zichtbaar. Ze pakt haar slachtoffer vast met haar ingewanden waarna ze de levensenergie via het bloed uit het slachtoffer zuigd.


e-Toyol. Een Toyol is eigenlijk een klein kindergeest die opgeroepen word door een dodelijke menselijke foetus.De Toyol ziet eruit als een naakte baby met grote oren en scherpe tanden. Een Toyol word gebruikt om kattekwaad uit te halen en ruimtes te beschermen. De eigenaar van een Toyol kan rijk worden maar betaald dit met zijn gezondheid...


f-Polong. De Polong is een geest gemaakt van het bloed van een vermoord persoon waarbij het bloed in een fles bewaard word na het een week lang resiteren van mantra's. De eigenaar van de Polong voed de geest met bloed uit zijn nek. Iemand die getroffen word door een Polong schreewd en slaat hard om zich heen. Alleen door het in schakkellen van een Bomoh die met de Polong kan kommuniseren, kan de eigenaar worden achterhaald. ZAls de Polong liegt of de identiteit van zijn eigenaar verbergt, sterft het slachtoffer na een paar dagen. 


g-Pelesit. Een Pelesit word gecreëerd van de tong van een netbegraven lijk waarvan de moeder de oudste van het gezin was. Een Pelesit heeft de gedaante van een krekel. Een Pelesit gaat het lichaam van een slachtoffer binnen en behekst een persoon. De bewerkte persoon heeft graag katten om zich heen.De Pelesit lijkt in werking erg op een Bajang, alleen word een Bajang altijd door een man gehouden terwijl de Pelesit altijd door een vrouw word gehouden. Een Pelesit word gevoed met het bloed van de ring vinger of gevoed met safraan rijst. Ook een Pelesit kan net als een Polong via magische vragen gedwongen worden de naam van zijn eigenaar te onthullen.


h-Hantu Raya De Hantu Raya, grote geest, is een van de krachtigste geesten uit de Indonesische archipel. Hij lijkt meestal op de eigenaar en voert namens de eigenaar opdrachten uit. De Hantu Raya kan alleen binnen een straal van 10 km van de eigenaar werken en is dus beperkt in bewegings vrijheid.

i-Hantu air, de watergeest. De Hantu air leeft in grote meren of rivieren en is ontstaan uit de geest van verdronken mensen. Deze geesten kunnen mensen doen verdrinken.


j-Hantu Galah. De Hantu Galah is een lange dunnen geest die in het bos leeft. Dit is normaal gesproken een vrouwelijke geest die verdreven kan worden door het breken van een tak.


k-De Hantu Kopek verschijn als een oude vrouw met hang tieten. Deze duivelse geest gaat op jacht naar jiongens die nog maagd zijn of jonge kinderen. Daarom mogen kinderen in Indonesië niet in het donker buiten spelen. De Hantu Kopek verstikt haar slachtoffers of slaat ze dood. Een Hantu Tetek is bang voor vrouwen die hun bortsen blood leggen.


l-De Hantu Laut. Hantu Laut zijn zee geesten die vissers en zeevaarders beschermen. Deze geesten worden geëerd tijdens de Puja Pantai of Puja Laut ceremonie.


m-Jembalang Tanah, Jembalang Tanah zijn aardse demonen die gevaarlijk kunnen zijn als er niet op de juiste mannier aan word geofferd via bloed offers.


n-Jenglot. Een Jenglot is een klein poppetje in de vorm van een vampier. Een Jenglot leeft in de jungle en word gebruikt voor occulte praktijken voor zijn eigenaar. Een Jenglot leeft van bloed van mensen of dieren. Een Jenglot word gevonden in de jungle en word vooral gebruikt door occulte Dukuns die zich bezig houden met zwarte magie.


o-Orang Minyak. Een Orang Minyak is een vervloekte geest van een man die vrouwen verkracht in hun slaap. Een Orang Minyak is moeilijk te vangen omdat hij bedekt is met olie.


p-Een Pocong of ook wel Hantu Bungkus is een geest die ronddwaald in een witte lijk wade. Wanneer een lijk begraven word en de bovenkant blijft gesloten, dan word de geets van de dode onrustig en rusteloos en veranderd in een Pocong. Doordat hun benen gebonden zijn bewegen ze zich springend of zwevend voort.q-


q-Kuntilanak. De Kuntilanak is de geest van een vrouw die gestorven is tijden de bevalling. De Kuntilanak is berucht voor het aanvallen van vrouwen tijdens de bevalling en het weg nemen van pasgeboren kinderen.


r-Sundel Bolong is de geest van een vrouw die verkracht is en tijdens de bevalling overleden is. De Sundel Bolong valt vooral mannen aan die 's nachts alleen over straat gaan.


s-Si Manis Jembatan Ancol is een zxwervende geest van een vermoorde en verkrachte vrouw die was weg gelopen van haar man. Deze zeer sterke geest valt vooral mannen lastig in de hoop rust te vinden op haar pad. Ze heeft de verschijning van een hele mooie vrouw die gemakkelijk mannen verleid.


t-O Tokata. O Tokata is een demonische geest die is ontstaan uit een niet volledig getransformeerde voorouder. De Tokata geeft mensen nachtmerries, een slecht humeur en maakt dat mensen meoilijk kunnen lopen. Deze geest zit vooral aan de oostkant van de archipel in de regio rond de Molukken.


y-

u-