Indonesische Spiritualiteit, energie uit de kosmos

Kejawen

Kejawen Kebatinan

Kejawen, de Javaanse spirituele traditie

De aanhangers van kejawen zoeken naar evenwicht en het "ik". Daarbij staat gemoedsrust centraal. In de zoektocht naar innerlijke harmonie streven zij een metafysisch evenwicht in zichzelf na. Ook harmonie met het universum zijn belangrijke elementen.

"In de praktijk sluit ik mijn dag altijd af door een 5 tal minuten te gaan zitten en me te konsentreren op mijn ademhaling... Dan kijk ik de dag terug, te beginnen met het wakker worden tot nu, en dan kijk ik waar de knelpunten lagen en waar ik mijn ego teveel op de voorgrond had gesteld..."

In dit hoofstuk word besproken, meditatie, ontwikkeling naar een pure IK, mudra's van de hand, de Mala, de ghanta; klank therapie, de werkelijke betekenis van Karma, huis tempels.Het Kejawen is de Indonesische geloofsovertuiging die los staat van iedere religie. Doel is het vinden van balans in jezelf.

Ik beschrijf hier de stroming van de Priyayi.
__________________________________________


Bron Wikipedia

De Priyayi zijn de afstammelingen van de erfelijke aristocratie van de Javaanse vorstenhuizen van Djogja- en Surakarta. Op hun beurt erfgenamen van veel oudere hindoeïstische vorstenhuizen. De Nederlandse koloniale wisten een deel van de Javaanse aristocraten aan het begin van de koloniale overheersing voor zich te winnen door hen een eigen machtspositie te geven. Zij stelden zich daardoor minder afhankelijk op van hun vorsten, de Soesoehoenan van Soerakarta en de Sultan van Djokjakarta. Veel van het bestuurlijke apparaat werd aan hen overgelaten. Door hun collaborerende houding wekten zij de achterdocht van de orthodoxe moslims, de zogeheten Santri. 

Vanwege de nog steeds aanwezige hindoeïstische achtergrond staan orthodoxe moslims minder welwillend tegenover de Kejawen. Dertig procent van de Javanen hangt een sterk syncretistische en geJavaniseerde versie van de islam aan. De rest noemt zich weliswaar islamiet, maar staat het dichtst bij de oud-Javaanse hindoeïstische traditie.

De belangrijke goeroe's dragen vaak een Javaanse adellijke titel. Het Javaanse volksgeloof, de abangan, heeft sporen in de kejawen nagelaten. In die zin is kejawen syncretisch. Vanouds wordt op Java sterkte nadruk gelegd op synthese van overtuigingen en geloven. Dat betekent in praktijk dat men twee tegenstrijdige overtuigingen tegelijk kan aanhangen. De Javaanse wijsbegeerte combineert idealen van menselijke wijsheid (wicaksana), de psyche (waskita) en perfectie (sempurna). De aanhanger van kejawen leert zijn passies en driften te controleren en zijn ego op de achtergrond te stellen. De kejawen legt ook de nadruk op ascese en het verwerpen van rijkdom en comfort. Het doel is verlichte harmonie en eenheid met de geest van het universum.

De Javaanse intelligentsia wordt geïdentificeerd met priyayi klasse, die vanouds veel bestuursambtenaren kent. Aan hen wordt een edel en zuiver karakter toegeschreven. Zij vertegenwoordigen immers de oorspronkelijke Hindu-Javaanse hoftradities uit vroeger eeuwen die zich kenmerkte door de zeer verfijnde etikette, de dans- drama-, muziek- en poëtische kunsten - maar bovenal de mystiek die geleerd werd van vereerde hofgoeroe's, het Shakti.
__________________________________________________________________


Javaan mediteerd onder een Banyan boom. Collectie tropenmuseum.


Kejawen, de Javaanse spirituele traditie wordt omschreven als “een zoektocht naar het echte leven”, (urip sejati) een harmonieuze relatie met god, (jumbuhing kawulo Gusti). Een breed begrip simpel vertaald naar de algemeen menselijke waarden zoals: het tonen van goede manieren, goed zorgen voor je naasten en hard werken enz. uitgaande van je eigen ego. In oude geschriften staat: Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu: Sastro = het geschrift; Jendra = van de god Indra, heer van het universum; Hayu = vreedzaam en goed; Ing Rat= in de wereld en in zichzelf; Pangruwat = veranderen; Diyu = slechte eigenschappen zoals egocentrisme. Javanen noemen dit de weg van ontwikkeling van onbeschaafdheid naar beschaving. Het is dus eerder een zoek toch in jezelf waarbij je opzoek gaat naar je eigen behoeftes en probeert je ego op de achtergrond te zetten om in harmonie met je omgeving te leven zonder uit balans raken; het blijven in rust en balans. De Keris is een hulpmiddel bij dit gedachten goed.

 

 
 

Energie en ons Chakrasysteem.

 

Een mens is een microkosmos, en de kosmos zit in ons. Alles is energie en de energieën uit de hogere dimensies zitten dus ook in ons.


Door het draaien van de aarde zit rond om de aarde een magnetisch veld die van noordpool buiten om haar de zuidpool gaat, net zoals een fietsdynamo die door het draaien elektriciteit opwekt.

De atomen in voorwerpen maken ook een magnetisch veld wat net zoals bij onze aarde ook zorgt voor een magnetisch veld wat we het chakra systeem noemen.

Dit energie veld word volgens de Chinese wetenschap Chi genoemd (vb. Tai Chi, vergrote levensenergie). De Japanners noemen deze energie Ki (vb Reiki, helende levens energie). Volgens de Javaanse traditie heet deze energie de Prana.

Dit energiesysteem de chakra's vormen dus de basis voor de oosterse geneeswijzen zoals Accupunctuur, Picit, Reiki maar ook Yoga, Tai Chi en Ayurvedische stromingen. 

Omdat we als mens een organisme vormen is het belangrijk dat de levens energie vrijelijk en zonder belemmeringen kan rond stromen, net zoals het magnetisch veld rond om en door onze aarde.

Chakra is het Sanskriet voor wiel of band. Het is deze levens energie die de verbinding maakt met onze ziel. De ziel is de eeuwige energie die na de dood van ons lichaam weer doorgaat in een andere vorm.

Nu is het begrip ziel moeilijk te definiëren. Het is het verschil tussen een lichaam in coma, waarbij ook alle lichamelijke functies normaal functioneren, maar er geen hersen activiteit is en we dus klinisch dood worden verklaard.

Nu gebeurd het vaak dat er een blokkade ontstaat in ons bio magnetisch veld waardoor ons functioneren achteruitgaat. De energie moet dus altijd vrij en goed kunnen stromen.

Doel is uiteindelijk om de oorzaak van deze blokkades te vinden. Deze kunnen een lichamelijke of geestelijke oorsprong hebben. Je kunt de symptomen bestrijden met een aspirine, wat zeer goed  helpt, maar spiritualiteit is ook een goed alternatief.

Voor de hoofd oorzaken moet je echt bij een arts of psycholoog zijn. Alternatieve genezers zijn GEEN arts of psycholoog. Met alternatieve geneeswijzen breng je de balans terug in je energie systeem of verbeter je het lichaamseigen vermogen om zich te herstellen. Spiritualiteit is dus een perfect middel om de symptomen van een ziekte te bestrijden, voor de oorzaak zijn de medische disciplines de juiste weg.

Ons chakra systeem heeft 7 knooppunten die als centra voor verschillende functies kunnen worden onderscheiden. Naast deze 7 hoofd chakra's zijn er nog vele anderen kleinere energie punten die met name bij accupunctuur en manupuctuur worden gebruikt.


De energie stroomt dus van boven uit onze kruin buiten ons lichaam om en komt via het staartbotje ons lichaam weer binnen van onder naar boven.

 

1- Onderaan met de kleur rood als symbool is onze staartbeen chakra de wortel chakra, de link van onze ziel met deze aardse wereld. Als deze chakra is balans is en goed functioneert dan hebben we energie, lef en zelf vertrouwen. Deze aardse chakra helpt ons om oude overlevings strategieën los te laten en negatieve gebeurtenissen los te laten.

 

2- Dan ter hoogte van je navel de pre creatieve navel chakra met de kleur oranje als symbool. Als dit chakrapunt in balans is en goed functioneert levert hij creativiteit en seksuele energie, en geeft dat we emoties goed kunnen verwerken en geven in alle vormen van relaties.

Dit chakra punt geeft de essentie weer wie je bent als persoon, en regelt schuldgevoelens, verslavingen en seksuele problemen.

 

3- Dan ter hoogte van de plexus solaris het kracht chakrapunt met als kleur geel, het centrum van de Chi. Zoals gezegd het centrum van de kracht, een klap op de plexus solaris geeft dan ook onherroepelijk een K.O.

Maar ook het energiepunt voor  je eergevoel en de integriteit. Als dit chaka punt in balans is dan veranderd kennis in wijsheid en worden gedachten helder en duidelijk, je krijgt inzichten.

 

4- Dan de hart chakra met als symbolische kleur groen. De hart chakra vormt het centrum van je energetisch systeem en vormt de verbinding tussen alle chakra punten. De hart chakra is ook de verbinding tussen je ziel en je geest.

Als mens ben je het huis van je levensenergie, je ziel. Dit huis, je lichaam bestaat weer uit een cognitief deel, een affectief deel een sensomotorisch deel; je verstand, je gevoel en je fysieke lichaam. Je hart chakra vormt de verbinding tussen al deze delen.

 

5- De keel chakra is de vijfde chakra met als symbolische kleur blauw. In dit chakra punt worden emoties omgezet in expressie. Dit chakra punt regelt de balans tussen zwijgen en spreken. Is dit chakra punt in balans dan helpt dit punt je te zeggen wat je echt voelt.

Bij een goede balans van dit chakrapunt zal je creatief en eerlijk je gevoelens kunnen uiten is woord of schrift.

 

6- Het derde oog, de plek waar hindoes een punt zetten op hun voorhoofd, is de zesde chakra met als symbolische kleur indigo. Dit is het centrum voor de spirituele ontwikkeling en de plek waar je intuïtief, gevoel en alertheid word geregeld.

De plek die intuïtief zegt of een situatie goed voelt of juist niet. Je intuïtie, het gevoel, je gids die je van voelen naar weten brengt. "Zie je wel, ik wist het wel" centrum.

 

7- De kroon chakra zit op de plek waar je een kroon zou dragen, boven je hoofd met als symbolische kleur violet. Dit is je aura. Het magnetisch veld wat om je heen zit, je uitstraling. Dit is ook het energie veld dat je voelt als een vreemd te dicht bij je komt staan, of juist veiligheid geeft als je dicht in iemands aura bent, je voelt je dan beschermd.

Dit is ook het energie veld dat bij bepaalde mensen goed voelt waardoor je deze persoon juist opzoekt, of afstoot als je magnetisch veld niet op dezelfde manier vibreert:" we zitten niet op dezelfde golflengte.

Het is de kroonchakra die bij goed functioneren zorgt voor het spirituele bewustzijn en die je stemming perfect kan weergeven. Het: " Is er iets", punt wat eigenlijk een spiegel vormt van je gevoel en wezen.


Nu zijn er globaal vele methodes om balans terug te brengen in ons chakrasysteem. Enkele voorbeelden zijn:

1- geluid, 2- geur, 3- stenen, 4- manuele therapie, 5- water en 6- meditatie.

1-     Geluid. Geluid heft een heel grote invloed op ons mensen. Mensen zijn dan ook  echte geluidsdieren. Ons geheugen voor muziek is dan ook groter dan dat voor andere dingen. Muziek heeft een hele grote invloed op ons mensen. Bij verdriet of verwerking helpt rustige muziek. Tijdens sport is opzwepende muziek een goed hulp middel. Maar ook de trillingen van muziek golven helpen ons chakra systeem terug in balans brengen.

2-     Geur. Geur heeft een grotere invloed op ons mensen dan wij beseffen. In winkels bepalen geuren ons koopgedrag en een bloemige geur kan ons onbewust rust brengen. Zelf tijdens het vinden van een geschikte partner is onze neus een heel belangrijk lichaamsdeel. Wierook of etherische oliën zijn dan ook een goed hulp middel om je systeem terug in balans te brengen.

3-     Stenen. Iedere Indo heeft wel een oom die een ring draagt met een steen. Deze ringen worden niet alleen voor de sier gedragen maar vooral ook voor de mystieke krachten van ringen. Edelstenen worden in Azië al eeuwen gebruikt voor lichamelijke en geestelijke stabiliteit. In Duitsland word edelsteen therapie vergoed door de verzekering. De verzekeringsmaatschappijen in Duitsland zijn enkel geïnteresseerd of dit hun geld bespaard. In de lage landen is dit niet het geval omdat bewijs van het gebruik van stenen niet bewezen is.

4-     Manuele therapie. Manuele therapie zoals Reiki of het Indonesische Picit zijn zeer goede behandelmethodes om de balans in ons Chacra systeem te herstellen.

5-     Water. Water is een materie die zeer goed helpt bij het zuiveren van energieën. Dat is de reden waarom in Azië veel voorwerpen met water worden gereinigd zoals bijvoorbeeld stenen. Maar ook meditatievormen in de rivier zijn veel gebruikt. Gewoon een lekkere douche na een drukke dag werken doet ook vaak wonderen.

6-     Meditatie.

Meditatie is een hulpmiddel bij psycho-hygiëne. Als je lijf vuil is ga je douchen, is je geest vervuild dan is meditatie een goed hulpmiddel. In de huidige westerse wereld zie je dat je veel vaardigheden en gedragingen je zelf eigen moet maken en dat de druk altijd hoog is. Volgens de oude Veda's heb je natuurlijk gedrag, wat je makkelijk afgaat, en aangeleerd gedrag, het gedrag wat moeite kost. Het is dat aangeleerde gedrag wat veel energie kost. Meditatie is daarbij een hulpmiddel om tot rust te komen en als zelfreflectie, de bekende spiegel aan jezelf voorhouden. Je probeert dan de knooppunten op te zoeken en terug te gaan naar je natuurlijke ik.

Soms gebeurt er iets wat ons zo bezig kan houden dat onze hersenen controle overnemen van ons lijf.
We blijven aan het probleem denken, kunnen niet meer slapen, komen niet uit de negatieve spiraal, raken oververmoeid en krijgen daardoor ook lichamelijke klachten.
De kunst van het mediteren is om via ademhalings oefeningen of mantra's controle te krijgen over onze hersenen zodat er weer rust in het hoofd komt.
Het is dus niet de bedoeling je hersens je lijf te laten controleren, maar controle te krijgen over je hersens.

Je hersenen kun je ook weer verdelen in een cognitief deel, het logisch denken, je linkerhersenhelft, en het affectief deel, het gevoelsdeel, je rechterhersenhelft. Bij een gebeurtenis reageer je op een natuurlijke manier, een manier die dicht bij je natuur ligt, je natuurlijk gedrag.
Door negatieve reacties uit je omgeving of de negatieve gevolgen van die gebeurtenis passen je hersenen je gedrag aan en reageer je een volgende keer dus op een manier die verder van je natuurlijk gedrag afligt. Je karakter bepaald of je dat doet met je cognitief of met het affectieve deel van je hersenen...

Je word puur geboren met een natuurlijke persoonlijk gedrag, dat natuurlijke gedrag, je natuur, heet de Vibnu.
Door hetgene wat je meemaakt pas je je gedrag aan en ontstaat je aangeleerd gedrag, de Anu. Bij traumatische ervaringen word de Anu zelfs erg hardnekkig en kost moeite...
Je Vibnu is de basis geest, de Anu de geest die gevormd is door je eigen socialisatie.
Je Vibnu ligt vast, is ongebonden, creatief, puur, onaangetast en kost weinig moeite......het is je pure ik!
De Anu is geconditioneerd, gebaseerd op verstand of op gedachtes en emoties opgeslagen in je verstand, je geheugen.
Je geheugen is je achtergrond, je levensgeschiedenis, van alles wat je voelt en zet zich op de voorgrond vanuit directe ervaringen.
   In de westerse maatschappij betekent ontwikkelen, jezelf vaardigheden aanleren om beschaafd gedrag te vertonen. Volgens de oosterse denkwijze betekent ontwikkelen, jezelf ontdoen van het aangeleerde gedrag/wikkels, de Anu, om tot de ware ik te komen, de Vibnu. Ont-wikkelen betekend dus de wikkels die je hebt aangeleerd af doen om te komen tot je pure ik, de Vibnu.
Functioneren vanuit je pure ik gaat gemakkelijk en kost geen moeite. Functioneren vanuit je aangeleerd gedrag, je wikkels, kost moeite en geeft gecompliceerd gedrag...

Hoe verder de individuele geest, de Anu, afkomt van je Vibnu, des te groter het lijden wordt!
Ga je ONTWIKKELLEN of blijf je INGEWIKKELD???


Je basis geest, de Vibnu heeft ook voeding nodig. Voeding voor je Vibnu is de natuur, de zon, de maan, bergen en rivieren, de zee, de bomen en de bloemen. Van nature gaan mensen dan ook vaak voor hun ontspanning naar de natuur, naar de bergen of naar het water.

Het is daarom belangrijk je te beseffen dat je tijdens het zijn in de natuur je Vibnu voed.

In het dagelijkse leven wordt de Anu de observator. Je gaat dan handelen vanuit ervaring. Je Anu wordt de criticaster, terwijl je Anu gekleurd is door je persoonlijke ervaringen, vanuit persoonlijke perceptie en dus beperkt is en gekleurd is. Je reageert dan met een beperkte perceptie. Hiervan moet je wel bewust zijn, je reactie is niet natuurlijk en niet open... De Anu verkleint ons inzicht!

Zoals in het hoofdstuk "Shakti, Guna Guna" is beschreven zijn de guna's een fundamentele hoedanigheid 

van de natuur. De Satva staat voor het organische, kenmerkt zich in orde en struktuur en word vertegenwoordigd 

door Brahma. De Rajah staat voor de kinetische energie, kenmerkt zich door beweging en transformatie

en word vertegenwoordigd door Vischnu. De Tamos staat voorde elementen, kenmerkt zich door handhaving en stilstand 

en word vertegenwoordigd door Shiva.

De Guna's zijn altijd in balans, maar de verhouding van de grote van een guna is per persoon verschillend en 

vormen zo de typische kenmerken van een persoon; de karakter eigenschappen. Deze krijg je mee tijdens je geboorte, 

maar kunnen tijdens je leven veranderen. Dit is je natuurlijke verhouding.


In de westerse maatschappij bestaat de menselijke verhouding uit drie delen: Affectie, Cognitie en Sensomotoriek.

In de Aziatische zienswijze bestaat de mens uit 4 delen: Affectie via de satva oftewel Brahma, Cognitie of ook wel Tamos vertegenwoordigd door Shiva, een lichamelijk deel de sensomotoriek en als vierde de energie die iemand heefd genaamd Rajah vertegenwoordigd door Vishnu.


Satva of Brahma vertegenwoordigd dus je affectiviteit je gevoel, je "rechter" hersenhelft

Tamos of Vishnu vertegenwoordigd dus onze cognitieve kwaliteiten ons verstand, de "linker" hersenhelft.

 Rajah is onze energie.


Overheerst de Satva dan heb je een overheersend gevoel van positiviteit, een goed gevoel en is er sprake van een 

creatieve persoonlijkheid. 

Overheerst de Rajah dan heb je een zeer actieve persoonlijkheid, heerst er vurigheid en is er sprake van verandering. 

Overheerst de Tamos in je persoonlijkheid dan heb je een zakelijke conservatieve persoonlijkheid, is er sprake van 

stilstand en tenslotte achteruitgang.

Uiteraard heeft dit ook contradicties. Als de Satva overheerst kan een persoonlijkheid te zweverig zijn,

overheerst de Rajah kan men doeltreffendheid missen en overheerst de Tamos dan krijg je uiteindelijk verval.De guna's bepalen dus onze stemming. De grote van de Guna's kunnen onderling in grote veranderen. Je bemerkt dan

een verandering van je toestand. Je waarneming word dan gekleurd, je gaat de dingen anders zien of ervaren.

Wanneer de Guna's zodanig veranderen dat het ver af komt te staan van je natuurlijke verhouding, je persoonlijkheid,

uit zich dit door een gevoel van onballans.

 

Bij ernstige vermoeidheid zijn we in een status van Tamos. Creativiteit ontbreekt dan. Een wandeling of andere 

lichaamsbeweging kan de Rajah bevorderen en ons uit de Tamos staat halen.

Alleen is Satva zijn we helder en creatief, maar zonder Tamos worden we te zweverig en missen de nuchtere aarding.

Ben je in een staat van Rajah, en ben je te gejaagd of te vurig dan helpt het om doormiddel van meditatie geestelijke

rust te vinden en zo meer in een staat van Tamos of Satva te komen.Bevrijding vind je dus niet door je te richten op 

een Guna, maar balans te vinden, het midden te zoeken van de Guna's. Alleen dan kom je los van de Guna's. 
Volgens de Samkya theorie uit de Veda's brengt de Mahad, de kosmische intelligentie balans in het heelal. De mens is ook een micro-cosmos. Ook de mens is van nature, op spiritueel gebied, of op gebied van bewustzijn of intelligentie in balans. Je bewustzijn stroomt door je lichaam als Prana. Je Prana is de ademhaling, die de organismen in je lichaam voeden. De Prana houdt ook je geest, je spirit in je lichaam. Daarom is het ademhalen ook erg belangrijk tijdens het mediteren, rustig en vanuit de buik.
Het totale bewustzijn zowel in je eigen micro-kosmos, je eigen lichaam, als tussen mensen gaat via de adem, de communicatie.

Lichaam en geest zijn een. Wanneer je geest schrikt, maakt je lichaam chemische stoffen aan, bijvoorbeeld adrenaline, die een invloed hebben op je lijf en dus ook op je geest. Het is dus bij lichamelijke klachten te kijken naar de afstand tussen de Anu en de Vibnu. Ontwikkeling van de Anu werkt altijd ontspannend omdat de Anu, het aangeleerde gedrag, veel energie kost.

Genezing is dus een totaal proces, nog buiten het feit dat lichamelijke klachten ook een geestelijke oorzaak kunnen hebben. Behandel je dus een spierverkramping met enkel een spierverslapper, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je enkel de symptomen bestrijdt en niet de oorzaak aanpakt.

Meditatie helpt je geest ontspannen en het berdiri doen van de keris heeft al iets rustgevends.Een hulpmiddel bij het mediteren is een Mala.


De mala is een gebedsketting met veelal 108 kralen. 108 is een heilig getal, en tel je getallen 1+0+8 bij elkaar op dan krijg je het getal 9, het getal van het bereiken van doelen.
De mala is bedoeld om je beter te concentreren op de mantra omdat je niet hoeft mee te tellen. Je bent dus met volle aandacht bezig met de diepere betekenis van de mantra.
Mala's kunnen gemaakt zijn van hout, been, hoorn, edelstenen of botten van oude monniken.
Tijdens het mediteren houd je de Mala in je rechterhand en houd de kralen vast met duim, middelvinger en ringvinger. De wijsvinger mag de Mala niet raken omdat de wijsvinger het ego vertegenwoordigd en je juist bij het Javaans Hindoe Boeddhisme je ego op de achtergrond moet stellen. Tijdens het gebruik van de Mala "trek" je de energie van de kralen naar je lichaam toe. Door het gebruik laad je de Mala.
Buiten het feit dat een Mala een goed hulpmiddel is bij het mediteren, en de energie van de Mala een positieve uitwerking heeft op lichaam en geest, zijn het ook ware kunstwerken die je tegenwoordig hoe langer hoe meer ziet als halssieraad.

De eenvoudigste manier om te mediteren met  een Mala is tevens een niet-religieuze manier van mediteren.
Ga ontspannen zitten, het is belangrijker dat je lichaam comfortabel en ontspannen zit, dan dat je de perfecte kleermakerszit aanneemt. Ontspan je lijf, dan is je geest ook eerder ontspannen. De toestand van je lijf heeft een invloed op je geest.
Voorbeeld: Als je boos kijkt dan gaan je wenkbrouwen naar beneden. >Je sluit je af voor alle externe prikkels..."ik ben boos!". Probeer nu maar eens boos te kijken met je wenkbrauwen omhoog getrokken...dat lukt niet. Zo is het ook belangrijk je handen te ontspannen, bij spanning knijp je je handen samen. Ga ontspannen zitten in een comfortabele houding.
Je neemt de bovenkant van de Mala in je linkerhand en pakt de onderkant van de Mala met je rechterhand. Je begint bij de middelste kraal, de master bead en wel de eerste kraal rechts van de masterbead. De masterbead word niet gebruikt.

Dan begin je met je duim en middelvinger van je rechterhand de kralen te draaien (de wijsvinger raakt de kralen niet aan). Voor Europees schrift draai je de kralen linksom. Stel je voor dat er een tekst op de kraal staat, die is leesbaar als je de kraal linksom draait.De middelste kraal, de master bead, is het begin, en je telt tegen de klok in tot je weer bij de meester kraal uitlomt. Dan ga je terug. Je gaat dus niet over de meester kraal heen.

Dan adem je in en uit en bij iedere keer dat je uitademt draai je een kraal. Net zoals je een mantra zou spreken, draai je ook een kraal na iedere spreuk.
De basisgedachte is de volgende. Als je je ontspant, komt de spanning er uit!
Wanneer word je ziek? Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, of in het weekend... Als je je ontspant komt de spanning naar boven...
Probeer tijdens het mediteren niet verkrampt aan niets te denken. Laat komen wat komt. Merk je dat je afgeleid wordt door gedachten die er niet toe doen, zoals het blaffen van een hond of dichtslaan van een deur, geef je hersens dan de opdracht te concentreren op je  ademhaling. Zijn het gedachtes die je geluk of ontwikkeling belemmeren dan is dat hetgene waar je aan moet werken om rust te krijgen in je hoofd. Dit zijn de gedachtes waardoor je niet kunt slapen of je concentratie verliest tijdens bijvoorbeeld het werken.
Ben je klaar met mediteren, verwerk dan die opgekomen gedachten.
Vaak zie je dat mensen geen rust meer kunnen vinden omdat je hoofd controle heeft over je stemming en je lijf.

Nu zijn er uiteraard meerdere manieren om controle te krijgen over je hersenen, en sporten, met name precisie sporten zoals darten, boogschieten of pistool schieten zijn sporten waarbij je leert om je ademhaling te controleren en je juist onderdruk leert om controle te houden over je lijf. Net zoals vechtsporten.
Ik heb dan ook een 20 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt, eerst als pedagogisch coördinator op jongerenhuis Harreveld en daarna als leidinggevende van de 3 oudere jongeren groepen op jongerenhuis Hoenderloo. Ook daar heb ik precisie sporten en vechtsport gegeven aan criminele jongeren. Tegenstanders beredeneerden dat je criminele jongeren toch niet leert schieten of leert vechten? Maar ik leerde ze vooral controle krijgen over hun lijf en geest, ik leerde ze discipline en controle krijgen over hun gedrag en behoeftes...

Laat je hersens niet de controle hebben over jou, maar jij de controle over je hersens...

De basis voor de Javaanse manier van mediteren ligt in de Vishuddhimagga leer en werkt met de 10 Kasina objecten van meditatie. 

De 10 fixatie punten zijn:
1 Het element aarde, de pathavi kasina.
2 Het element water, apo kasina.
3 Het element lucht, vavo kasina.
4 Het element vuur, tejo kasina.
5 Een turquase kleurige schijf, nila kasina.
6 Een gele schijf, de pita kasina
7 Een rood kleurige schijf, lohita kasina
8 Een wit kleurige schijf, de odata kasina.
9 Een afgesloten donkere ruimte, de akasa kasina.
10 Een heel helder fel wit licht,de aloka ksina.

Door concentratie en visualisatie komt je gedachte in een toestand van uiterste alertheid. Door deze beelden in je gedachten voor je te zien leer je te fixeren op deze objecten zodat je niet meer afhankelijk bent van bepaalde voorwerpen. Dit oefen je zowel met de ogen geopend als met de ogen gesloten.

Er zijn vele manieren van meditatie, het is leuk en leerzaam verschillende vormen te proberen, met een keris als spirituele antenne voor zelf ont-wikkeling...

Een andere interessante techniek is om door middel van diepe ademhaling technieken controle over je lichaam en je autonome zenuwstelsel te krijgen. Je visualiseert dat je met diep in en uitademen, voor een periode van 10 tot 15 minuten,  extra zuurstof naar je hersenen brengt en zo je lichaamstemperatuur kunt verhogen of verlagen. Een oude Aziatische techniek, die sinds kort pas door de westerse medische wetenschap is bewezen door het lichaam van "the Iceman", Amsterdammer Wim Hof, te onderzoeken.

Maar je kunt door visualiseren ook trainen dat je arm zwaar begint te voelen, of juist licht, of warm of koud aanvoelt. Dit bevordert het lichamelijke herstel en geeft een enorme kontrole over het eigen lijf. Ik kwam hier voor het eerst mee in aanraking toen ik op het CIOS zat, van een leraar, Henny Bottenberg, leraar trainingsleer. Deze vorm van meditatie of zelfhypnose heet in de westerse wetenschap nu autogene training en word met succes bij topsporters toegepast. Ook deze oude oosterse techniek van meditatie, die in Azië veel door vechtsporters  wordt toegepast, is nu erkend en bewezen geacht door de westerse medische wetenschap.
Eigenlijk is deze vorm van meditaie een intern systeem, wat wil zeggen dat je me je blik naar binnen kijkt. 

________________________________________Wikipedia________________________________

Autogene training

Autogene training is een ontspanningsmethode voor lichaam en geest. Ze werd aan het begin van de vorige eeuw ontwikkeld door de Berlijnse psychiater Johannes (of Iohanes) Heinrich Schultz. De techniek heeft veel aspecten van zelf-hypnose. Het doel van de methode is mensen een zelfcontrole-vaardigheid aan te leren die op eenvoudig wijze en in verschillende houdingen kan worden toegepast.

Autogeen is afgeleid van autos (zelf) en geno (doen ontstaan) en betekent hier "vanzelf plaatsvindend". Het woord training geeft aan dat er regelmatige oefening nodig is om zich de vaardigheid eigen te maken.

Autogene training valt onder het domein van vooral fysiotherapeuten en psychotherapeuten. Het indicatiegebied ligt voornamelijk in de psychosomatiek.

De ontspanningsreactie van autogene training heeft overeenkomsten met de ontspanningsreacties bij meditatie, hypnose en biofeedback. Het laatste is een methode waarbij men lichamelijke reacties waarvan men zich doorgaans niet bewust is bewust laat worden. Er is een grote gelijkenis met progressieve spierrelaxatie volgens de methode van Edmund Jacobson (1888-1983). Belangrijk hierbij is het systematisch en afwisselend aanspannen en loslaten van verschillende spiergroepen. Het verschil met de progressieve spierrelaxatie is dat deze methode een actieve ontspanningsmethode is die met name het willekeurige zenuwstelsel beïnvloedt. Autogene training is een passieve methode gericht op het ontspannen van het onwillekeurige systeem. Progressieve relaxatie wordt vaak als inleiding gebruikt bij autogene training.

Schultz geloofde sterk in de zelfhelende kracht van het lichaam als ze met rust gelaten werd en zelf haar (herstel) werk kon doen. De methode werkt met passieve concentratie op innerlijke sensaties. Centraal staat daarbij het niet forceren, maar laten gebeuren, het uitnodigen van ontspanning en gevoelens, en het observeren van het eigen lichaam zonder manipuleren.

Bij autogene training wordt de cliënt gevraagd affirmaties (oefenformules), positieve en bevestigende wensen, in gedachte te herhalen terwijl er een betekenisvol beeld bij gevisualiseerd wordt. Er is een verschil met hypnose of progressieve relaxatie dat men een specifiek effect van elke afzonderlijke affirmatie verwacht. Als gevolg daarvan ervaart de beoefenaar ook daadwerkeijk ontspanningsreacties van zwaarte, warmte, een rustige hartslag en verdieping van de ademhaling.

Onderzoeken van P.J. Lang laten zien dat het in de verbeelding richten van de aandacht op een fysiologische respons die respons inderdaad daadwerkelijk uitlokt. Met behulp van deze techniek kan de beoefenaar tot een grotere innerlijke rust en ontspanning komen. Uit onderzoek blijkt dat autogene training diverse effecten heeft op het autonoom zenuwstelsel en een toename van de doorbloeding in de hersenen geeft. Daarnaast geeft autogene training ook sensaties van zwaarte, warmte en verdieping van de ademhaling.

________________________________________________________________________________________________________

Je denk dus niet aan het bekende strand met palmbomen in de tropen, maar gaat met de visie naar binnen. Je luisterd naar je ademhaling, je hartslag, je lijf.

1- Let op een ontspannen buik ademhaling en denk: "Ik adem niet meer maar ik word beademd" . 

Ademhaling vormt de basis. Dwing je hersens te letten op je ademhaling. Worden je gedachtes afgeleid, geef je hersens dan de opdracht te letten op je ademhaling. Dwalen je gedachtes af, geef je hersens dan weer te letten op je ademhaling....rustig in en langzaam uit....

2- Ontspan volledig en denk: "Mijn arm voelt zwaar aan." Je arm is alleen zwaar als de hefspieren van de arm zich zo ontspannen dat je de arm niet meer op kunt tillen.

3- Regel je temperatuur door de aderen van je arm te ontspannen of te spannen en denk: "Mijn arm voelt warm." Je arm voelt warm als je de aderen van je arm kunt ontspannen waardoor er meer bloed door de arm stroomt.

Denk daarna: "Mijn arm voelt koud". De aderen van je arm zullen zich dan samentrekken.

4- Kontroleer je hartslag en denk: "Mijn hart klopt rustig". Door je te consentreren op je hart kun je de hartslag omlaag brengen wat rust geeft

5- Breng de doorbloeding van je maag onder kontrole en denk: "Mijn buik voelt lekker warm", Door de regulering van het 'buikgevoel' voelt je ziel zich komfortabel.

6- Voel de spanning van je hoofd verdwijnen en denk: "Mijn voorhoofd is lekker koel" Door verkoeling van het voorhooft blijven je gedachtes rustg.

Je merkt dat na een 3 maanden training dat je kontrole krijgt over je autogene zenuwstelsel, dat deel waarvan altijg gedacht werd dat dit niet beïnvloedbaar is door je zelf. Deze extreme kontrole van je lijf, door diep in jezelf te gaan (intern systeem) geeft dat je je bloeddruk kunt beheersen, je thermostaat kunt beïnvloeden en tot een diepe vorm van rust kan komen...
Doel is totale geestelijke en lichamelijke ontspanning en herstel.

Wanneer je volledige kontrole hebt en je Kundalini kunt openstellen, komt de cosmishe energie van de Shakti in je systeem en worden je spirituele kwaliteiten geopend doordat de Shakti, de vrouwelijke energie, zich verbind met jou Shiva.Kundalinie is de spirituele energie die in ieder mens aanwezig is. De Kundalini zit helemaal onderaan in je ruggewervel, rustend en opgerold. De kundalini ligt dicht bij het onderste chakra punt maar is niet het zelfde punt. De kundalini-energie werkt door in alle aspecten van iemands leven, zowel het lichamelijke, het emotieleven, het mentale als het spirituele leven. Bij grote veranderingen in iemands leven zal het kundalini-energiesysteem doorgaans extra actief zijn en meehelpen deze veranderingen te realiseren.


Nu weet ik ook wel dat de meeste mensen het werken met de Kundalini energieën zien als iets wat enkel bestemd is voor Dukuns, Goeru's en magiërs, maar dat is niet waar. Het openen van je Kundalini is de poort naar de energieën van de Kosmos. Dit is de plek waar ook je spiritualiteit zich ontwikkeld. 


Zo wordt ze omschreven als een creatieve energie, een transformatieve energie, een genezende energie of een krachtenergie. Deze energie doet, naast andere energieën, onder gewone omstandigheden zijn werk zonder dat we dat merken of als kundalini-energie herkennen.

De kundalini is net zo onlosmakelijk met ons leven verbonden als ons energielichaam, de aura of de chakra's en is ook essentieel voor het leven. Deze energie helpt op fysiek niveau mee aan de vorming en ontwikkeling van het lichaam tijdens het gehele leven. Bij ziekte of onbalans kan de kundalini in actie komen om te helpen bij de genezing. Ze kan het emotieleven en het gedachteleven versterken of soms ook verstoren. Ze kan op een spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om momenten van eenwording te realiseren (wat voor iemand een verlichtingservaring kan zijn). Naarmate het kundalini-energiesysteem zich verder ontwikkelt, opent het vele deuren voor spirituele ontwikkeling. Ze kan zo iemand helpen bewust contact te maken met het innerlijke licht al is de kundalini-energie niet zelf dat licht. Het op een meditatieve manier werken met kundalini-energie wordt zo een weg naar innerlijke realisatie. De vorm en mate van innerlijke realisatie zal per persoon kunnen wisselen en zich 'voortgaande op het pad van spirituele ontwikkeling' verder ontwikkelen.

v.b.Talent hebben voor helderziendheid, of healen is waarschijnlijk een aangeboren talent. Dat kan ik je niet geven. Ik kan je wel leren alle fysieke kwaliteiten zo optimaal mogelijk open te stellen......

Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Het aanspreken van het reservoir aan Kundalini-energie en het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's of zenuwknopen, kan het beste geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer blokkades doorbroken worden.

De kosmische opstijgende kracht wordt in het Hindoeïsme ook wel Shakti genoemd of de Godin, die zich op onze kruin verenigt met de God Shiva, die staat voor de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. Dat het bij ons spirituele proces ook gaat om deze beweging van boven naar beneden: het indalen van het bewustzijn door de chakra's naar beneden toe, wordt nog wel eens vergeten. Het is juist de manifestatie van het ontwaakte bewustzijn, waarvoor we hier op aarde zijn. Beide bewegingen, het opstijgen van Kundalini, en het indalen van bewustzijn zijn dus even belangrijk.

Er zijn verschillende manieren waardoor de kundalini energie ontwaakt. Meditatie, massage en ademhaling zijn de door mij gebruikte methodes.

Bij het klassieke Reiki zuiveren gaat de energie van boven naar de aarde. Bij klassieke Kundalinie reiniging stroomt de energie van beneden naar de kosmos toe. Bij et kombineren van beide methodes krijg je een dubbele zuivering en worden de knooppunten sneller geopend en nemen blokkades sneller af. Je voelt dan hoe de vrouwelijke energie je eigen Shiva doet ontwaken en je hart opent; je hart chakr is verantwoordelijk voor het openstellen van gevoelens van liefde en maakt het eenvoudiger om van mensen te houden zonder ze te veroordelen.Hieronder is een grafiek met de verschillende manieren waarop de Kundalini energie kan worden opgewekt. 

Linksboven is te zien hoe de Kundalini energie zich door het lichaam verspreidt. Omdat de sushumna nog niet open is en alle chakra punten nog gesloten zijn, op de basis chakra na, stroomt de energie door het hele lichaam door.

Rechtsboven is de basis chakra geopend, maar de sushuma en andere chakra knooppunten zijn nog steeds geopend. De Kundalini energie stroomt door de kleinere energie kanalen van de Ida/Pingala aan weerszijden van de Sushuma.

Linksonder staat het onderste deel van de Sushumna open, maar de Kundalini-energie blijft steken in de bovendste Sushumna omdat er nog blokkades zijn in de bovendeste Chakra punten.

Rechtsonder is te zien wat er gebeurd by een Reiki Shaktie openning. De Sushumna is volleddig geopend van basis tot kruin, alle chakra punten zijn geopend. De Kundalini energie, het vuur, komt tot zeker de navel en de energie stroomt direct door naar de kruin. Door meditatie voer je de hitte in je hoofd af waardoor je geen overmatige hitte produceerd.

Mantra’s

________________________________________________________________________________________________

Hoe kun je nu de keris iets voor je laten doen?

In het hoofdstuk Shakti Goena Goena bespreek ik de Samkia ontstaans theorie. In de praktijk ziet het er zo uit.Allereerst moet je beginnen met sajen voor je keris. Als jij offert voor je keris, dan offert de keris zich op voor jou.(Karma, de wet van aktie en reaktie)

Dan moet je natuurlijk geloven in de eewigdurende energie van de cosmos, dat de cosmos ontstaan is vanuit een ei ter grote van een mensen hand, en dat het systeem voortkomt uit een enkele god; Sang Yang Widhi Wasa.... en of je hem nu Allah(Moslims), Jewah (christennen),Shiva(Hinu's) of anders noemt maakt niet uit, what's in a name.. volgens het kejawen noemen wij deze enthiteit Sang Yang (Widhi Wasa). (Binnen het kejawen is iedereen gelijk, dus ook tussen verschillende geloven is iedereen gelijk en worden de aanhangers van de andere geloven gezien als broeders. Ook mannen en vrouwen zijn gelijk. Sterker nog alle levende wezens zijn gelijk, alleen de energie van de ene is sterker dan de andere. Ook kent het Kejawen geen Goeroes, althans ook die zijn gelijk aan de studenten.....)

  Sang Yang Widi Wasa

Waarom is Sang Yang Widi Wasa nu zo belangrijk voor Indonesiërs? Sang Yang is de oer-energie nog uit het animisme, de voorouderverering. Het is dus de energie of de spirit van JOU voorouders! Daarom houden Indo's vast aan deze oer spirit omdat het jou eigen bestaan bevestigd. Zonder Sang Yang was jij er ook niet. En het niet erkennen van Sang Yang ist het negeren van jezelf! Het is namelijk de energie van je ouders, je opa en oma's, je overgroot ouders en je over-over grootouders etc. etc.

De samkya ontstaans theorie.

De basis voor alles wat er is, dus ook de aanmaak van onze cosmos, maar ook iedere gebeurtenis of ding in onze cosmos, alles, iedere gebeurtenis oid, is de Samkya ontstaans therorie. Het shaktie! Volgens het Shaktie vind alles plaats in 5 stappen.

bv, de creatie van onze cosmos.

stap 1, In het begin was er niets. Shiva kreeg het idee de cosmos te maken.Stap 1 is dus de stimulance tot creatie. Shiva heeft geen kleur of vorm en is ook niet zichtbaar

Stap 2  Het is de vrouwelijke energie, het Shakti die creëerd. Als eerste was er ruimte, ruimte via het oergeluid Auhmmmmmmm. Door dat er ruimte was konden de molekulen ontstaan, begonnen de neutronen om de kern heen te draaien en ontstonden de elementen. Voor deze tijd waren er wel atomen, maar omdat er geen ruimte was konden de neutronen niet om de kern heen draaien en wad er door gebrek aan ruimte een ei met een enorme dichtheid en gewicht.

Stap 3 is de Mahad. De Mahad weet hoe iets gemaakt moet worden

Stap 4 is de uiteindelijke vorm, een soort van ego.

Stap 5 is de uiteindelijke vorm onderverdeeld in de Satva, het organische, de drie eenheid. De Tamos zijn de elementen waaruit alles is ontstaan en de Rajah is de energie. En hier komt de goena goena erbij. De goena's zijn namelijk Brahma, de Satva, Shiva de Tamos en Vishnu de Rajah, de trimurti.

Hoe zit dit nu met de keris? De keris is ook een lingam en heeft ook een mannelijke en een vrouwelijke kant. Zoals hierboven beschreven is de mannelijke kant de kant die niet zichtbaar is. Dus als je de keris in een tempat keris hebt is dat de achterkant. De voorkant is de vrouwelijke kant, de zichtbare kant. De kant die je als gebruiker begroet is dus de mannelijke kant.

Tegen deze zijde maak je je wens kenbaar. En hier start het hele verhaal. De mannelijke kant stimuleerd en de vrouwelijke kant creëerd.

Je gebruikt de keris dus als een spirituele antenne, net zoals de hoge mudra.

Het is dan ook geen toeval dat het symbool voor de kruin chakra, de Ohm ook op de keris staat.

Je "spreekt" dus met je derde oog tegen de mannelijke kant en de Goena's doen hun werk... Het is wel heel belangrijk om te visualiseren, dus in gedachten te "zien" wat je wilt dat er gebeurd. Wil je iemand helpen met het bestrijden van pijn, stel je dan voor wat je wilt, precies zoals met bv. Reiki. 

Wens je iemand geluk: Doe dan het zelfde, visualiseer wat je wilt aan de mannelijke kant van de keris.

Hieronder nog een mooie systematische beschrijving van de Samkya theorie. Zo ontstaat iedere gebeurtenis, of voorwerp in onze cosmos.
_____________________________________________________________________________________________________

De Gayatri mantra.

De bekendste en meest gebruikte mantra uit de Veda's is de grote Gayati mantra. Deze mantra geeft de essentie weer van de Veda's en vergroot de alertheid en het intellect. Zorg ervoor dat je de tekst goed voelt, goed doorleeft en je diep concentreert tijdens het uitspreken van de tekst. Zorg dat je in een stille kamer zit zodat je jezelf goed kunt concentreren en neem je favoriete keris als spirituele antenne. Om de aantallen bij te houden is het raadzaam een Mala te gebruiken. Je hebt de keris in je rechter hand, de mala in je linkerhand en draait de kralen met de klok mee. Dan spreek je de mantra:

Oh God.........Oh aarde.........lucht en kosmos
De Satva (god van de zon/licht)....de vernietiger van de onwetendheid die opgevolgd moet worden
Ik mediteer op zijn energie, moge hij mijn gedachten wakker schudden.

Het is tijdens de meditatie erg belangrijk om je te concentreren op de diepere betekenis van de tekst, die eigenlijk zegt dat je je bezig gaat houden met de essentie van het leven.

Spreek de mantra bij voorkeur 3x per dag, of naar behoefte. Herhaal de mantra 3, 9, 18 of 108 x uit.

_________________________________________________________________________________________________

De grote Keris mantra van Gaja Mada


Deze mantra uit de 13e tot 15e eeuw roept grote kosmische energieën op en geeft veel doorzettingsvermogen.

Je moet vasten volgens de Mutih, zie pagina "de Keris" onderaan.

Iedere avond mediteer je in een rustige, donkere kamer, zet een keris van de Sinkir of Rajah groep berdiri, en chant de volgende mantra 111X:

Kinanthenan tekad teguh Kanti tekad sayeti

Ingsun asesanti Ingsun madhep, mantep nedya

amangun kekuwataning jiwa kalis ing sagung

godha lan rubeda amrih bisa angayomi

maring sesami sunaring cahaya

kekuwataningsun senadyan lebur tanpa wekas

wus bakal makarti lan wus makarti utawane

tumpes tanpa tapis madhangi kang lagi

mandang pepeteng Ingsun ora bakal gigrig

mencorong sumilak tansah madhep mantep

ing pangudi ndayani marang sapadha-padha

marang gegayuhan margining warih wilujeng

wilujeng wilujeng kuat kuat kuat.
Gajamada met keris

_______________________________________________________________________________________________

Een van de oudste Indonesische mantra's is gericht aan Nji Blorong en heet de: Aji Ngirup mantra

De Aji Ngirup mantra is voor het vergroten van aards rijkdom, materieel of geld. Hiervoor gebruik je liefst een spirituele keris of een keris uit de Rejeki groep of beter nog een keris Nji Blorong.
Je houdt 7 dagen en 7 nachten Mutih, het eten van witte ongekruide etenswaren....rijst en water. Je begint op vrijdag.
Om 12 uur 's nachts steek je wierook op, belt met de Ghanta, neem je de keris ter hand en vraagt naar Nji Blorong.
Dan spreek je de volgende mantra uit:

Ingsum amatak ajiku si Nji Blorong,
Nji Blorong dak tempuhake anyukupi sandang pangan kang agung,
amboyonga kasugihane Sri Sadana wadhahana ing gedhong arajabrana,
sakehing pangan lebokna ing lumbung gumuling,
aja esat ing salawase

Keris Nji Blorong

__________________________________________________________________________________________________________________________________

De Selamatan Metik.

De Metik offer ceremonie is een hele oude ceremonie waarbij je eigenlijk offert aan de oude Javaanse godin Dewi Sri.
Het is eigenlijk een vruchtbaarheidsceremonie, geen vruchtbaarheid voor mensen maar voor een goede oogst, lees een voorspoedig leven.
De achtergrond van deze ceremonie is de volgende:
Het gaat over het verhaal van Tisnawati en Djakasunda. Tisnawati, de dochter van de Batara Guru, Shiva, de koning van alle goden, werd verliefd op Djakasunda, een normale sterveling.
Shiva was daar niet blij mee en in een woedeaanval veranderde hij Tisnawti in een rijstkaf.
Djakasunda was daar heel verdrietig over. Terwijl hij vol verdriet naar het rijstkaf zat te kijken veranderde Shiva hem ook in een rijstkaf. Bij de Metik ceremonie herdenk je eigenlijk het huwelijk tussen Tisnawati en Djakasunda.

De Ceremonie begint eerst met een dag Mutih. (lees pagina de Keris onderaan.) Vasten waarbij alleen witte etenswaren gegeten mogen worden, rijst en water.
De volgende dag, vroeg in de morgen voordat de zon opkomt, maak je de offers klaar voor de ceremonie, en de selamatan, de offermaaltijd voor het gezin en de gasten.

De deelnemers lopen dan over het rijstveld met rijstkoren in hun hand als aandenken aan Dewi Sri, zoals op de beeltenis hieronder.

Daarna word de ceremonie afgesloten met een gemeeenschappelijke maaltijd , de selamatan.

Godin van de rijst, Dewi Sri
Dewi Sri
_________________________________________________________________________________________

Mantra die beschermt tegen zwarte magie

Mocht je het idee hebben dat een vloek over jou is uitgesproken dan kan je jezelf beschermen tegen deze vorm van zwarte magie.

Je neemt voor deze ceremonie een beschermende keris bijvoorbeeld een keris met wengkon en spreekt de volgende mantra:

Ingsun kawulaning Batara Guru, kang matek saka suryakumara, 
bukiyadi angambah jagad walikan,
langgeng tan kenaning owah, huyayu, huyayu, huyayu, salalahu ngalaihi wasalam,
dating suci ing sahudaya, ratuning sadatulah.
Ingsun lanang sejati, kang tan pasah sakehing tumumpang,
ampang ngalumpruk kadi tibaning kapuk, yahu jabardas,
bar tan tedhas ing keris suleman lan sakehing gagaman kabeh.


Het is belangrijk om ook op dieet te gaan en 40 dagen zoutloos te eten.
Daarna aansluitend 3 dagen en 3 nachten Mutih. Bij het Mutih mag je alleen witte etenswaren eten, ongekruide rijst en water.
En een dag en nacht Patigeni, wat inhoudt totale onthouding van eten,drinken en seks, mediterend in een donkere kamer voor een periode van 24 uur, te beginnen op donderdag, Wage.

Mutih, het eten van enkel witte etenswaren.

____________________________________________________________________________________________________


Ilmu putih versus ilmu hitam

Als je een stuk schrijft over de keris ontkom je niet aan het feit dat er ook iets in hoort te staan wat gaat over zwarte magie of zoals Indo's zeggen stille kracht. De witte magie, ilmu putih, is het goede. De ilmuh hitam, de negatieve uitvoering met als doel iemand kwaad te doen. 

Nu word ten onrechte Goena Goena ook wel eens zwarte magie genoemd. Goena Goena is de Vedische naam voor de Trimurtie, die vertegenwoordigd worden in Brahma, Vischnu en Shiva. Inderdaad heel krachtige energieën, maar zeker geen zwarte magie.

Zo worden ook vaak eng uitziende beelden vereerd die voortkomen uit het animisme, zoals de doden verering van de Toraja's, of verering van menselijke resten. Het beeld van "eng" word hierbij gevoed door spannende films, maar ook deze objecten zijn bedoeld voor geluk en voorspoed. 


Zoals de Kuman Thong, foetus beeldjes uit de Boeddhistische Ayutthaya tempel.

 

Deze beeldjes worden gemaakt van klei van 7 verschillende begraafplaatsen, heilighout en metaal, en worden dan bezield door een Boeddhistische priester met de spirit van een overleden kind. Deze Kuman Thong, "golden boy", zijn voor bescherming van huis en het brengen van voorspoed aan de eigenaar.


Je kunt de energieën dus ook aanwenden voor iets negatiefs. Doe je goed voor anderen, dan is dat ook goed voor jezelf, voor je karma. Gebruik je het voor negatieve zaken dan kost dit je karma. Dus de morele kwaliteit van je leven bepaalt of je terugkomt als mens in een goede omgeving of niet.

Een van de basissymbolen van het Kejawen, de Javaanse traditie is de Gunungan met de levensboom. Beneden geflankeerd door twee tempelbewakers is de poort naar de levensboom.
Dan aan weerszijden een heel oud tafereel: de Makara's. Dit mythisch dier werd al in de oude klassieke tijd uitgesneden boven deurposten om het kwade uit huis te houden.De Makara is een mythologisch dier met een olifantenslurf en een staart van een vis. Bij de Makara's hoort ook altijd in het midden de Kala. De Kala verorbert alles. Het kwade vindt zijn weg naar een slechte reïncarnatie, het goede komt in de levensboom terecht en kan, bij een goede karma, in een hogere vorm terug keren naar aarde. In de top van de Gunungan is de plek voor de verlichte geesten, het Nirvana.
Links staat de tijger die staat voor vuur, lucht en de spirit. Rechts staat de buffel die staat voor de aarde en vruchtbaarheid.

de Gunungan.

Na het overlijden blijft de geest eerst nog een maand rondzwerven op de aarde. Daarna zal de geest naargelang de waarde van zijn karma terugkeren op aarde.

Hou je je bezig met zaken als het occulte en zwarte magie dan zal je geest 7x in een slechtere vorm terug keren op aarde...dat is de legende...

Voor zwarte magie is kennis van het occulte en training van visualisatie en meditatie een must. 
Alvorens te beginnen maak je een wassen beeldje van bijenwas, gebruik je een goede foto van de persoon en liefst een stuk DNA in de vorm van bijvoorbeeld haar, of een koperen munt die de persoon in de hand heeft gehad.

Dan volgt het vasten om je in een spirituele toestand te brengen. 3 dagen en 3 nachten Mutih. (zie pagina de keris onderaan)

Na de drie dagen vasten maak je een altaar en begint de ceremonie.
Dan roep je een slechte entiteit op. Dit kan ook een rondzwervende energie zijn. Je offert voornamelijk met wierook, vuur en kruiden en beveelt de entiteit door middel van visualisatie te doen wat je wilt dat er gebeurd. Dit voer je uit op het poppetje. 
Soms worden er naalden op bepaalde plekken gestoken, soms word ook een transformatie naar een minderwaardig dier bevolen.

Zwarte magie

________________________________________________________________________________________________

Mantra tegen Ilmu hitam, de bescherming tegen zwarte magie.

Als het ongeluk op je pad komt en je hebt het vermoeden dat je de prooi bent van het ongeluk of zwarte magie kun je de volgende mantra gebruiken. Hiervoor is een keris Kul Buntet of een keris van de Singkir groep geschikt.

Allereerst doe je 7 dagen en nachten aan Mutih, het eten van witte ongekruide rijst te beginnen op zaterdag kliwon. Daarna Patigeni voor 24 uur. Patigeni houdt in streng vasten, geen eten of drinken en geen seks, in totale afzondering in een donkere kamer.
Sta voor zonsopgang op, neem een keris met een uitgaande energie of een keris met een kul buntet en een glas met gewoon water.
Iedere ochtend voor zonsopgang spreek je de volgende mantra 3x uit:

Kulhu buntet, kulhu balik, durgo teluh,
jin Setan priprayangan podho moro podho mati,
jalmo moro jalmo jalmo mati,
mati songko kersaning Batara Guru.

Je concentreert je op de mantra en ademt na de mantra over het glas met water en wijst met de punt van de keris in het glas.

Degene die het ongeluk in zijn leven heeft moet het glas met water drinken. Uiterste concentratie en fixatie is tijdens de mantra noodzakelijk. Ter bescherming neem het slachtoffer een kul buntet, een shiva's oog of ook wel mata Biak en houdt hem op zak.
_____________________________________________________________________________________________


De Aji Pangasihan Jaran Goyanga ceremonie.

Zo kun je ook je aantrekkingskracht voor een persoon vergroten. Ideale keris voor deze sessie is bijvoorbeeld de keris met pamor Mayang Mekar.

Je begint met 7 dagen en 7 nachten Mutih, dat wil zeggen dat je alleen witte etenswaren mag eten en drinken: witte ongekruide rijst en water....

Dan ga je iedere avond voor het slapen mediteren, neemt je keris en een foto van de persoon die je wilt veroveren. Tevens neem je bij je altaar een koperen munt die je na de sessie in de zak of jas van de persoon moet leggen.
Dan focus je je aandacht op de foto van de persoon en chant de mantra:

Ingsun amatak ajiku si Jaran Goyang, Tetegar tengahing pasar,
Gagamane cumeti, sada lanang saking swarga,
sun sabetake gunung gugur, segara asat,
bumi bengkah, 
sun sabetake langit butul kang langit sap pitu,
sun sabetake atine si jabangbayi ............(de naam) teka welas teka asih andeleng badan sliraku,
manut miturut sakarepku.

Concentreer je op de persoon van de foto en voel de diepe verbinding van de persoon. Zorg voordat je begint uiteraard dat je gedachte volledig leeg en in rust is!


__________________________________________________________________________________________________


De Ghanta of Genta

__
Dukun van Kandangan 1925 met Ghanta met open Vajra aan de bovenkant.

In het vorige hoofdstuk, shakti goena goena, beschrijf ik de Samkya ontstaans fylosofie. De Javaanse Brahmaan Ghanta vertegenwoordigd alle basis elementen van de Samkya ontstaans filosofie . Ik zal ze nog eens onder elkaar leggen


Als je goed vergelijkt dan zie je dat de Ghanta uit Indonesië alle elementen van de Samkya theorie in zich heeft.
Het mannelijke op de bovenkant, de Vajra, Shiva, en het vrouwelijke de bel aan de onderkant, Parvati. (zie tekening van de Ghanta hierboven)
Shiva of ook wel Tamos staat voor de 5 elementen: ruimte, lucht, vuur, water en aarde, de 5 uitsteeksels van de vajra op de topvan de bel. Dit was ook de basis voor de Javaanse 5 daagse calender, de pasaran.
De mannelijke energie stimuleerd de vrouwelijke energie tot creëren met het oergeluid de Ohm. Het oergeluid word vertegenwoordigd via het geluid van de bel, tevens de goena voor het element ruimte, het eerste element van de 5 elementen van Shiva. In de tekening beneden lees je dat de vrouwelijke energie 3 goena's gebruikt Satva radja en tamos. Deze zijn de drie lijnen op de bel. (zie tekening van de Ghanta hierboven) De onderste bel, Parvatie gebruikt dus de 3 goena's tijdens het creëren van energieën.
Ook de mahad, de blauwdruk en de ahamkar, de ego zijn weergegeven in de 2 dikke ringen op het handvat van de Ghanta. De 7 ringen staan coor de 7 Chakra's. (zie tekening van de Ghanta hierboven)
De Ghanta is een heel heilig voorwerp! 

De schacht bestaat uit zeven ringen, deze ringen komen weer overeen met de 7 chakra punten.


De Indonesische Ghanta is dan een een heel heilig object die alle hindu boeddistische symbolen in zich heeft. Veel al gebruikt door de Brahmanen, de hindu-boeddistische prietsers en Dukuns.


De Ghanta vertegenwoordigd dus het vrouwelijke element via de bel.
moderne Balinese Brahman Ghanta
De Vajra symboliseerd het mannelijke net als de Keris! In het midden van de Vajra is de lingam, een keris word ook gezien als een lingam van shiva. De symboliek van het spiritueel kompas word uitgebeeld in de 5 spaken van de Vajra. De keris symboliseerd via het pamor een van de 5 elementen van het spiritueel kompas.

Oeroude Ghanta Indonesië

Een klein deel van de Indonesische Ghanta's van het volkenkundig museum Leiden.

Oude Indonesische Ghanta collectie tropenmuseum Amsterdam.


Hele grote bronzen Indonesische Hindu-Boeddhistische bel, ca 6kg. Deze bel uit een tempel in Java,  overgenomen van een leraren koppel uit Wijchen, heeft een belangrijke ceremoniële functie. Het ontwerp is al heel oud en komt oorspronkelijk uit China. De penetrante en doordringende toon draagt heel ver. Het geluid heeft bovennatuurlijke spitituele krachten en kan zelfs in de Bhur, de onderwereld, gehoord worden.

In het vorige hoofdstuk bespreek ik de Triloga, de drie werelden, de hemel de Swah, onze dimentie de Bwah en de onderwereld de Bhur. De Ganta is een heilig object dat ons hier op de aarde, de Bwah, helpt omdat wij altijd in het spanningsveld leven tussen de Swah en de Bhur. 
De Ghanta verjaagd de negatieve energieën, roept de aura van de goden op en voed onze wereld met positieve energieënfantastische foto van een Balinese priester. Foto van bung Gerry uit Leopoldsbrug.
_________________________________________________________________________________________

Klanktherapie


De praktijk

Klanktherapie heeft een geschiedenis van duizenden jaren in Azië. De spirituele bel, de Ghanta is een heilig voorwerp in het Hindoeïsme en Boeddhisme en is bedoeld om spirits op te roepen. 

Klankschalen, werken helend voor lichaam en geest. De Cymbaal, Tingsha of  Jhaal is ook bedoeld voor spirituele doeleinden en het Indonesische Gamalan voed de spirituele en lichamelijke ontwikkeling.

Oude Indonesische klankschaal en een serie Indonesische Ghanta’s, collectie Volkenkundig museum Leiden.

Nu denken de meeste mensen bij klankschalen direct aan Tibet of Nepal, maar de traditie van klankschalen gaat terug naar China waar 2000 v.C. de Chinese Keizers stenen schalen veelal van Jade lieten zingen door er over te wrijven, net zoals je dat bij een kristallen glas kunt doen. Rond 600 v.C. was men in China zo ver dat legeringen van metalen konden worden samengesmolten zodat ze perfect gestemde bellen konden smeden. De studie in China met betrekking tot de invloed van geluidsgolven op water was in China 500 v.C. zover dat men klankschalen ontwikkelden die water uit de klankschaal konden laten spuiten. Deze Chinese klankschalen worden nog steeds gebruikt om te testen of de energie, je Chi, Ki of Prana, goed stroomt.

 

Ik geef hier met één hand een voorbeeld van de werking van een Chinese water klankschaal. Door het wrijven over het handvat ontstaat een diepe rustgevende toon die het water extreem doet trillen. Doe je dit met twee handen tegelijkertijd dan springt het water uiteindelijk als een fontein uit de schaal. De combinatie van de diepe ronkende toon en het opspatten van het water zijn heel rust gevend. Ik begin een sessie daarom ook het liefst met de Chinese fontein schaal.

Ons lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Door deze Chinese fontein schaal kun je nu zichtbaar maken welke invloed dit geluid heeft op het water in ons lichaam, het water in ons lichaam trilt mee en je krijgt een soort van massage van het water in ons lichaam op cel niveau.

Het gebruik van de trillingen van geluid word in Azië dus al duizenden jaren toegepast en door de heilzame werking is het nu in de westerse wereld erg aan populariteit aan het winnen.

Het geluid heeft een rustgevend effect op lichaam en geest en een rustige geest staat gelijk aan een goede gezondheid, vele onderzoeken hebben dit al bewezen (o.a. Anderson 1987; Murphy en Donovan 1997;) Een gezond orgaan vibreert met een eigen ritme en frequentie. Bij een ziekte aan een orgaan  is deze ritme en frequentie niet meer in balans. De trillingen van bijvoorbeeld klankschalen brengen de trillingen van het beschadigde orgaan terug in balans doordat het lichaam de originele frequentie en ritme kan herstellen, net zo als de ultrasone geluidsgolven van een fysiotherapeut. (Jansen 1992: 39)

Erwin Neher heeft in zijn onderzoeken al aangetoond via EEG dat hersenen in een normale staat beta golven uitstralen. Wanneer iemand mediteert dan zenden de hersenen alfa golven uit. Theta golven komen vrij in een toestand van half slaap en delta golven wanneer iemand diep slaapt.

Het diepere geluid van de grotere klankschalen, een gong of het Gamalan zenden alfa stralen uit, dezelfde straling die vrijkomen tijdens een meditatieve toestand van de hersenen. De cymbalen, de Tingsha’s of in mijn geval de Jhaal, of het hoge geluid van de Ghanta zenden daarentegen theta stralen uit, dezelfde stralen die in onze hersenen vrijkomen tijdens de half slaap. (Bummel-Smith 2008: 317)

Links boven de Chinese waterschaal, daarvoor de Kecer (cymbalen), dan in het midden voor kleine offerschalen met daarachter in het midden Indonesische Ghanta’s (bellen), daar boven een hoofstreler voor het oproepen van de Kundalini energie, rechts achter een Japanse klankschaal, een Suzu en uiterst rechts een Himalaya klankschaal met daarvoor diverse Tabuh's (kloppers).

De hersenen komen door de lage geluidsgolven van de grotere klankschalen in een meditatieve toestand en beginnen alfa golven te produceren. Dit is de verklaring voor de positieve effecten van deze geluidsgolven op ons lichaam en geest (Hardt 1994; Travis 2001). Deze meditatieve toestand van de geest leid tot: een verhoging van de pijngrens, verhoogde immuniteit, betere ontspanning van de spieren en dus ook bijvoorbeeld van de hartspier, lagere bloeddruk, verlaging van het cholesterol niveau, verbeterd cortisol niveau,  een grotere alertheid, depressie, verslaving, luchtweg aandoeningen, migraine, enz. enz. (Brummel-Smith 2008:311)

Maar ook spirituele waarnemingen, visualisaties, waarneming van goden en geesten, lineaire tijds verplaatsingen naar vorige levens, het uittreden van het lichaam of transcendente ego belevingen. (Ibid: 312)

De hersenen komen door de hogere geluidsgolven van de kleinere klankschalen, de cymbalen of de bel in een toestand waarbij ze theta golven gaan produceren, de golven die we aanmaken in een halfslaap, de droomwereld in de ochtend voordat we wakker worden. (Bummel-Smith 2008: 317) Niet voor niets word de Ghanta dus een spirituele bel genoemd waarbij het geluid van de bel de stem van God word genoemd in de Hindoeïstische en Boeddhistische wereld, bedoeld om spirits, goden op te roepen.

Het is dan ook niet vreemd dat tijdens het werken met de kleinere klankschalen mensen in een toestand van half slaap raken en dingen waarnemen…

 De Indonesische Ghanta verjaagd negatieve energieën en voed positieve energie


De Indonesische Kempul, gepolijst tot gouden spiegel voor het verjagen van negatieve energieën, eigen collectie. De gouden spiegel is een Boeddhistisch princiepe waarbij negatiene energieën worden verdreven waardoor Nirvana kan worden berijkt. De "spiegel" staat voor helderheid en zuiverheid van de geestesstroom of bewustzijn. Tevens helpt de "spiegel bij de diagnose en behandeling van ziektes.

De Pauw op de kempul, het voertuig van Sarasvati, de godin van rijkdom, wijsheid, wetenschap en kunst, staat voor geluk. De Pauw met de vele "ogen" in de staart beschermt tegen negatieve energieën en waakt via de ogen over de omgeving. De Pauw, het symbool van waakzaamheid, schoonheid, spiritualiteit en waardigheid!


De Ghanta heeft een extreem hoge langdurig geluid terwijl de Kempul een dieper ingetogener geluid geeft. Deze voorwerpen hebben bijde een ceremoniele functie.

De kempul en de Ghanta zijn ook heilige pusaka's. Deze voorwerpen zijn ook bezield met een Isi en voor de Ghanta en de Kempoel word ook geofferd. De Ghanta zorgt voor de hoge tonen en bevordend de aanmaak van theta golven die onze hersenen ook aanmaken in een halfslaap. De Kempul zorgt voor de aanmaak van Alfa golven, dezelfde golven die onze hersennen aanmaken wanneer ze in een meditatieve toestand zijn. 

In tegenstelling tot de Tibetaanse klankschalen die vallen onder de extroverte klankschalen met een haast electrische effect op het lichaam vallen de Indonesische Gongs zoals de Gong Ageng en de Gong Kempul onder de introverte of ook wel magnetische klankschalen en geven een veel ingetogener directer effect. Het voelt veel omvattender en rustgevender aan dan de extroverte klankschalen. Een Tibetaanse klankschaal voel je bijwijze van spreken in je gehele onderbuik terwijl de Indonesische Kempul veel lokaler werkt met een rustiger effect op je energie systeem.


In algemene zin kan gesteld worden dat het luisteren naar Oosterse instrumenten met hun resonanties en over tonen ontspannend werken op mensen (Wigram et al 2002: 149)

__________________________________________________________________________________________


De praktijk.

“wat kan ik voor je doen”Bij klankschalen maak je dus gebruik van de trillingen van de schalen om energie banen en chakra punten weer in balans te krijgen. Belangrijk is dat de intentie en visualisatie groot deel uit maakt van klankschaal therapie. De intentie, het visualiseren, het sturen met gedachte, intuïtie  en het geloof in de werking zijn belangrijke bestanddelen van de klankschaal therapie. In principe kun je met twee schalen het hele lichaam terug in balans brengen. Ook een Ghanta of cymbaal gecombineerd met een klankschaal werkt goed. Je kunt de schaal op of langs het lichaam houden of bij gebruik van twee schalen een op het lichaam en een ernaast of twee op het lichaam als dan niet gevuld met warm water. De helende vibraties dringen dan nog dieper door in het lichaam.

Het werken met klankschalen is perfect te combineren na het uitvoeren van andere technieken zoals bijvoorbeeld  hotstone massage of  manupuctuur zoals het Japanse Reiki of het Indonesische Picit. Leg de warme stenen op vitale chakra punten en terwijl de hitte nog op het lichaam inwerkt komen de trillingen van de schalen dieper binnen. Ook na het Picit wanneer het lichaam nog na geniet van de manuele behandeling komen de trillingen van de klankschalen beter binnen.

Eerst wat veelgebruikte technieken.

-Je kunt de schaal op de vlakke palm van je hand houden, of met de toppen van de vingers vasthouden en dan tegen de schaal slaan met een stok of  met je knokkel of rondom de schaal strijken.

-Focus je gedachte op het gebied wat je wilt bereiken, lichamelijk, psychisch of spiritueel.

-De kleinere klankschalen met de hogere schellere tonen worden meestal gebruikt voor de psyche, terwijl de grotere schalen met de lagere diepere tonen meer gebruikt worden voor lichamelijke klachten.

-Grotere schalen kunnen gebruikt worden voor alle chakra punten

-Eigenlijk kun je een schaal op iedere plek van het lichaam plaatsen, je houd de schaal dan op de plek door een vinger in de schaal te zetten en tegen het lichaam te drukken.

-Laat de schaal goed uit trillen, de werking is dan dieper. Een veel gebruikt ritme is 3x slaan met een interval van 7 tellen tussen de slagen in en na de derde slag de schaal volledig te laten uit trillen.

-Wanneer je de schalen vult met warm water, tot ¼ van de schaal, is het belangrijk de schaal met 2 handen vast te houden en eerst door gedachte in te stralen. Dit is een belangrijk element van het helen omdat dat de intentie van de sessie versterkt.

-Het uitspreken van mantra’s versterkt de positieve energie tijdens het helen.


 

Het schoonmaken van de Aura of energetisch lichaam (duur ongeveer 10 minuten)

Het schoonmaken van de aura met een kleine klankschaal. (theta golven)

De te helen persoon kan hierbij staan zitten of liggen, naar wens.

Met een hoofdstreler worden eerst alle chakra's geopend zodat de Kundalini energie vrij kan stromen.


Houd de schaal zo’n 2 meter van de persoon af ter hoogte van het derde oog en maak door middel van wrijving langs de schaal een zacht vibrerende toon. Breng de schaal dan ongeveer 30 cm van het hoofd af en draai de schaal met de klok mee rondom het hoofd en breng na het voltooien van de cirkel de schaal ongeveer 50 cm boven het hoofd tot dat de toon totaal verdwenen is. 

Je kunt hier ook een Cymbaal of Ghanta gebruiken.

Het schoonmaken van de aura met een grote klankschaal. (alfa golven)

Het hoofd word eerst gemasseerd met een streler.

De werking van een grote schaal is wat dieper maar een grote schaal is moeilijker te hanteren. Doe het zelfde als hierboven beschreven alleen strijk je niet langs de rand van de schaal maar sla je met een vilten hamer tegen de zijkant aan.

Het opschonen van de Chakra’s (duur ongeveer 10 minuten)

Hierbij kan de persoon weer staan, zitten of liggen al naargelang de behoefte.

Het is je intuïtie die hierbij de positie van de schaal bepaald.

Hierbij word het lichaam voorbewerkt met de Chinese water schaal.

Hierbij gebruik je een middelgrote schaal die je door middel van wrijven langs de rand van de schaal een zachte toon laat maken. De schaal is weer ongeveer 2 meter van de persoon vandaan en gaat dan weer tot 30 cm ter hoogte van het derde oog. Laat de schaal dan rustig naar beneden gaan langs alle chakra punten en stop dan bij de staartbeen chakra.

Wrijf dan opnieuw langs de schaal en ga dan de weg langs alle chakrapunten terug naar boven tot ongeveer 30cm boven het hoofd en wacht daar tot dat de toon totaal verdwenen is. Deze oefening duurt ongeveer 15 minuten.

Ook deze oefening kun je doen met een grotere schaal alleen sla je dan weer met een vilten hamer tegen de schaal i.p.v. strijken langs de schaal. 

 

Behandeling tegen slapeloosheid (duur ongeveer 15 minuten)

Voor deze behandeling moet de persoon op zijn rug liggen. Voor deze oefening heeft een grotere schaal de voorkeur. Het chanten van het woord Ohm versterkt de werking van de behandeling.

Hierbij word het lichaam voorbewerkt met de streler en daarna met de Chinese water schaal.

Houd de schaal ongeveer een meter van de persoon af en maak doormiddel van wrijven langs de schaal een diepe rustige toon. Breng de schaal dan ongeveer 10 cm boven het hoofd van de persoon ter hoogte van de aura, (dus niet voor het derde oog! ) totdat de schaal geen geluid meer maakt en wacht dan 30 seconden… Deze stilte is heel belangrijk bij deze sessie.

Breng de schaal dan weer een meter van de persoon af en maak weder om een strijkend geluid met de schaal en dan weer terug ongeveer 10cm van de kruin af.

 

Behandeling van schouder, nek of klachten aan de hoge rug (duur ongeveer 15 minuten)

Voor deze behandeling kan de persoon op een stoel of op de grond zitten. Gebruik een middel grote schaal en het liefst een met leer beklede slag stok

Het lichaam word eerst voorbewerkt met de streler en daarna met de Chinese water schaal.

Leg de klankschaal op de schouder en houd hem op zijn plaats door met de hand in de schaal met een vinger op het lichaam te drukken. Verplaats de schaal dan van de linker schouder naar de rechter schouder terwijl de een geluid produceert door middel van wrijven. Je mag ook rustig met een vilten slaghoutje op de schaal slaan als je deze techniek niet machtig bent.

 

Algemeen ontspannende en helende behandeling (duur ongeveer 30 minuten)

Het lichaam word eerst voorbewerkt doormiddel van Picit.

Hiervoor is het wel belangrijk de secundaire chakra’s te kennen.Gebruik hiervoor 2 klankschalen. Voor de kleinere schaal gebruik je de met leer beklede strijkstok, voor de grotere de vilten slag stok. De behandeling duurt ongeveer een halfuur.

De behandeling bestaat uit vier delen. Als eerste behandel je de achterkant van het lichaam. Als tweede de zolen van de voeten en de handpalmen. Daarna de voorkant van het lichaam en als laatste de benen.

1-De persoon ligt nu op de buik op de grond of op een behandel tafel.

Leg de kleine klankschaal 10 cm boven de kruin en sla met een lerenslagstok 3x met een pauze van 7 seconden zachtjes op de kleine klankschaal. Pak dan direct de grote klankschaal in je hand en sla met de knokkel van je pink tegen de wand van de grote schaal op ongeveer 10 cm van het hoofd ter hoogte van het derde oog  en beweeg de klankschaal gedurende ongeveer 30 seconden van links naar rechts. Laat het geluid van de schaal na drie keer 30 seconden helemaal uitrollen en herhaal dit 3x.

Leg de grote schaal nu ter hoogte van de keelchakra op het lichaam, houd hem op de plaats door een hand in de schaal met een vinger de schaal op de plek te houden en sla dan eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en dan op de klankschaal met een vilten slag stok, weer 3x met een interval van 30 seconden. Laat de schaal na de 3e maal weer helemaal uitklinken en herhaal ook dit 3x.

Leg de grote schaal nu ter hoogte van de hart chakra, sla dan eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna op de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

Daarna de grote schaal ter hoogte van de Plexus solaris, eerst sla je dan eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden, en dan weer 3x op de grote schaal met een interval van 30 seconden en ook nu weer na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat ook weer 3x herhalen.

De navel, eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

Het staartbeen, de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

En als laatste op de knieholtes, eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

2-De voetzolen en de hand palmen.

Buig de knie van de linker voet en leg de voet op een kussen. Zet de grote schaal op de voetzool en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Neem daarna de rechtervoet en doe hetzelfde 3x met een interval van 30 seconden en dat 3x.

Daarna de linker hand, 3 x 30 seconden en dat 3x.

En als laatste de rechterhand 3 x 30 seconden en dat 3x

3- De voorkant van het lichaam

Laat de persoon zich nu omdraaien en leg de grote schaal nu 10cm van de kruin en sla met een vilten slaghout 3x op de grote schaal met een interval van 30 seconden.

Leg nu de kleine schaal op het derde oog en sla met een lederen slag stok zachtjes op de kleine schaal met een interval van 30 seconden en laat na de 3e slag het geluid helemaal wegebben. Herhaal dit 3x, dus ook 3 x 30 seconden en dat 3x

Daarna de leg je de schaal boven op de borst voor de keelchakra, maar let op, de schaal mag de kin niet raken. Eerst weer 3x op de grote schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden. Daarba op de kleine schaal ook dit weer 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x

De hart chakra, Eerst weer 3x op de grote schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt  3x met een interval van 7 seconden. Daarna op de kleine schaal dit weer 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x

Wissel nu de schalen en plaats de kleine schaal boven de kruin. De plexus solaris, eerst weer 3x op de kleine schaal die nu 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden. En dan de grote schaal dit weer 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x.

De Navel eerst weer 3x op de kleine schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden. Daarna direct op de grote schaal 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x.

En dan de grote schaal op het schaambeen, eerst weer 3x op de kleine schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden waarna weer direct op de grote schaal 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x.

4-De benen

Leg de grote schaal eerst op de linker heup, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Daarna de rechterheup, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Dan het boven been links, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden. Gevolgd door her bovenbeen rechts, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Daarna op de linker knie,  sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

En als laatste de rechter knie sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.…

Post Scriptum: Klank therapie is een alternatieve geneeswijze. Bij lichamelijke en geestelijke klachten moet altijd geprobeerd worden de oorzaak van de klachten, de bron, te vinden. De bron moet dan door een arts of psychiater behandeld worden. Meestal worden de symptomen bestreden met b.v. een aspirine wat ook erg goed werkt. Klanktherapie is hiervoor ook een heel goed alternatief. Net zo als het verbeteren van het natuurlijk gedrag van een lichaam om zich te herstellen. Alternatieve genezers zijn GEEN artsen, maar bieden een alternatief bij de bestrijding van pijn en het herstel van lichamelijke of geestelijke klachten. Verder is wel bewezen dat het rustgevende effect van klanktherapie de gezondheid verbeterd.


 

 

Bronvermelding van het eerste deel:

“Healing Sound: Contemporary Methods for Tibetan Singing Bowls”  door Katleen Humphries, Layola Marymount University. Vrij te downloaden van Internet!

 

 

_________________________________________________________________________________________
De Mala
Nu wat prachtige top Mala's.

Ohm mala uit eigen collectie met bloedkoraal, turqoise en 9-ogen Dzi, onderaan Garuda.

Turquise Mala, eigen collectie, met natuurlijke 1 ogen Dzi, gele amber, bloed koraal en onderaan een Kwan Yin Dzi en een filigrain zilveren dubbele Vajra met in het midden van de dubbele Vajra een hele hoge kwaliteit diamand.

Happy Boeddha mala, god van de voorspoed en rijkdom, eigen collectie. De kralen zijn een voor een geëtst met een mantra en de antieke happy Boeddha, god van de rijkdom, is van een ongekende kwaliteit.

Mala uit rozenhout, turqoise en bloedkoraal en een Jade gelukspendant. De natuurlijke Dzi steen heeft n afbeelding van een figuur...Werkelijk mooi handwerk, met 2 kleurige jade amuletsteen met het symbool Ping An wat staat voor vredig.


Prachtige master Japa Mala van Turqoise batu Itam en Dzi stenen met onder de Mala een Suleiman Dzi en een zilveren pendant met granaten, turqoise en bloed koraal. Een prachtig sierraad met hoge beschermenden, helende  energie.

Jade Mala eigen collectie. Mala gemaakt van edelstenen met een donker groen jade Chinese amulet van een draak. De draak geeft enorme Chi krachten, dat is de reden waarom alle grote Feng Shui meesters de energie van de draak gebruiken.

Tibetaanse Mala gemaakt van beenderen versierd met stukjes bloedkoraal en turqoise.

Prachtige Mala gemaakt van edelstenen met een jade amulet van de Feniks en de draak, de Feniks staat voor het vrouwelijke het Yin en de draak voor het mannelijke het Yang, de perfecte ballans tussen de beide oer machten.

Master Mala met geladen Ghau met gouden Boeddha gemaakt van edelstenen, Turqouise, bloed koraal en Dzi stenen

Mala van Jade en Amethist. Een Mala voor de levensenergie en spirituele ontwikkeling.

Gweneth Paltrow, Julia Roberts en Elle Macpherson met mala's

Alessandra Ambrosio, Nicole Scherzinge, Steven Tyler

Russel Brand, Shailene Woodley, Richi Sambora
_________________________________________________________________________________________Karma

Regelmatig krijg ik vragen met betrekking tot Karma. Hieronder de 12 wetten van Karma...

 

Karma is het Sanskrietse woord voor actie. Het staat gelijk met de wet van ‘elke actie heeft een reactie’ van Newton. Wanneer we denken, spreken of handelen, starten we eigenlijk een kracht die overeenkomstig zal reageren. Deze wet van oorzaak en gevolg is geen straf, maar staat geheel in het teken en in het belang van lessen die geleerd mogen worden om vanuit daar te groeien. Een persoon kan nou eenmaal niet ontsnappen aan de gevolgen van zijn daden. Zorg dat je intenties goed en zuiver zijn. Ontsnappen aan de wet gaat m niet worden. We leren van alles wat we doen en wat op ons pad komt.

1) DE GROTE WET

~ “Je zal oogsten wat je zaait”.

Deze wet is ook wel bekend als de “wet van oorzaak en gevolg”.

~ Wat we ook uitzenden naar het Universum is wat terug terug zal komen naar ons.

~ Als we geluk, vrede, liefde, vriendschap willen hebben in ons leven … wees dan blij, gelukkig met wat je hebt, creëer rust, ben liefdevol en een echte vriend.

 

2) DE WET VAN DE SCHEPPING

~Het leven gebeurt niet zomaar, het vereist jouw deelname, anders gebeurt er niks. Neem actief deel aan jouw leven.

~ Je bent één met het universum , zowel van binnen als van buiten.

~ Wat jou omringt geeft je aanwijzingen en een kijkje naar je innerlijke toestand.

~ Wees altijd jezelf, en omring jezelf met wat je wilt en wie je wilt in jouw leven.

 

3) DE WET VAN NEDERIGHEID

~ Als je weigert de realiteit te accepteren in je leven, zal de realiteit blijven komen. Accepteer wat is. Het is zoals het is.

~ Maar ook leven en laten leven. Als jij vind dat iemand een negatieve karaktertrek bezit, ben je niet echt gericht op een hoger niveau van het bestaan. Leven en laten leven. Kijk ook eens naar positieve dingen van iemand. Ieder zijn les, zijn karma, zijn leven.

 

4) DE WET VAN GROEI

~ “Waar je ook heen gaat, daar ben jij.”

~ Om onze Spirit te laten groeien, zijn WIJ die mogen veranderen. We mogen het samen doen.

~ Het enige gegeven die je hebt in je leven is jij zelf, en dat is dan ook het enige stukje waar je de controle over hebt.

~ Als je verandert in wie en wat je bent, en wat je wilt zijn diep in je hart, dan verandert ook je leven.

 

5) DE WET VAN VERANTWOORDELIJKHEID ~ Als er iets mis is in je leven, is er iets mis in jou.

~ Jij weerspiegelt wat jou omringt, en wat jou omringt weerspiegelt jou; Dit is een universele waarheid.

~We moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat er in ons leven gebeurt.

 

6) DE WET VAN DE VERBINDING

~ Zelfs als je iets doet wat onbelangrijk lijkt, is het zeer belangrijk dat het wel word gedaan, alles in het universum is aangesloten op elkaar.

~ Elke stap leid tot de volgende stap, en zo voort en zo verder.

~ Iemand mag eerst werk krijgen om een klus te klaren.

~ Noch de eerste stap en ook niet de laatste zijn van groter belang, omdat ze beiden nodig waren om de taak te volbrengen. Ze zijn even belangrijk.

~ verleden-Heden-Toekomst ze zijn allemaal met elkaar verbonden …

 

7) DE WET VAN FOCUS

~ Je kunt niet denken aan twee dingen tegelijk.

~ Wanneer onze focus op spirituele en positieve waarden ligt, is het onmogelijk om lagere gedachten, zoals hebzucht, jaloezie of woede te hebben. Focus op jezelf.

 

8) DE WET VAN GEVEN EN GASTVRIJHEID
~Het geven is een basis fundament van het Javaans Hindu Boeddhisme. Volgens de wetten van Karma onstaat de poditieve cirkel van geven bij het doen. Mensen zullen dan ook aan jou gaan geven. Een "nee" bij een vraag om hulp geven is lastig. Ben ook altijd gastvrij. Het is bekend dat Indische families altijd wat meer koken zodat er altijd iets te eten is voor een onverwachte gast. Gast vrijheid is een van de wetten van Karma. Mensen zullen dan ook gastvrij zijn naar jou toe.

~ Als je denkt dat iets de waarheid is, dan zal ergens in je leven het bijzondere moment komen om je die waarheid te tonen.

~ We kunnen nu in de praktijk brengen in wat we beweren geleerd te hebben. Geef het beste van jezelf.

 

9) DE WET VAN HIER EN NU

~ Leef in het "nu" en geniet van het nu.Door steeds terug te kijken op dingen uit het verleden, weerhoud het ons er van om in het hier en nu te zijn. Kijk alleen in hoever je gekomen bent Laat oude gedachten, oude gedragspatronen en oude dromen los …Het weerhoud ons van het hebben van nieuwe. Maar ook als je leeft in de toekomst, weerhoud je dit te genieten van het heden. Niemand weet hoe de toekomst gaat zijn.Zorgen maken over de toekomst is dan ook een belemmering van het heden. De toekomst komt, maak je daar geen zorgen over...

 

10)DE WET VAN WIJZIGING

~ De geschiedenis herhaalt zich, totdat we de lessen geleerd hebben die we nodig hebben om van pad te veranderen.

 

11) DE WET VAN GEDULD BELONING

~ Voordat je beloningen ontvangt, vereist het eerst (hard) werk. Het komt niet voor niets.

~ Beloningen van blijvende aard, vereisen geduld en volharding.

~ Echte vreugde zal volgen, door geduld op te brengen, vertrouwen te hebben dat je beloont zal worden wanneer de tijd er rijp voor is.

 

12) DE WET VAN BELANG EN INSPIRATIE ~ Je krijgt terug in wat en hoe je jezelf hebt gegeven, of hoe je je voor iets hebt ingezet.

~ De werkelijke waarde van iets is een direct gevolg van de energie die erin is gestopt.

~ Elke eigen bijdrage is ook een bijdrage aan het geheel.

~ Bij gebrek aan het bijdragen van iets, hebben geen invloed op het geheel

~ Liefdevolle bijdragen brengen leven en inspiratie aan het geheel.

 

Tot slot; houd ten alle tijden jouw intenties puur, zuiver en liefdevol.
______________________________________________________________________________________Waarom 108 een heilig getal is.....

De diameter van de Zon is 108 keer de diameter van de Aarde. De afstand van de Zon tot de Aarde is 108 keer de diameter van de Zon.

De gemiddelde afstand van de Aarde tot de Maan is 108 keer de diameter van de maan.


Boeddha stelt 108 vragen en geeft ook 108 verklaringen in de heilige geschriften.


Grote Boeddhistische tempels kennen 108 treden.


Shiva telt 108 namen, die zijn 108 kwaliteiten weergeven.


De rivier de Ganga overspant een lengte van 12 graden (79 tot 91), en een breedte van 9 graden (22 tot 31). 12×9=108.

108 verwijst in de Koran naar Allah.


Krishna had 108 behoeders.


1 staat voor God, 0 voor leegheid of volmaaktheid in spirituele beoefening en 8 voor eeuwigheid.


Er wordt gezegd dat de diepere ziel, de Atman, 108 fases doorloopt op zijn reis naar verlichting.


De traditionele Indische dans kent 108 vormen.


Chakra’s zijn de knooppunten van energielijnen. Men zegt dat 108 energielijnen zijn om de hartchakra te vormen. De belangrijkste hiervan is de Sushumna die naar de kroonchakra leidt, het pad naar verlichting.


Er zijn 108 marma’s (vitale drukpunten) in de Indische geneeskunde.


Tai chi chu’an, een vechtsportkunst die werkt met energiebanen, kent 108 vormen.


Er wordt gezegd dat de mens 108 verschillende emoties kent. 36 gerelateerd aan het verleden, 36 gerelateerd aan het heden en 36 gerelateerd aan de toekomst.


In Japan slaat de klok aan het eind van het schooljaar 108 keer. Hiermee wordt het oude jaar afgesloten en het nieuwe jaar ingeluid. 108 staat hierbij voor de 108 aardse verleidingen die de mens moet overwinnen om het nirwana te bereiken.


De astrologie wordt bepaald door 12 huizen en 9 planeten, 12 x 9 = 108.


9 en 12 worden ook in vele tradities gezien als spirituele getallen. 9×12 is 108. 1+0+8 = 9.


Er zijn 54 letters in het Sanskriet-alfabet. Elke letter heeft een mannelijk en vrouwelijk vorm, Shiva en Shakti. 54 × 2 = 108.


108 is 4×27, en dat is 3×9, en dat is weer 3×3 en dat verwijst naar de drie oerprincipes: iets ontstaat (Brahma), iets is er (Vishnu), en iets verdwijnt weer (Shiva).


1 staat tot de macht 1 x 2 staat tot de macht 2 x 3 staat tot de macht 3 = 1 x 4 x 27 = 108.


108 is een Harshadgetal, een getal dat deelbaar is door de som van zijn cijfers. Harshad betekent in het Sanskriet grote vreugde.


Het symbolisme wordt vertegenwoordigd in de 108 kralen van het bidsnoer (Mala) die gebruikt wordt voor meditatie. Tijdens het rondgaan van een mala, worden er 100 als compleet geteld. De kralen die overblijven zijn om fouten te herstellen. De 8 worden ook als een offer aan God gezien. Een volle ronde met het bidsnoer is een symbolische reis van de aarde naar de hemel, dat wil zeggen: van gewoon bewustzijn naar hoger bewustzijn.

____________________________________________________________________________________________________De 

Huistempels, altaren, de Mandir.
Mijn huidige mandir


Mijn eigen Mandir in mijn vorige huis. 

Het huisaltaar, een Puja Mandir, is een bijzondere plek in het huis.

Het is een oase van rust en spiritualiteit; een heilige plek waar alle positieve aura's van het huis samenkomen.


Het huisaltaar is een plek om te verzamelen, te buigen ,te aanbidden ,te bidden ,te hopen, 

te dromen , om zich te concentreren, te mediteren, te chanten ,te leren ,te onderwijzen ,te danken.

Een huisaltaar wordt aan de oostzijde van een kamer neergezet.


Een huistempel, kan bestaan uit wat schappen van een boekenkast, een omgebouwde kast of een

typisch Indiase Mandir, meestal een klein kastje bedoeld om de reliquien in te leggen.


Het spirituele middelpunt van de Mandir is het licht in de vorm van een kaars, als vuuroffer. Vuur zuivert alles. Als je ijzer wilt zuiverren gebruik je vuur, als je water wilt zuiveren gebruik je vuur.
Ook brand je wierook voor het zuiverren van de ruimte.
Een huisaltaar symboliseert het geluk in huis, het overwinnen van het goede over het kwade, het verlicht alle duisternis in de harten...Plaats het huisaltaar niet in een slaapkamer, deze kamer heeft een andere energie. Ideaal is een kleine nis of
hoek van een ruimte, maar liefs geen ruimte onder een trap...De hedendaagse Mandirs zijn strak en modern van inrichting, een speciale plek om te "zijn", vaak gedecoreerd met
bijzondere voorwerpen of antieke beelden. Een lust voor het oog en een rustplek voor de geest.Een Mandir mag niet gemaakt zijn van metaal. Het beste is hout of steen, bijvoorbeeld marmer. Kies bij voorkeur wit
als basiskleur. Wit, de kleur van zuiverheid, en decoreer de ruimte met bloemen.
In de ruimte moet je je 'senang' voelen.... thuis.


Meestal wordt wit als kleur gecombineerd met natuursteen of hout.


Ganesha is een veel geëerde godheid in een Mandir, de zoon van Shiva en Parvati. 

De bekendste goden zijn Brahma en zijn vrouw Sarasvati.
Vishnu en zijn vrouw Laksmana.
Shiva en de aan Shiva verbonden vrouwen Parvatie, Durga en Kali.

Ganaesha, zoon van Shiva met het olifantenhoofd.
Hanuman, de apen koning en Rama uit de Ramayana.
Arjuna en Gatotkaca uit de Mahabharata.

Indra de koning der goden uit de Veda's.
Dewi Sri godin van de rijst.
Radu kidul, godin van de Zuidzee en godin van alle geesten.
En als laatste Punokwan en zeer gerespecteerde god Semar.