Indonesische Spiritualiteit

Klank therapie

De energetische krachten van geluidVideo fragment rechts is opgenomen tijdens een klankschaal massage / therapie.


Het werken met klankschalen is in Azië al 100den jaren oud. Klankschalen voor therapeutische doeleinden.

Maar ook als hulpmiddel by de meditatie is een klankschaal een perfect voorwerp.
Video voorbeeld van een kalnkschaal meditatie concert, de Nawa Sanga:


https://www.youtube.com/watch?v=P7_2STFFJ8g&t=152sH
ier onder een link van het Indonesische NgLaku ritueel, waarbij gebruik word gemaakt van klankschalen en beweging

https://www.youtube.com/watch?v=a3cZtm3nK_U&feature=youtu.be

In Nederland is eigenlijk alleen Tibet en het Himalajagebied bekend om zijn klankschalen, maar de kennis komt uit China. In China en Japan zijn ze veel verder in het gebruik van klankschalen, in zowel tempels als tijdens meditaties. Mede door het verschil in taal zijn deze video's in Nederland eigenlijk niet te vinden. Hieronder een link van een meditaieconcert in Japan.https://www.youtube.com/watch?v=Lm55axkXrZo&t=1757s
https://www.youtube.com/watch?v=JxyJ6cvURP8&t=159s


  Bij klankschaal therapie gebruik je de trilling van het geluid en de trilling van de schaal om de meridianen, de onzichtbare energie banen,te stimuleren. Netzo als accupuncture, accupressure (picit) en andere oosterse geneeswijze.
In het voor gesprek word dan de gewenste meridiaan en behandeling besproken.
Een meridiaan kan teveel of te weinig energie laten doorstromen, of de energie kan zelfs vastlopen. De behandeling richt zich op het weer goed laten vloeien van de energie banen, door gebruik te maken van de klankschalen. Interresant detail is dat je aan de klank van de schalen kunt horen hoe de energie door de meridianen stroomt!

Geluid is erg belangrijk in het Javaans Hindoe Boeddhisme. Het staat voor het centrum van de nawa sanga, kliwon , en vertegenwoordigd het goddelijke.


Nu eerst een stuk over de Javaanse Ghenta, en daar onder geluid als alternatieve therapievorm.

Dukun van Kandangan 1925 met Ghanta met open Vajra aan de bovenkant.

In het vorige hoofdstuk, shakti goena goena, beschrijf ik de Samkya ontstaans fylosofie. De Javaanse Brahmaan Ghanta vertegenwoordigd alle basis elementen van de Samkya ontstaans filosofie . Ik zal ze nog eens onder elkaar leggen


 
Als je goed vergelijkt dan zie je dat de Ghanta uit Indonesië alle elementen van de Samkya theorie in zich heeft.
Het mannelijke op de bovenkant, de Vajra, Shiva, en het vrouwelijke de bel aan de onderkant, Parvati. (zie tekening van de Ghanta hierboven)
Shiva of ook wel Tamos staat voor de 5 elementen: ruimte, lucht, vuur, water en aarde, de 5 uitsteeksels van de vajra op de topvan de bel. Dit was ook de basis voor de Javaanse 5 daagse calender, de pasaran.
De mannelijke energie stimuleerd de vrouwelijke energie tot creëren met het oergeluid de Ohm. Het oergeluid word vertegenwoordigd via het geluid van de bel, tevens de goena voor het element ruimte, het eerste element van de 5 elementen van Shiva. In de tekening beneden lees je dat de vrouwelijke energie 3 goena's gebruikt Satva radja en tamos. Deze zijn de drie lijnen op de bel. (zie tekening van de Ghanta hierboven) De onderste bel, Parvatie gebruikt dus de 3 goena's tijdens het creëren van energieën.
Ook de mahad, de blauwdruk en de ahamkar, de ego zijn weergegeven in de 2 dikke ringen op het handvat van de Ghanta. De 7 ringen staan coor de 7 Chakra's. (zie tekening van de Ghanta hierboven)
De Ghanta is een heel heilig voorwerp! 


De schacht bestaat uit zeven ringen, deze ringen komen weer overeen met de 7 chakra punten.


De Indonesische Ghanta is dan een een heel heilig object die alle hindu boeddistische symbolen in zich heeft. Veel al gebruikt door de Brahmanen, de hindu-boeddistische prietsers en Dukuns.


 
De Ghanta vertegenwoordigd dus het vrouwelijke element via de bel.


moderne Balinese Brahman Ghanta
De Vajra symboliseerd het mannelijke net als de Keris! In het midden van de Vajra is de lingam, een keris word ook gezien als een lingam van shiva. De symboliek van het spiritueel kompas word uitgebeeld in de 5 spaken van de Vajra. De keris symboliseerd via het pamor een van de 5 elementen van het spiritueel kompas.


Oeroude Ghanta Indonesië


Een klein deel van de Indonesische Ghanta's van het volkenkundig museum Leiden.


Oude Indonesische Ghanta collectie tropenmuseum Amsterdam.


Hele grote bronzen Indonesische Hindu-Boeddhistische bel, ca 6kg. Deze bel uit een tempel in Java, heeft een belangrijke ceremoniële functie. Het ontwerp is al heel oud en komt oorspronkelijk uit China. De penetrante en doordringende toon draagt heel ver. Het geluid heeft bovennatuurlijke spitituele krachten en kan zelfs in de Bhur, de onderwereld, gehoord worden.

In het vorige hoofdstuk bespreek ik de Triloga, de drie werelden, de hemel de Swah, onze dimentie de Bwah en de onderwereld de Bhur. De Ganta is een heilig object dat ons hier op de aarde, de Bwah, helpt omdat wij altijd in het spanningsveld leven tussen de Swah en de Bhur. 
De Ghanta verjaagd de negatieve energieën, roept de aura van de goden op en voed onze wereld met positieve energieën 
fantastische foto van een Balinese priester. Foto van bung Gerry uit Leopoldsbrug.
_________________________________________________________________________________________

KlanktherapieDe praktijk

Klanktherapie heeft een geschiedenis van duizenden jaren in Azië. De spirituele bel, de Ghanta is een heilig voorwerp in het Hindoeïsme en Boeddhisme en is bedoeld om spirits op te roepen. 

Klankschalen, werken helend voor lichaam en geest. De Cymbaal, Tingsha of  Jhaal is ook bedoeld voor spirituele doeleinden en het Indonesische Gamalan voed de spirituele en lichamelijke ontwikkeling.

Oude Indonesische klankschaal en een serie Indonesische Ghanta’s, collectie Volkenkundig museum Leiden.

Nu denken de meeste mensen bij klankschalen direct aan Tibet of Nepal, maar de traditie van klankschalen gaat terug naar China waar 2000 v.C. de Chinese Keizers stenen schalen veelal van Jade lieten zingen door er over te wrijven, net zoals je dat bij een kristallen glas kunt doen. Rond 600 v.C. was men in China zo ver dat legeringen van metalen konden worden samengesmolten zodat ze perfect gestemde bellen konden smeden. De studie in China met betrekking tot de invloed van geluidsgolven op water was in China 500 v.C. zover dat men klankschalen ontwikkelden die water uit de klankschaal konden laten spuiten. Deze Chinese klankschalen worden nog steeds gebruikt om te testen of de energie, je Chi, Ki of Prana, goed stroomt.

 


Een voorbeeld van de werking van een Chinese water klankschaal. Door het wrijven over het handvat ontstaat een diepe rustgevende toon die het water extreem doet trillen. Doe je dit met twee handen tegelijkertijd dan springt het water uiteindelijk als een fontein uit de schaal. De combinatie van de diepe ronkende toon en het opspatten van het water zijn heel rust gevend. Ik begin een sessie daarom ook het liefst met de Chinese fontein schaal.

Ons lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Door deze Chinese fontein schaal kun je nu zichtbaar maken welke invloed dit geluid heeft op het water in ons lichaam, het water in ons lichaam trilt mee en je krijgt een soort van massage van het water in ons lichaam op cel niveau.Het gebruik van de trillingen van geluid word in Azië dus al duizenden jaren toegepast en door de heilzame werking is het nu in de westerse wereld erg aan populariteit aan het winnen.

Het geluid heeft een rustgevend effect op lichaam en geest en een rustige geest staat gelijk aan een goede gezondheid, vele onderzoeken hebben dit al bewezen (o.a. Anderson 1987; Murphy en Donovan 1997;) Een gezond orgaan vibreert met een eigen ritme en frequentie. Bij een ziekte aan een orgaan  is deze ritme en frequentie niet meer in balans. De trillingen van bijvoorbeeld klankschalen brengen de trillingen van het beschadigde orgaan terug in balans doordat het lichaam de originele frequentie en ritme kan herstellen, net zo als de ultrasone geluidsgolven van een fysiotherapeut. (Jansen 1992: 39)

Erwin Neher heeft in zijn onderzoeken al aangetoond via EEG dat hersenen in een normale staat beta golven uitstralen. Wanneer iemand mediteert dan zenden de hersenen alfa golven uit. Theta golven komen vrij in een toestand van half slaap en delta golven wanneer iemand diep slaapt.

Het diepere geluid van de grotere klankschalen, een gong of het Gamalan zenden alfa stralen uit, dezelfde straling die vrijkomen tijdens een meditatieve toestand van de hersenen. De cymbalen, de Tingsha’s of in mijn geval de Jhaal, of het hoge geluid van de Ghanta zenden daarentegen theta stralen uit, dezelfde stralen die in onze hersenen vrijkomen tijdens de half slaap. (Bummel-Smith 2008: 317)Links boven de Chinese waterschaal, daarvoor de Kecer (cymbalen), dan in het midden voor kleine offerschalen met daarachter in het midden Indonesische Ghanta’s (bellen), daar boven een hoofstreler voor het oproepen van de Kundalini energie, rechts achter een Japanse klankschaal, een Suzu en uiterst rechts een Himalaya klankschaal met daarvoor diverse Tabuh's (kloppers).

De hersenen komen door de lage geluidsgolven van de grotere klankschalen in een meditatieve toestand en beginnen alfa golven te produceren. Dit is de verklaring voor de positieve effecten van deze geluidsgolven op ons lichaam en geest (Hardt 1994; Travis 2001). Deze meditatieve toestand van de geest leid tot: een verhoging van de pijngrens, verhoogde immuniteit, betere ontspanning van de spieren en dus ook bijvoorbeeld van de hartspier, lagere bloeddruk, verlaging van het cholesterol niveau, verbeterd cortisol niveau,  een grotere alertheid, depressie, verslaving, luchtweg aandoeningen, migraine, enz. enz. (Brummel-Smith 2008:311)

Maar ook spirituele waarnemingen, visualisaties, waarneming van goden en geesten, lineaire tijds verplaatsingen naar vorige levens, het uittreden van het lichaam of transcendente ego belevingen. (Ibid: 312)

De hersenen komen door de hogere geluidsgolven van de kleinere klankschalen, de cymbalen of de bel in een toestand waarbij ze theta golven gaan produceren, de golven die we aanmaken in een halfslaap, de droomwereld in de ochtend voordat we wakker worden. (Bummel-Smith 2008: 317) Niet voor niets word de Ghanta dus een spirituele bel genoemd waarbij het geluid van de bel de stem van God word genoemd in de Hindoeïstische en Boeddhistische wereld, bedoeld om spirits, goden op te roepen.

Het is dan ook niet vreemd dat tijdens het werken met de kleinere klankschalen mensen in een toestand van half slaap raken en dingen waarnemen… De Indonesische Ghanta verjaagd negatieve energieën en voed positieve energieDe Indonesische Kempul, gepolijst tot gouden spiegel voor het verjagen van negatieve energieën, eigen collectie. De gouden spiegel is een Boeddhistisch princiepe waarbij negatiene energieën worden verdreven waardoor Nirvana kan worden berijkt. De "spiegel" staat voor helderheid en zuiverheid van de geestesstroom of bewustzijn. Tevens helpt de "spiegel bij de diagnose en behandeling van ziektes.

De Pauw op de kempul, het voertuig van Sarasvati, de godin van rijkdom, wijsheid, wetenschap en kunst, staat voor geluk. De Pauw met de vele "ogen" in de staart beschermt tegen negatieve energieën en waakt via de ogen over de omgeving. De Pauw, het symbool van waakzaamheid, schoonheid, spiritualiteit en waardigheid!


eigen collectie oude klankschalen


De Ghanta heeft een extreem hoge langdurig geluid terwijl de Kempul een dieper ingetogener geluid geeft. Deze voorwerpen hebben bijde een ceremoniele functie.

De kempul en de Ghanta zijn ook heilige pusaka's. Deze voorwerpen zijn ook bezield met een Isi en voor de Ghanta en de Kempoel word ook geofferd. De Ghanta zorgt voor de hoge tonen en bevordend de aanmaak van theta golven die onze hersenen ook aanmaken in een halfslaap. De Kempul zorgt voor de aanmaak van Alfa golven, dezelfde golven die onze hersennen aanmaken wanneer ze in een meditatieve toestand zijn. 

In tegenstelling tot de Tibetaanse klankschalen die vallen onder de extroverte klankschalen met een haast electrische effect op het lichaam vallen de Indonesische Gongs zoals de Gong Ageng en de Gong Kempul onder de introverte of ook wel magnetische klankschalen en geven een veel ingetogener directer effect. Het voelt veel omvattender en rustgevender aan dan de extroverte klankschalen. Een Tibetaanse klankschaal voel je bijwijze van spreken in je gehele onderbuik terwijl de Indonesische Kempul veel lokaler werkt met een rustiger effect op je energie systeem.In algemene zin kan gesteld worden dat het luisteren naar Oosterse instrumenten met hun resonanties en over tonen ontspannend werken op mensen (Wigram et al 2002: 149)

__________________________________________________________________________________________De praktijk.
“wat kan ik voor je doen”

Bij klankschalen maak je dus gebruik van de trillingen van de schalen om energie banen en chakra punten weer in balans te krijgen. Belangrijk is dat de intentie en visualisatie groot deel uit maakt van klankschaal therapie. De intentie, het visualiseren, het sturen met gedachte, intuïtie  en het geloof in de werking zijn belangrijke bestanddelen van de klankschaal therapie. In principe kun je met twee schalen het hele lichaam terug in balans brengen. Ook een Ghanta of cymbaal gecombineerd met een klankschaal werkt goed. Je kunt de schaal op of langs het lichaam houden of bij gebruik van twee schalen een op het lichaam en een ernaast of twee op het lichaam als dan niet gevuld met warm water. De helende vibraties dringen dan nog dieper door in het lichaam.

Het werken met klankschalen is perfect te combineren na het uitvoeren van andere technieken zoals bijvoorbeeld  hotstone massage of  manupuctuur zoals het Japanse Reiki of het Indonesische Picit. Leg de warme stenen op vitale chakra punten en terwijl de hitte nog op het lichaam inwerkt komen de trillingen van de schalen dieper binnen. Ook na het Picit wanneer het lichaam nog na geniet van de manuele behandeling komen de trillingen van de klankschalen beter binnen.

Eerst wat veelgebruikte technieken.

-Je kunt de schaal op de vlakke palm van je hand houden, of met de toppen van de vingers vasthouden en dan tegen de schaal slaan met een stok of  met je knokkel of rondom de schaal strijken.

-Focus je gedachte op het gebied wat je wilt bereiken, lichamelijk, psychisch of spiritueel.

-De kleinere klankschalen met de hogere schellere tonen worden meestal gebruikt voor de psyche, terwijl de grotere schalen met de lagere diepere tonen meer gebruikt worden voor lichamelijke klachten.

-Grotere schalen kunnen gebruikt worden voor alle chakra punten

-Eigenlijk kun je een schaal op iedere plek van het lichaam plaatsen, je houd de schaal dan op de plek door een vinger in de schaal te zetten en tegen het lichaam te drukken.

-Laat de schaal goed uit trillen, de werking is dan dieper. Een veel gebruikt ritme is 3x slaan met een interval van 7 tellen tussen de slagen in en na de derde slag de schaal volledig te laten uit trillen.

-Wanneer je de schalen vult met warm water, tot ¼ van de schaal, is het belangrijk de schaal met 2 handen vast te houden en eerst door gedachte in te stralen. Dit is een belangrijk element van het helen omdat dat de intentie van de sessie versterkt.

-Het uitspreken van mantra’s versterkt de positieve energie tijdens het helen.
Het schoonmaken van de Aura of energetisch lichaam (duur ongeveer 10 minuten)

Het schoonmaken van de aura met een kleine klankschaal. (theta golven)

De te helen persoon kan hierbij staan zitten of liggen, naar wens.

Met een hoofdstreler worden eerst alle chakra's geopend zodat de Kundalini energie vrij kan stromen.Houd de schaal zo’n 2 meter van de persoon af ter hoogte van het derde oog en maak door middel van wrijving langs de schaal een zacht vibrerende toon. Breng de schaal dan ongeveer 30 cm van het hoofd af en draai de schaal met de klok mee rondom het hoofd en breng na het voltooien van de cirkel de schaal ongeveer 50 cm boven het hoofd tot dat de toon totaal verdwenen is. 

Je kunt hier ook een Cymbaal of Ghanta gebruiken.

Het schoonmaken van de aura met een grote klankschaal. (alfa golven)

Het hoofd word eerst gemasseerd met een streler.

De werking van een grote schaal is wat dieper maar een grote schaal is moeilijker te hanteren. Doe het zelfde als hierboven beschreven alleen strijk je niet langs de rand van de schaal maar sla je met een vilten hamer tegen de zijkant aan.

Het opschonen van de Chakra’s (duur ongeveer 10 minuten)

Hierbij kan de persoon weer staan, zitten of liggen al naargelang de behoefte.

Het is je intuïtie die hierbij de positie van de schaal bepaald.

Hierbij word het lichaam voorbewerkt met de Chinese water schaal.

Hierbij gebruik je een middelgrote schaal die je door middel van wrijven langs de rand van de schaal een zachte toon laat maken. De schaal is weer ongeveer 2 meter van de persoon vandaan en gaat dan weer tot 30 cm ter hoogte van het derde oog. Laat de schaal dan rustig naar beneden gaan langs alle chakra punten en stop dan bij de staartbeen chakra.

Wrijf dan opnieuw langs de schaal en ga dan de weg langs alle chakrapunten terug naar boven tot ongeveer 30cm boven het hoofd en wacht daar tot dat de toon totaal verdwenen is. Deze oefening duurt ongeveer 15 minuten.

Ook deze oefening kun je doen met een grotere schaal alleen sla je dan weer met een vilten hamer tegen de schaal i.p.v. strijken langs de schaal. 

 

Behandeling tegen slapeloosheid (duur ongeveer 15 minuten)

Voor deze behandeling moet de persoon op zijn rug liggen. Voor deze oefening heeft een grotere schaal de voorkeur. Het chanten van het woord Ohm versterkt de werking van de behandeling.

Hierbij word het lichaam voorbewerkt met de streler en daarna met de Chinese water schaal.

Houd de schaal ongeveer een meter van de persoon af en maak doormiddel van wrijven langs de schaal een diepe rustige toon. Breng de schaal dan ongeveer 10 cm boven het hoofd van de persoon ter hoogte van de aura, (dus niet voor het derde oog! ) totdat de schaal geen geluid meer maakt en wacht dan 30 seconden… Deze stilte is heel belangrijk bij deze sessie.

Breng de schaal dan weer een meter van de persoon af en maak weder om een strijkend geluid met de schaal en dan weer terug ongeveer 10cm van de kruin af.

 

Behandeling van schouder, nek of klachten aan de hoge rug (duur ongeveer 15 minuten)

Voor deze behandeling kan de persoon op een stoel of op de grond zitten. Gebruik een middel grote schaal en het liefst een met leer beklede slag stok

Het lichaam word eerst voorbewerkt met de streler en daarna met de Chinese water schaal.

Leg de klankschaal op de schouder en houd hem op zijn plaats door met de hand in de schaal met een vinger op het lichaam te drukken. Verplaats de schaal dan van de linker schouder naar de rechter schouder terwijl de een geluid produceert door middel van wrijven. Je mag ook rustig met een vilten slaghoutje op de schaal slaan als je deze techniek niet machtig bent.

 

Algemeen ontspannende en helende behandeling (duur ongeveer 30 minuten)

Het lichaam word eerst voorbewerkt doormiddel van Picit.

Hiervoor is het wel belangrijk de secundaire chakra’s te kennen.ebruik hiervoor 2 klankschalen. Voor de kleinere schaal gebruik je de met leer beklede strijkstok, voor de grotere de vilten slag stok. De behandeling duurt ongeveer een halfuur.

De behandeling bestaat uit vier delen. Als eerste behandel je de achterkant van het lichaam. Als tweede de zolen van de voeten en de handpalmen. Daarna de voorkant van het lichaam en als laatste de benen.

1-De persoon ligt nu op de buik op de grond of op een behandel tafel.

Leg de kleine klankschaal 10 cm boven de kruin en sla met een lerenslagstok 3x met een pauze van 7 seconden zachtjes op de kleine klankschaal. Pak dan direct de grote klankschaal in je hand en sla met de knokkel van je pink tegen de wand van de grote schaal op ongeveer 10 cm van het hoofd ter hoogte van het derde oog  en beweeg de klankschaal gedurende ongeveer 30 seconden van links naar rechts. Laat het geluid van de schaal na drie keer 30 seconden helemaal uitrollen en herhaal dit 3x.

Leg de grote schaal nu ter hoogte van de keelchakra op het lichaam, houd hem op de plaats door een hand in de schaal met een vinger de schaal op de plek te houden en sla dan eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en dan op de klankschaal met een vilten slag stok, weer 3x met een interval van 30 seconden. Laat de schaal na de 3e maal weer helemaal uitklinken en herhaal ook dit 3x.

Leg de grote schaal nu ter hoogte van de hart chakra, sla dan eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna op de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

Daarna de grote schaal ter hoogte van de Plexus solaris, eerst sla je dan eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden, en dan weer 3x op de grote schaal met een interval van 30 seconden en ook nu weer na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat ook weer 3x herhalen.

De navel, eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

Het staartbeen, de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

En als laatste op de knieholtes, eerst weer op de kleine schaal 3x met een interval van 7 seconden en daarna de grote schaal 3 x 30 seconden en dat 3x

2-De voetzolen en de hand palmen.

Buig de knie van de linker voet en leg de voet op een kussen. Zet de grote schaal op de voetzool en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Neem daarna de rechtervoet en doe hetzelfde 3x met een interval van 30 seconden en dat 3x.

Daarna de linker hand, 3 x 30 seconden en dat 3x.

En als laatste de rechterhand 3 x 30 seconden en dat 3x

3- De voorkant van het lichaam

Laat de persoon zich nu omdraaien en leg de grote schaal nu 10cm van de kruin en sla met een vilten slaghout 3x op de grote schaal met een interval van 30 seconden.

Leg nu de kleine schaal op het derde oog en sla met een lederen slag stok zachtjes op de kleine schaal met een interval van 30 seconden en laat na de 3e slag het geluid helemaal wegebben. Herhaal dit 3x, dus ook 3 x 30 seconden en dat 3x

Daarna de leg je de schaal boven op de borst voor de keelchakra, maar let op, de schaal mag de kin niet raken. Eerst weer 3x op de grote schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden. Daarba op de kleine schaal ook dit weer 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x

De hart chakra, Eerst weer 3x op de grote schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt  3x met een interval van 7 seconden. Daarna op de kleine schaal dit weer 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x

Wissel nu de schalen en plaats de kleine schaal boven de kruin. De plexus solaris, eerst weer 3x op de kleine schaal die nu 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden. En dan de grote schaal dit weer 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x.

De Navel eerst weer 3x op de kleine schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden. Daarna direct op de grote schaal 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x.

En dan de grote schaal op het schaambeen, eerst weer 3x op de kleine schaal die nog steeds 10 cm boven de kruin ligt 3x met een interval van 7 seconden waarna weer direct op de grote schaal 3 x 30 seconden, na de derde keer helemaal laten uitrollen en dat 3x.

4-De benen

Leg de grote schaal eerst op de linker heup, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Daarna de rechterheup, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Dan het boven been links, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden. Gevolgd door her bovenbeen rechts, en sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

Daarna op de linker knie,  sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.

En als laatste de rechter knie sla met een vilten slaghout 3 x met een interval van 30 seconden. Laat na de derde keer het geluid helemaal uitrollen en herhaal dit daarna, dus weer 3x 30 seconden. Daarna weer helemaal laten uitrollen en een derde keer 3x 30 seconden.…

Post Scriptum: Klank therapie is een alternatieve geneeswijze. Bij lichamelijke en geestelijke klachten moet altijd geprobeerd worden de oorzaak van de klachten, de bron, te vinden. De bron moet dan door een arts of psychiater behandeld worden. Meestal worden de symptomen bestreden met b.v. een aspirine wat ook erg goed werkt. Klanktherapie is hiervoor ook een heel goed alternatief. Net zo als het verbeteren van het natuurlijk gedrag van een lichaam om zich te herstellen. Alternatieve genezers zijn GEEN artsen, maar bieden een alternatief bij de bestrijding van pijn en het herstel van lichamelijke of geestelijke klachten. Verder is wel bewezen dat het rustgevende effect van klanktherapie de gezondheid verbeterd.


 

 

Bronvermelding van het eerste deel:

“Healing Sound: Contemporary Methods for Tibetan Singing Bowls”  door Katleen Humphries, Layola Marymount University. Vrij te downloaden van Internet!